Výsledková listina školského kola

Výsledková listina 2. ročníka korešpondenčnej súťaže CHEMSTAR 2021

1. miesto | Samuel Praštík,
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

2. miesto | Karolína Lepáčeková,
ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica

3. miesto | Matúš Bista,
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom