20180411_104520

Literárna súťaž: Sládkovičova Štiavnica a Zechenterova Kremnica

  1. marca 2018 sme v odbornej učebni chémie predstavili recitátorky, ktoré sa prihlásili do školského kola Sládkovičovej Štiavnice (poézia) a Zechenterovej Kremnice (próza).

Po rokoch pôstu, kedy sa našim žiakom veľmi nechcelo recitovať, hoci na základnej škole sa im sem – tam prihodila účasť v literárnych súťažiach, ožíva aj snaha prezentovať svoje recitačné a tak trochu aj divadelné schopnosti.

Výsledky školského kola:

Poézia:          1. miesto : Daniela Konôpková I.G

  1. miesto: Lucia Zelenáková  III.Kp
  2. miesto: Angelika Hegedusová I.O
  3. miesto: Nela Ridzoňová I.B

Próza:            1. miesto : Nina Hanesová I.B

  1. miesto: Lucia Illyová III.P

Do regionálnych kôl postúpili prvé dve súťažiace.

  1. 4. 2018 sa konalo Regionálne kolo v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica v priestoroch štýlovej kaviarne Libresso, kde bola síce zima, ale o to presvedčivejšie výkony. Potešilo nás, že sme vďaka Lucii Zelenákovej z III.Kp získali Čestné uznanie v IV. kategórii v regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie, ktoré udeľuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom .
  2. 4. 2018 sa recitátori zišli v Kremnici na súťaži Zechenterova Kremnica. Miestne múzeum poskytlo dôstojné priestory pre recitátorov. Ocenenie za zaujímavý výber textu (Martin Rázus: Satanov úspech) Cenu primátora si odniesla Lucia Illyová z III.P triedy. Naše súťažiace sprevádzala PhDr. Dana Bartošová, vyučujúca slovenského jazyka a literatúry.

Potešili nás prvé úspechy našich dievčat, ktoré však jedna z porotkýň dosť znechutila svojím neprofesionálnym a nepedagogickým prístupom na adresu súťažiacich.

KKSOC2018_010

Krajské kolo SOČ 2018

Krajské kolo SOČ 2018 sa konalo  v metropole Novohradu – Lučenci. Účastníkov SOČ privítala primátorka Lučenca PhDr. Alexandra Pivková v impozantnej secesnej synagóge, ktorá po zrekonštruovaní slúži  ako multikultúrny stánok mesta. Tanečné vystúpenie folklórneho súboru Ipeľ bolo príjemným spestrením pre súťažiacich Krajského kola SOČ 2018. Aspoň na chvíľu zabudli na trému pred obhajobami a prezentáciami svojich súťažných prác. Okolo 180 súťažiacich v sedemnástich kategóriách (17) privítal aj predseda Krajského kola SOČ 2018 pán Viktor Šokotko. Po oficiálnej časti sa presunul sprievod súťažiacich spolu so svojimi školiteľmi a porotcami do budovy Súkromného gymnázia na Gemerskej ceste v Lučenci, kde sa súťažilo, prezentovalo a stresovalo do neskorých poobedňajších hodín. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií sa neobišlo bez sklamaní, nenaplnených ambícií a očakávaní. Našu SPŠ Samuela Mikovíniho na Krajskom kole SOČ 018 v Lučenci reprezentovalo 9 najlepších prác, ktoré postúpili zo školského kola SOČ.

 Vyhodnotenie Krajského kola SOČ  zo dňa 6.4.2018 – Lučenec

Kategória 03 – 1. miesto

Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – P.E Kelemenová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 03 – 2. miesto

Ručná výroba mydiel – L. Vicianová  – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 06 – 2. miesto

Využitie slimačieho slizu achatin vo farmakologickom priemysle – A. Fulajtárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Kategória 10 – 1. miesto

GIS vo forme MIS pre obec Voznica– N.Jančoková , P.Slováčeková – IV.G (Ing. Ingrida Miháliková)

Kategória 06 – 2. miesto

Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica – M. Blahút – IV.G (Ing. Dalibor Kostra)

Kategória 04 – 3. miesto

Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- S. Štrbová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 07 – 3. miesto

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe – M.Vozárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Neumiestnili sa na popredných miestach:

Priestorový pútač pre firmu Mamut  – A. Lužina – IV.D (Ing. arch. Marek Lichard)

Obalový dizajn –káva- K. Stieranková – IV. D (Mgr. art. Ivan Slovenčák)

