dsc_2436_original

Mikuláš 2017

Na svätého Mikuláša, už je celá zima naša

„Pôvodne sa darčeky na deň svätého Mikuláša rozdávali v školách, pretože sv. Mikuláš bol patrónom škôl, už v 15. storočí oslavovali študenti európskych kláštorných a nadačných škôl 6. decembra sviatok svojho patróna, pričom dostali topánky, školské pomôcky a zopár mincí. V polovici 16. storočia sa študenti tešili už aj z nohavíc, opaskov, jabĺčok, orechov a iných drobností, ktoré mali v miske alebo na tanieri. V 17. a 18. storočí začali mať darčeky výchovný charakter, keď muž preoblečený za biskupa Mikuláša deti vyskúšal, niektoré pochválil, iné vyhrešil. Dobré deti dostali ovocie, orechy, perníčky a zlé deti figúrky čerta zo sušených sliviek, metličku, prútik.“ (zdroj Zora Mintalová Zubercová: Tradície na Slovensku).

Nášho Mikuláša sprevádzali 2 čertice a anjel. Prešli triedami, ateliérmi, dielňami, kanceláriami i jedálňou. Najväčšiu pochvalu za spievanie mikulášskych pesničiek si zaslúži jednoznačne I.B a niektorí vyučujúci, ktorí si ctia tradície.

oceneni2017_021_original

Radnica privítala úspešných študentov

17. november sa stal dňom slávnostným a výnimočným.
Tradične pri príležitosti tohto sviatku primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odmeňuje úspešných stredoškolákov malými darčekmi. Súčasťou slávnosti je i zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

Našu školu reprezentovali:

Branislav Budoš, ocenený za dosiahnuté študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF a v súťaži Matematický klokan

Nikola Beňová, ocenená za výborné študijné výsledky, kultúrnu činnosť a reprezentáciu školy v recitácii

Diana Rybárová, ocenená za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert geniality show

Miroslava Vicianová, ocenená za výborné študijné výsledky a kultúrnu činnosť

Alex Štoselová, ocenená za výborné študijné výsledky

Alexandra Koryťáková, ocenená za výborné študijné výsledky

exkurziabb_014_original

Exkurzia živoťákov v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017 sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom panelákmi.

Prekvapil nás interiér múzea, nečakali sme na takej malej ploche toľko zaujímavostí. Výstavou „Preťažená Noemova archa“ nám lektor priblížil zaujímavosti o vzniku zoologických záhrad v rôznych krajinách, ich pozitíva a nedostatky. Zaujímali ho aj naše skúsenosti. Upozornil nás na niektoré vyhynuté druhy a druhy, ktorým tento osud hrozí. Zvládli sme aj vedomostný kvíz o živočíchoch. V interaktívnej záhrade sme si prezreli krásne, hoci vypreparované motýle z celého sveta . Krátky film o palmovom oleji a nebezpečenstve vyrubovania pralesa pre palmové plantáže , ktoré narúšajú ekosystém a spôsobujú zánik množstva živočíšnych druhov, viedol k interaktívnej činnosti: rozdelení do skupín sme vo virtuálnom obchode nakúpili výrobky a určovali, ktoré z nich otvorene alebo skryte obsahovali palmový olej. Na danú tému sme vytvorili z pripravených materiálov postery, ktoré sme prezentovali. V okolí kaštieľa sme si obdivovali domčeky pre hmyz, vtáčie búdky pre menšie vtáky a dravce a rozsiahlu bylinkovú záhradu. V ďalšej expozícii bolo zaujímavé vidieť exponáty hornín, minerálov skamenelín, rastlín, živočíchov , ktoré boli usporiadané podľa prírodného a umelého ekosystému: napr. vodný, rašelinový, lúk a pasienkov, lesa, podľa regiónov stredného Slovenska. Vypočuli sme si aj jednotlivé hlasy živočíchov. Na záver sme zhliadli film o záchrannej stanici v Zázrivej. Po živej diskusii a poďakovaní sa lektorom múzea, najmä RNDr. Danke Bardoňovej, sme po piatich hodinách spokojní odchádzali.

