Jesenná univerzita architektúry 2012

V dňoch 16. až 23. septembra 2012 sa naši študenti štvrtého ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster: Majka Majdová, Erika Stašová, Lívia Gundová, Miroslav Oravec, Marcel Graus a Matej Čiaš, zúčastnili študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2012 (JUA 2012). Toto podujatie organizuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už štvrtý rok. Koordinátorkou, hlavou aj srdcom projektu počas všetkých ročníkov je Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. , odborným garantom je Prof. Ing. arch. Pavol Gregor, PhD. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Témou 4. ročníka JUA 2012 bola dokumentácia ohrozených pamiatok v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica a dokumentácia historických brán v Pamiatkovej zóne  Krupina. Naši študenti pracovali a zúčastňovali sa prednášok v kruhu univerzitných študentov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry z Bratislavy a Prahy.

Úlohou workshopu bolo zdokumentovanie stavebných pamiatok, z ktorých mnohé sa možno nenávratne stratia v ruinách a v kope sutiny. Stredoškoláci z SPŠ Samuela Mikovíniho spolupracovali so študentmi architektúry na dokumentácii baníckeho domu na ulici Dolná Resla a ulici Pavla Kyrmezera v Banskej Štiavnici, kde vykonali geodetické zameranie týchto objektov. Na workshope vzniklo prirodzené prepojenie nielen študentov rôznych odborov, ale aj prepojenie stredoškolskej a univerzitnej úrovne vzdelávania. Zanietenie, nadšenie a vysoké pracovné nasadenie všetkých účastníkov prinieslo svoje ovocie vo forme veľmi pekných a kvalitných vizualizácii, plánov, pohľadov a iných foriem dokumentácie k uvedeným stavebným pamiatkam. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé večerné prednášky tematicky spojené s ochranou a rekonštrukciou stavebných pamiatok vedené reprezentantmi súčasnej odbornej špičky v tejto oblasti na Slovensku a v Čechách.

Výsledky workshopu boli prezentované verejnosti na vernisáži uskutočnenej 23. septembra 2012 na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici.

Všetkým účastníkom aj organizátorom patrí veľká vďaka za zaujímavo a príjemne strávený týždeň a už dnes sa tešíme na budúci ročník Jesennej univerzity architektúry.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©