 Celoštátne kolo sa koná 24.4. – 27.4.2018 vo Výskumnom centre v Žilinskej univerzity, kde postupujú žiaci, ktorí získali 1. a 2. miesto. Našu školu bude reprezentovať 5 prác.

chem_olympiada2018_03

Naši úspešní chemici

V riaditeľni školy sa v utorok 20. 3.2018 konala malá slávnosť, pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič ocenil chemikov, ktorí aj v 54. Ročníku celoštátneho kola Chemickej olympiády úspešne reprezentovali našu školu, ktorá onedlho oslávi jubileum viažuce sa práve k chemickej priemyslovke. Pán riaditeľ vo svojom príhovore poďakoval študentom, ktorí sa pravidelne venujú riešeniu úloh CHO a nepoľavili ani tento rok. Zároveň poďakoval aj Ing. Jozefovi Urbanovi, ktorý ich pripravoval.Bez neho by študenti nedosiahli na tak vysoké méty, s akými neskromne každý rok počítame. Poblahoželal Braňovi Budošovi (IV.B), ktorému 1. miesto ušlo o vlások, Barbore Szabóovej (III.B) za 6. miesto, Viktorovi Kačerikovi ( IV.B) za 7. miesto, Martinovi Bírešovi (IV.B) za 10. miesto a Bibiane Purgatovej (III.B) za 19. miesto. Okrem slov vďaky venoval olympionikom aj finančné odmeny zo ZRPŠ.

Cenu Zväzu farmaceutického a chemického priemyslu získali:
v kat. A – Orságh Martin, Gymnázium J. Lettricha, Martin; Chovanec Michal, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Rukovanský Peter, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky; Gonda Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Kavka Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a Novák Samuel, Gymnázium, Poštová 9, Košice.
v kat. EF – Podolský Slavomír, SOŠ, Štefániková 39, Svit; Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica; Špaková Monika, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky; Polák Ondrej, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava; Mečiarová Tatiana, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky a Szabóová Barbora, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.
Cenu Prievidzskej chemickej spoločnosti získali:
v kat. A – Martin Orsagh, Gymnázium J. Lettricha, Martin 3 ceny PChS – za najlepšiu anorganickú a analytickú chémiu, za najlepšiu fyzikálnu chémiu, za najlepšiu organickú chémiu a cenu PChS Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza za najlepšiu biochémiu.
v kat. EF – Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 2 ceny Rady PChS za najlepšiu všeobecnú a fyzikálnu chémiu a za najlepšiu organickú chémiu a chémiu prírodných látok a biochémiu.

Z denníka olympioničky

Streda: 7.3.2018 Komplikovaná cesta : Zvolen – Žilina  – Piešťany – Rakovice . Na stanici v Piešťanoch sa nás zišlo asi 40 účastníkov.  SOŠ Rakovice, bolo miestom, kde  sa konala teoretická časť chemickej olympiády. Obzerala som si tváre súťažiacich a snažila som sa odhadnúť ich vedomosti. No nebála som sa …

Ubytko na internáte   bolo útulné, z balkóna sme mohli pozorovať úchvatné západy slnka .

Slávnostné otvorenie 54. ročníka CHO nás definitívne vnieslo do reality. Ponáhľali sme sa ešte doštudovať teóriu u našich chalanov. Aj dve hodinky pomohli…

Štvrtok: 8. 3. 2018  Trojhodinová teória. Test obsahoval úlohy z fyzikálnej chémie, biochémie a prírodných látok, z organickej chémie a doplnkových úloh. Keď som uvidela 1. úlohu z fyzikálky, vyhodnotila som ju ako krízovú a nechala som si ju na neskôr. Organika bola pre mňa najľahšia. Biochémia sa po dlhšom uvažovaní dala zvládnuť.

Po obede nás organizátori prekvapili pozvánkou na discgolf – hádzanie lietajúceho taniera do jamôk v rôznej vzdialenosti (10 jamôk vo vzdialenosti od 60 do 140m).

Večerný program: prezentácie súťažiacich, ktorí sa zúčastnili medzinárodných chemických olympiád.

10 dní vo svete! Pamiatky, zážitky, prehliadky krásnych miest.

Piatok: 9.3.2018 Na trnavskej univerzite sme absolvovali prax v malom labáčiku, ale miesta na pracovnom stole bolo dosť. Vedľa mňa Maťo, oproti Viktor…ako doma.

Hnevať som sa začala, keď mi nevychádzala titrácia. Ale predbežné výpočty a rovnice v pohode. Chybu som si uvedomila až neskôr.

