Geodetický pentatlon 2013

Počas krásneho jarného víkendu v dňoch 19. – 22. apríla 2013 sa študenti našej školy odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili 8. ročníka Medzinárodného geodetického pentatlonu (IG5) 2013 organizovaného SPŠ stavebnou Oskara Winklera v Lučenci. Našu školu reprezentovali 2 trojčlenné družstvá: družstvo študentov 4. ročníka – Majdová Mária, Brodziansky Jozef, Urbánek Adam a družstvo študentov 3. ročníka – Kanyicsková Vivien, Orságh Pavel, Šalkovský Adam. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 34 družstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech.

Trať súťaže začínala na romantickej zrúcanine hradu Somoška  v blízkosti unikátneho kamenného vodopádu  a ďalej pokračovala peknou jarnou prebúdzajúcou sa krajinou. Na trati hľadali účastníci kontrolné body a stanoviská na ktorých museli plniť praktické a teoretické úlohy z geodézie a kartografie. Pri plnení úloh bola hodnotená dosiahnutá presnosť a čas splnenia úlohy.
Napriek úsiliu a snahe sa našim družstvám nepodarilo v silnej konkurencii obhájiť  minuloročný úspech v celkovom hodnotení. V kategórii presnosť sa nám podarilo udržať v prvej tretine obsadením 9. a 12. miesta. Neúspech v umiestnení nám však nezatienil celkový dobrý dojem a radosť z účasti na súťaži a stretnutí s priateľmi z iných škôl.

V krásnu slnečnú nedeľu sme sa rozhodli navštíviť na spiatočnej ceste ešte zopár zaujímavých a historicky významných miest. Vrcholom mala byť návšteva rodného domu Samuela Mikovíniho v Ábelovej. Prekvapenie, sklamanie a smútok ktorý sme po príchode na toto významné pamätné miesto zažili je však ťažko opísateľný slovami a pochopíte ho keď si prehliadnete fotografiu na konci článku.

Na ilustráciu atmosféry súťaže ešte zopár dojmov našich zúčastnených študentov:
M. Majdová, J. Brodziansky: „Bola to veľká výzva. Hoci terén bol náročný bojovali sme až do konca. Siahli sme na dno svojich síl.“
A. Urbánek: „Keďže bola veľká konkurencia, vyhrať bolo ťažké, ale aj tak sme verili do poslednej chvíle, že sa umiestníme. Cez to všetko sme si odniesli pár krásnych spomienok a skúseností, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.“

Na záver sa chceme za všetkých účastníkov poďakovať hlave aj srdcu celého podujatia Ing. Pavlovi Fodorovi a jeho organizačnému tímu z SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©