34. ročník SOČ

Dňa 29.2. 2012  sa na SPŠ.S Mikovíniho konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo 17 študentov,  ktorí predstavili práce na vysokej odbornej úrovni  v 6 kategóriách .Študenti nielen odprezentovali výsledky svojej práce, ale preukázali aj svoju zručnosť pri tvorbe modelov :
Medzi najúspešnejších riešiteľov patrili:
05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
1. Vytýčenie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na stavbe rýchlostnej  cesty  R1
    Štefan Kubík
2.Vizualizácia časti územia Ožďany             
    Martin Figuli
3.Výpočet objemu skládky štrkoviska v Žiari nad Hronom         
    Simona Škreňová
03 Chémia, potravinárstvo
1.Produkcia kyseliny glutámovej baktériami Corynebacterium glutamicum  
   Dominika Gallová
 2.Produkcia pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans          
   Veronika Lihocká
11 Informatika
1.Určovanie vlastností tekutín pomocou empirických závislostí  
    Andrej Baniari
02 Matematika, fyzika
1.Výpočet materiálovej a energetickej bilancie pomocou riešiteľa
     Patrik Šuhaj
04 Biológia
1.Svetelné znečistenie a jeho negatívne dopady
   Denisa Vizyová
07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie
1. Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov
    Gergely Gyeneš
2. Návrh využitia časti Tuhárskeho námestia v meste Lučenec
   Viktória Hudeová
3. Klimatologická stanica- Oravská Lesná
    Eva Zvonárová
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1.Tvorba propagačných materiálov zo životného prostredia v edukačnom procese
   Karina Stolárová
2.Riadená skládka odpadu v Handlovej
   Dominika Čokašiová
Do krajského kola postupujú študenti, ktorí získali 1. a 2. miesto
Srdečne Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici 31. 3. 2012  !!!!

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©