Vo vstupnej hale sme objavili obchodík so spomienkovými predmetmi, kde niektorí živoťáci aj čo – to nakúpili.

Z exkurzie zdieľame dôležitý odkaz pre verejnosť: Všímajte si výrobky, ktoré kupujete, či sú to – sladkosti, slané pochúťky, kozmetika, palivá, či neobsahujú palmový olej. Ak si nekúpite takéto výrobky, podporíte ochranu živočíchov najmä tapírov , niektorých druhov opíc a plazov.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

22855855_10212437350903328_23140219_n_original

Bienále ilustrácií 2017

Bratislava: 25. október 2017

50 najrýchlejších študentov 1 – 4. ročníka sa pod vedením Mgr.art Eleny Rajčanovej zúčastnilo Bienále ilustrácií, ktoré sa po päťdesiatich rokoch presídlilo do Slovenskej národnej galérie. Ide o jednu z najväčších výstav svojho druhu na svete . V SNG boli inštalované expozície súťažných ilustrácií detských kníh . Po krátkom poučení ,ako sa nestratiť v galérii a v hlavnom meste, sa študenti pobrali poobzerať, čo nového vo SVETE ILUSTRÁCIÍ ( a to doslova). Európa, Južná Amerika, Ázia, Afrika….Niektoré obrázky vyvolávali upokojujúce dojmy, iné zasa skľučujúce. Jedno dielko sa hlboko dotklo návštevníkov, niektoré citlivé duše si pri ňom aj poplakali…Každý si našiel autora, dielo, ktoré ho oslovilo. Veľký záujem bol o Japonsko, Kóreu, Brazíliu, Česko, Slovensko.

Kaleidoskop postrehov druhákov výtvarných odborov:

  • Ilustrácie zobrazovali témy na zamyslenie, niektoré boli aj vtipné
  • Zaujali ma hlavne japonské diela, ale potešili ma aj tie zo Slovenska
  • Írsko –nádherný obraz, ktorý stvárnil sovy
  • Fínsko – prekypovalo dobrou náladou
  • Obrázky s technikou leptu patrili medzi „najvymakanejšie“
  • Najkrajšia na Bienále bola rôznorodosť, každé dielo bolo zaujímavé, očarujúce..
  • Liezli nám na nervy malí, otravní (8 -10 roční) školáci, ktorí behali, kričali a plietli sa pod nohy
  • Našli sa aj ilustrácie, ktoré mi nesadli a nepôsobili na mňa príjemne
  • Keď sa obohatili duše výtvarnícke zo SPŠ Samuela Mikovíniho o nápady a inšpirácie , rozutekali sa do nákupných centier…( Ako inak, keď štyri pätiny exkurzie tvorili baby.)
gpch_467_original

GRAND PRIX CHEMIKEE

14. ročník GRAND PRIX CHEMIKEE v Srbsku

Grand Prix Chemikee je medzinárodná súťaž zameraná na laboratórnu zručnosť študentov stredných škôl z Európy. Koná sa každé dva roky vždy pod záštitou inej krajiny. Každá krajina bola zastúpená dvoma súťažiacimi, ktorí boli vybraní na základe výsledkov najvyššej národnej súťaže. Zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Organizátorom 14. ročníka bolo Srbsko a súťaž sa odohrávala vo výskumnom centre Petnica Science centrum ,neďaleko mesta Valjevo. Pod slovenskou zástavou som súťažil ja (Ondrej Hruška) a Monika Špaková zo Strednej odbornej školy v Novákoch. Našimi mentorkami boli pani Elena Kulichová a pani Martina Gánovská.

Súťaž pozostáva z dvoch úloh, ktoré musí absolvovať každý súťažiaci. 1. časť: preparatívna úloha, ktorej cieľom je pripraviť určenú chemickú látku. 2. časť je zameraná na analytické zručnosti. Tento rok sme pripravovali vonnú látku Vanilinalkohol a nitroacetanilid, ktorý je prekurzorom pre výrobu syntetických farbív. V analytickej časti sme mali stanoviť obsah vápnika vo vzorke a určovať kyslosť morskej vody. Každá úloha sa boduje zvlášť a ich súčet sa dosadí do rebríčka. Umiestnil som sa na 7. mieste a moja spolusúťažiaca na 15. mieste. Prvé dve miesta obsadili maďarskí študenti a 3. miesto patrilo Čechom. Každý účastník, vrátane mentorov, dostal certifikát o účasti a získal neoceniteľné skúsenosti a zážitky zo spoločného programu. Každá zúčastnená krajina sa predstavila. Okrem toho nás čakala prehliadka mesta Valjevo a okolia obce Petnica( jazero, jaskyňa, archeologické náleziská).

