CHEMSTAR-výsledky

Výsledková listina školského kola

Výsledková listina 1. ročníka korešpondenčnej súťaže CHEMSTAR 2019

     Dovoľte nám poďakovať sa všetkým zapojeným žiakom do 1. ročníka chemickej súťaže CHEMSTAR 2019. Taktiež by sme chceli poďakovať všetkým učiteľom, ktorí podali žiakom pomocnú ruku a boli ich vodcami pri riešení úloh.  Sme veľmi radi, že sa súťaž stretla s pozitívnym ohlasom, čo je pre nás zaväzujúce a bude našou odmenou, ak sa nám podarí z roka na rok celú súťaž posúvať na vyššiu úroveň. Preto prosíme všetkých žiakov aj pedagógov, aby nám svoje postrehy a  návrhy na zlepšenia posielali na  našu e- mail adresu : chemstar@mikovini.sk

Úspešnosť riešiteľov 1.kola bola veľmi vysoká, pohybujúca sa od 100% – 53,78%. Rozhodli sme, že pre zachovanie transparentnosti bude najvhodnejšie zverejniť úplnú výsledkovú listinu aj s vyhodnotením čiastkových úloh. Preto prikladáme vyhodnotenie v dole uvedenej tabuľke, kde v poznámke (poslednom stĺpci) uvádzame skratkou ÚR – úspešných riešiteľov a NR – neúspešných riešiteľov.

Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za záujem o chémiu a venovanie času úlohám, ktoré boli zadané. Srdečne všetkým gratulujeme!

Z kapacitných dôvodov laboratórií a ďalších organizačných dôvodov si však môžeme dovoliť pozvať na  finále iba 22 žiakov s najvyšším bodovým ohodnotením.

Menovite sú to žiaci:

Matej Kmeť – ZŠ Sama Cambela Slovenská Lupča

Karin Hoffmannová- ZŠ  SNP Horná Ždáňa

Dávid Prochocký – ZŠ SNP Horná Ždáňa

Natália Ivaničová – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica

Nina Strasová – ZŠ Spojová Banská Bystrica

Matej Mojžiš – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica

Petra Janigová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Vanesa Janigová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Nina Parillová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Tatiana Šomodíková – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Diana Maďarová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Viktória Staroščáková  – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Karolína Tomajová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Katarína Vazanová – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Šimon Zigo – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

Laura Áčová – ZŠ Spojová Banská Bystrica

Emma Simanová – ZŠ Spojová Banská Bystrica

Šimon Koreň – ZŠ M. Rázusa Zvolen

Jakub Rolko – ZŠ M. Rázusa Zvolen

Ema Valentová – ZŠ Spojová Banská Bystrica

Timotej Bálint – ZŠ M. Rázusa Zvolen

Milan Schmidt – ZŠ M. Rázusa Zvolen

Týmto postupujúcich do finálneho kola srdečne pozývame na Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnici, kde sa finále odohrá dňa 5.apríla 2019.

Výsledková listina v PDF

Harmonogram finále CHEMSTAR 2019 – 5.apríla 2019

8.00 – 8.45  Prezentácia žiakov v aule budovy chemických laboratórií

8.45 – 9.00  Slávnostné otvorenie – príhovor riaditeľa školy

9.00 – 9.15 Poučenie o bezpečnosti práce v laboratóriu

9.30 – 10.30 Teoretická časť

10.30 – 11.00  Prestávka

11.00 – 12.00   Praktická časť

12.00- 12.30  Prestávka

12.30 Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov  CHEMSTAR 2019

 

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©