Po obede odchod do Jaslovských Bohuníc.  Prednášky, aktivity: ako  poskladať prevodovku z ozubených kolies a pod.

Ešte o 20:30 hod. sme sedeli v škole na vyhodnotení teórie.

Sobota: 10.3. 2018 Trnava: vyhlásenie výsledkov 54. ročníka celoštátneho kola chemickej olympiády. Milión príhovorov …Hodnotenie začali od konca . Najskôr mená riešiteľov, potom úspešných riešiteľov…a už je tu 1. Desiatka! Maťo Bíreš desiaty! 7. miesto Viktor Kačerik a ja stále nikde. Nervozita, vzrušenie, nadšenie: Som šiesta! Porazila som Viktora! Ú…Ž…A…S…N…É !

Diplom, kniha a 25 eur potešili. Braňovi Budošovi sme držali palce, aby získal vytúžené prvenstvo. Nepomohlo. Ale druhé miesto je úžasné. Veď zvíťazil v teórii.

plavecky_2018_018

Plavecký výcvik našich prvákov 2018

Podtitul: Chlórová voda nám chutí alebo Prečo boli princezné zo SPŠ Samuela Mikovíniho celý týždeň offline?

V dňoch 12. – 16.3.2018, v čase písomných maturitných skúšok , sa už tradične konal v miestnej plavárni plavecký výcvik žiakov I. ročníka SPŠ Samuela Mikovíniho. Škola tak dbá nielen na čitateľskú ale aj na PLAVECKÚ GRAMOTNOSŤ.  V dôsledku väčšieho výskytu jedincov 1. ročníka bol nútený vedúci plaveckého výcviku Mgr. Martin Prokein rozdeliť prvákov do dvoch skupín. Kým jedna skupina lúskala plaveckú abecedu, alebo  tvrdo nacvičovala plavecké štýly, druhá skupina sladko spinkala na internáte . Na druhý deň si poradie férovo vymenili.

  1. Skupina: 1.B, 1.G
  2. Skupina: 1.O, 1.D, 1.P, 1.Kp, 1.Ko

Krotenie rozbláznených adolescentov  plávaním mali na starosti:

Mgr. M. Prokein, Mgr. T. Štepáneková, RNDr. Z. Zupková,

Ing. arch. M. Lichard, PhDr. M. Švec, Mgr. B. Chrienová

Program plaveckého výcviku: Bezpečnostné predpisy a hygienické pravidlá

 Rozdelenie družstiev podľa výkonnosti :(torpéda, delfíny, tučniaky a neplavci). Nácvik dýchania a splývania vo vode. Prsiarske nohy a paže na suchu i vo vode. Znakové nohy a paže na suchu i vo vode. Kraulové nohy a paže na suchu i vo vode. Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov: prsia, znak, kraul. Skoky do vody, nácvik obrátok. Potápanie s ponorom, lovenie predmetov. Ukážky a nácvik záchrany topiaceho vo vode. Preteky: plávanie 25 m, 50 m, podľa výkonnosti.

Ako vnímali prváci realitu plaveckého výcviku?

Najprv sme preskúmali duševné poryvy plavcov na súši: Prvotná dilema všetkých dievčat: vziať si celé či dvojdielne? Pozn. pre nechápavých – plavky. Ako sa nenápadne dostať k bazénu, aby ma nik nevidel?!  Bože, to sa mám predviesť v plavkách pred spolužiakmi? Chemičky stonali: „Nezničí nám Cl vlasy?“

Vodné i podvodné story:“ Naberala som enormné množstvo chlórovej vody a pri pokusoch o „šípočku“ nasledoval nelichotivý „pupkáč“ , vzápätí moje brucho hralo módnymi odtieňmi farby roka 2018 – fialovej!“

„Po adrenalínových kolieskach okolo bazéna nasledovala vražedná rozcvička a potom šúúúp do bazéna…“

„Dostala som sa do klanu tučniakov- konečne si Dita prišla na svoje J!“

„Znie to síce egoisticky, ale po týždni v plavárni si neskromne myslím, že sa zo mňa stal profesionálny plavec!“

„Zamerala som sa na techniku, veď Moravcová nemôže zostať jediná.“

„Stresy pred plaveckým výcvikom boli úplne zbytočné, radi by sme si ho ZOPAKOVALI.“

(Naša rada: Ráčte  opakovať ročník …)