Ondrej Hruška, absolvent IV. B triedy odboru biotechnológia a farmakológia

P:S. Ondrej Hruška sa ako štvrták v marci 2017 stal víťazom Celoštátneho kola CHO v kategórii EF. Účasť na Grand Prix Chemikee bola podmienená výberom po celoštátnej chemickej olympiáde.

(bývalá triedna IV.B)

image5_original

Kurz ochrany človeka a zdravia

Dátum: 4.10. – 6.10 2017

Účastníci: III.B, III.GD,O, III.G, K, Z

Vedúci kurzu: Mgr. Martin Prokein

Pedagogický dozor: Mgr. Tatiana Štepáneková, Ing. arch. Pavel Fabian

„Naše branné by sme mohli uviesť rozprávkovo: Za dvanástimi horami a dvanástimi dolinami… Kráľovstvo bolo vzdialené! Naši hrdinovia kráčali 6 hodín /37 851 krokov!/ v nehostinných poveternostných podmienkach/dážď, mrholenie, vietor…/. Keď kráľovstvo bolo na dohľad tretiackemu orliemu zraku, kameň zo srdca mnohým netrénovaným jedincom odpadol. .. No zbytočná chvíľka radosti. Utrpeniu ešte konca nebolo v jazernom kráľovstve Počúvadlo. Zdolať súboj s únavou, frfľaním a pohodlnosťou sa podarilo len výstupom na Sitno!!!!! Pot stekal po tvári a srdce bilo hlasno, až sa sitnianske skaly otriasali. Vydržali sme!!! Skončili sme ako jasní víťazí v lesklej /od dažďa/ zbroji…“ / Lucia Halgašová, III.PG, upravené/

Heslo dňa: Zbierajte bedle, môžu sa zísť …

Nedostatky: oblečenie a obuv neprispôsobené terénu a počasiu

Odmena: výborná večera, wellnes, kvíz a 2. večera: vyprážané bedle a SPÁNOK…

dsc_1513_original

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV PREZENTOVAL

Prednášku Slovenského národného archívu – SNA (z Bratislavy uviedla Ing. Alena Maková – vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov. Pre našu školu bola najväčším trhákom prezentácia absolventov odboru konzervátorstva papiera Laury Pacherovej a Mateja Kámena, ktorí zachraňujú archívne dokumenty v SNA. Prezentáciu pripravili pre odborníkov zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a našich študentov. Podstatnú časť prezentácie tvoril technologický postup záchrany dvoch významných kníh zo ŠUBA v B. Štiavnici, ktoré Laura a Matej dostali v značne zdevastovanej podobe. Ohromujúce bolo osobne si prezrieť knihy, ktoré pôvodne vyzerali „nevyliečiteľne“.

Po diskusii a krátkej prezentácii aktivít SNA v oblasti reštaurovania listín a dokumentov, nasledovala zaujímavá praktická informácia o možnostiach zamestnať sa v SNA. Archívne dokumenty predstavujú sumár stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovenska, Slovákov a ďalších národností žijúcich na našom území od 11. storočia. Majú aj právnu silu a ochranu.

ziaci v nr2017

V. ročník GAUDEAMUS – NITRA

27. 9. 2017 sa naši štvrtáci pobrali do mesta pod Zoborom, aby si zodpovedne vybrali vysokú školu z naozaj pestrej ponuky.

