GEODETICKÝ PENTATLON 2012

7.ROČNÍK  GEOTETICKÉHO PENTATLONU – LUČENEC 2012-04-22

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici odboru geodézia a kartografia obsadili v medzinárodnej konkurencii 3. Miesto.

V dňoch 20. -22. Apríla 2012 organizovala SPŠ Oskara Winklera v Lučenci už 7. ročník geodetického pentatlonu , ktorého sa zúčastnila kvalitná medzinárodná konkurencia- 6 slovenských, 5 českých a 4 maďarské stredné školy, ktoré sa zaoberajú vyučovaním geodézie a kartografie. Školy vytvorili 31 trojčlenných družstiev, ktoré absolvovali 22 km trať, na ktorej plnili päť rôznorodých odborných úloh. Obvyklá dľžka trate býva v rozmedzí  15 – 25 km. K stanovištiam sa študenti dostali pomocou GPS a určených súradníc. Hodnotila sa presnosť a čas, ku ktorému sa pripočítali trestné minúty, ak sa študenti dopustili nepresností. Aké úlohy čakali na študentov?

  1. Stanovište : Určenie výmery plochy /domu a schodišťa /
  2. Stanovište: Horizontácia a centrácia geodetického prístroja totálnej stanice na čas a presnosť
  3. Stanovište: Trigonometrické určenie výšky objektu
  4. Stanovište: Nivelácia –určenie prevýšenie niveláciou
  5. Stanovište: Teoretické otázky

Naša škola vyslala do súťaže 2 družstvá, 3. miesto v presnosti a celkové 6. miesto vybojovali tretiaci v zložení:  Adam Urbánek,Majka Majdová a Jozef Brodziansky. 6. priečka v presnosti a celkovo 20. miesto si počkalo na družstvo Štefana Kubíka, Lenky Hlaváčovej a Petra Vargu. Študentom ďakujeme nielen za reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho ale aj mesta Banská Štiavnica. Pedagogický dozor a zároveň úlohu rozhodcov plnili pedagógovia : Ing. Dalibor Kostra a Mgr. Martin Prokein.

Dalibor Kostra

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©