„Na konci týždňa plného preplávaných km, hudby, svalovice, skákania, zábavy, smiechu a pár fingovaných utopencov, sme dostali keksík a víťazi pretekov aj čokoládku.“

„Ja ako antišportovec som neveril, že môže byť plavecký výcvik taký fajn.“ „Ako rodený pozorovateľ som si užil J.“

NAJMOMENTY: Zdesenie pána profesora, keď  pri pretekoch dvojíc zmizla súťažiaca z 1.B – plávala  totiž – pod vodou…

Figurant z 1.G sa takto vžil do úlohy topiaceho: „Pán profesor, aj vodu do pľúc??“

Lapanie spodných dielov plaviek niektorých pretekárok…

Ak by sme mali  vyhodnotiť plavecký výcvik 2018, nešetrili by sme superlatívmi: čistá esencia radosti z pobytu vo vode, skvelá partia, utuženie kamarátstiev, výborná nálada…

Ďakujeme!!!!

(Výňatok z prváckych zážitkov pripravila B. Chrienová)

soc_2018_012

Výsledky školského kola 40. ročníka SOČ

SOČ Kategória 03:

1.miesto: Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – Petra -Ema Kelemenová

 2.miesto: Ručná výroba mydiel – Lea Vicianová

Kategória 04:

1.miesto: Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- Soňa Štrbová

Kategória 05:

1.miesto: Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica –Marek Blahút

 Kategória 06:

1.miesto:

Využitie slizu slimáka Achatina reticulata vo farmakologickom priemysle – Anna Fulajtárová

 Kategória 07:

 1.miesto:

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe-   Michaela Vozárová

 Kategória 10:

1.miesto :

GIS vo forme MIS pre obec Voznica – Natália Jančoková , Petronela Slováčeková

2.miesto: Priestorový informačný systém severnej časti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici –Dávid Ilavský

 Kategória 16:

1.miesto: Priestorový pútač pre firmu Mamut  – Adam Lužina

2.miesto: Obalový dizajn –káva- Klaudia Stieranková

 

Hodnotiaca komisia:

Ing. Ingrida Miháliková

Ing. Mária Siváková

Ing. arch. Pavel Fabian

 

Krajského kola, ktoré sa bude konať 6.4.2018 na Gymnáziu v Lučenci, sa zúčastnia žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

  1. ročník SOČ sa konal vo veľkej posluchárni SPŠ Samuela Mikovíniho, kde mohli sledovať priebeh súťaže naši žiaci vo väčšom počte.

V SOČke súťažilo 14 prác a 15 žiakov.

Uvedené práce SOČ do krajského kola nepostúpili:

Geometrický plán – zameranie zmeny – Erik Hamaliar

Vytýčenie príjazdovej cesty- Tomáš Bartolovic

Priestorový pútač pre firmu Salomon- Martina Čipčalová

Priestorový pútač pre firmu Zajo- Kristína Stieranková

Naše poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich školiteľom, ktorí svoj voľný čas venovali príprave SOČ.

IMG_0897

Lyžiarsky výcvik- Salamandra 2018

Otočky, cúvanie, vláčik, obraty, carvingové pokusy, skákanie, lyžovanie na jednej lyži, pády, rešpekt pred strminou Salamandry…to sú  čriepky z lyžiarskeho pobytu : Počúvadlo – Salamandra 2018.

Mrazivý týždeň po jarných prázdninách patril druhákom, ktorí si ho pod vedením vedúceho Mgr. Martina Prokeina a inštruktorov: Mgr. Tatiany Štepánekovej, Mgr. Róberta Petra  a Mgr. Petra Tomaníka naozaj užili. Prvotné obavy, že „nebude sranda“, alebo „neviem sa dobre lyžovať“, „inštruktori budú nudní a prísni“ sa nenaplnili. Opak bol pravdou. Päť dní prekonávania osobných limitov prinieslo ovocie. Niektorí nevedeli lyžovať vôbec, iní sa postavili na lyže po piatich rokoch, poniektorých ovládol priveľký strach  pred strmou, 1200 m dlhou traťou. Dôležité je, že lyžiarsky zhodnotili ako pohodový, zábavný, prekvapivý, či  super a zdokonalili sa v tomto krásnom zimnom športe. Nebola núdza ani o dramatické momenty: „Pokojne si lyžujem za naším inštruktorom a zrazu zmizol….vybral sa na vandrovku do lesa …len lyža po ňom zostala…ale nebojte sa, prežil…: ).“

„Po prvých pokusoch o carvingové oblúky som neplánovane zrýchľovala . Môj mozog začal vysielať S.O.S. Padni, moja, padni! …Tak som  poslúchla. Raz som dokonca so sebou zobrala aj prekvapenú pani prof. Štepánekovú. …“

„Wellnes na chate nás postavil na nohy a to nehovorím o výbornej strave!“

„Zvládli by sme ešte  týždeň J.“

Druháci sa nám vrátili do školy zocelení tuhou zimou, ale spokojní a nadšení zo skvelého lyžiarskeho.

DSC_3269 (2)

Holender

Nový prírastok na výrobu ručného papiera v konzervátorských dielňach

Štyridsaťročný veterán – holender doslúžil (po dvadsiatich rokoch prevádzky u nás !!).  Nemohli sme riskovať stratu kontinuity vo výrobe ručného papiera, nuž bolo potrebné zakúpiť nový. Našli sme výrobcu v Číne za rozumnú a dostupnú cenu. Holender  priviezli loďou do slovinského prístavu Koper, odtiaľ kamiónom do Bratislavy na colný úrad, odkiaľ po vybavení potrebných formalít dorazil konečne na miesto určenia : Akademickú  13. Výroba ručného papiera je pre konzervátorov papiera nesmierne dôležitá jednak na reštaurovanie, knihársku tvorbu a aj pri umeleckej tvorbe. Toto moderné zariadenie  s časovačom zaručuje bezpečnú prevádzku a vyrába kvalitnejší  ručný papier.

Valentín objektívom Jakuba Donovala

Valentínske šialenstvo zaplavilo svet komercie a dorazilo aj do priestorov našej Alma mater. Musíme však podotknúť, že s mierou. Žiacka školská rada pripravila tradičnú valentínsku poštu, ktorá potešila a možno aj prekvapila adresátov. Počas veľkých prestávok sa zo školského rozhlasu ozývali  nesmrteľné ľúbostné hity. Vo vestibule Laura predávala oku i chuti lahodiace mafinky a Jakub nestačil fotiť. Trochu sme prírode pomohli a prizdobili sme sa parochňami …žiactvo sa vybláznilo, veď výsledok uvidíte, keď si kliknete na fotečky…

Prípravný kurz 2018

Rok sa s rokom stretol a opäť k nám zavítali adepti vied výtvarných, aby si v slušnom počte blížiacom sa k štyridsiatke, vyskúšali „talentovky na nečisto“. V piatok 9. 2. 2018 sa v ateliéroch pracovalo na troch zadaniach: po kresbe zátišia s drapériou a geometrickými telesami podľa modelu vo formáte A3 nasledovala štúdia ruky(dlane). Prípravný kurz deviataci zavŕšili kreatívnou prácou, kde využili písmo z písmovej predlohy v spojení s geometrickým tvarom (ihlan, kocka, kváder, guľa). Mohli pracovať s farebnými ceruzkami alebo s vodovými farbami. Vyučujúci účastníkom kurzu korigovali kresby, poskytli im cenné rady, ako sa zlepšiť a zdokonaliť do talentových skúšok. Niektoré práce príjemne prekvapili vysokou úrovňou zadaní. Zdá sa, že sa k nám chystajú veľké talenty :). Zo zoznamu budúcich prvákov sme zistili, z ktorých miest prichádzajú: Zvolen a jeho okolie dominovali. Ukázalo sa, že burza a návštevy základných škôl oslovili najviac. Potom nasledovali Poltár, Martin, Lučenec, Bojnice, Veľký Krtíš, Vráble, Revúca, Brezno, Banská Bystrica , Bzovík, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom . Dúfame, že onedlho úspešne zvládnu talentové skúšky a v školskom roku 2018/2019 posilnia naše rady.

girl-2771936_1920

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

17. januára 2018 sa na našej škole, SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorého postúpili víťazi školských kôl banskoštiavnických stredných škôl.
Šesťčlenná porota učiteľov angličtiny stála pred neľahkou úlohou, pretože súťaž bola vzácne vyrovnaná a až do konca vládlo v jazykových učebniach veľké napätie.
Výsledky:
Kategória: 2A 1. Miesto Richard Žember Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Kategória: 2B 1. Miesto Hana Čížová Gymnázium
Kategória: 2D 1. Miesto Jakub Moncman Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici
Kategória: 2C2 1. Miesto Ela Gatialová Gymnázium

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny(poukážky na nákup elektroniky v hodnote 15 a 10 eur)

Víťazi postupujú do krajského kola .

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©