Veľtrh je umiestnený v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra a trvá dva dni. Zameraný býva na univerzitné, pomaturitné a na celoživotné vzdelávanie. Koná sa pod záštitou rektorov univerzít sídliacich v Nitre: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa. Študenti SŠ – tretiaci a štvrtáci, výchovní poradcovia, triedni učitelia, rodičia – všetci sa zaujímali o možnosti štúdia na VŠ slovenských, českých i škandinávskych, či britských. Nerozhodní študenti sa  mohli v Testovacom centre dozvedieť o svojich predpokladoch či talente… V priemere nitriansky Gaudeamus navštívili 4800 návštevníkov. Podobné veľtrhy sa organizujú aj v ČR: v Brne sa bude konať už 24. ročník a v Prahe ročník desiaty.

Štvrtáčky Ema a Soňa (IV.B) hodnotili veľtrh veľmi vysoko. Už pri vstupe dostali návštevníci harmonogram prezentácií, ktoré väčšinou uvádzali študenti patričných VŠ. Pripravený bol aj elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. V stánkoch, ku ktorým sa často museli predierať a čakať v rade, im vysokoškoláci ochotne a najmä objektívne odpovedali na otázky. Nevyhli sa ani nedostatkom (vysoké náklady na bývanie, stravu, skriptá na niektorých školách). Boli úprimní a srdeční. Okrem toho ponúkali súťaže o tričká, mikiny a USB kľúče, riešenia hlavolamov… a pod. Prekvapilo ich, koľko VŠ zo zahraničia sa prezentovalo, dokonca  aj Karlova univerzita, ktorá patrí  v našich zemepisných šírkach patrí k prestížnym, ponúkala svoje študijné programy. Naše maturantky oceňovali precízne a profesionálne pripravené propagačné materiály. SPU a UKF poskytli záujemcom presné študijné programy (predmety v ročníkoch, hodinové dotácie, informácie o zápočtoch).

Ďakujeme p. výchovnému poradcovi Ing. Petrovi Coplákovi za zorganizovanie zájazdu na Gaudeamus.

Vďační študenti SPŠ Samuela Mikovíniho

06_original

Geodeti na JUA 2017

Geodeti na Jesennej univerzite architektúry 2017

V dňoch 10. až 16. 9. 2017 sa žiačky 3. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster Natália Melišková, Diana Rybárová, Miroslava Vicianová a Alexandra Bešinská zúčastnili  workshopu Jesenná univerzita architektúry 2017.

Jesenná univerzita architektúry 2017 (JUA 2017) bola už 7. ročníkom workshopu pre vysokoškolských študentov architektúry, histórie umenia a etnografie, ktorý organizuje Fakulta  architektúry STU v Bratislave vo Vzdelávacom a vedeckovýskumnom centre v Banskej Štiavnici. Vďaka Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD., organizátorke a duši celého workshopu, sa ho už po  štvrtýkrát mohli zúčastniť aj naši žiaci ako jediní  stredoškoláci. Témou tohto ročníka bola Ľudová architektúra v lokalite UNESCO – Banská Štiavnica a okolie.

Účastníci JUA 2017 na úvod absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu po obciach v okolí , kde sa priamo na mieste zoznámili so zachovanými objektmi a prvkami ľudovej architektúry a urbanizmu v krajine.

V ďalších dňoch sa už študenti venovali výskumu a dokumentovaniu zachovanej ľudovej architektúry v obciach Svätý Anton, Prenčov a Beluj. Naše  geodetky dostali za úlohu geodeticky zamerať a vytvoriť 3D model evanjelickej fary v obci Beluj s jej priľahlým hospodárstvom . Po týždni sústredenia a úpornej snahy sa im podarilo cieľ splniť. Výsledok si môžete pozrieť na fotografiách. Okrem práce v teréne boli súčasťou workshopu aj večerné prednášky odborníkov na témy týkajúce sa ľudovej architektúry, jej záchrany a ochrany.

Na záver nám ostáva už len poďakovať  organizačnému tandemu Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD. a odbornému garantovi prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., ako aj všetkým účastníkom za príjemne a pútavo strávený týždeň, ktorý nás všetkých opäť obohatil kultúrne aj skúsenosťami.

21761878_10155603928757429_6051890591034293337_n_original

September v retrospektíve

4. september 2017:

Celé Slovensko prežíva slávnostný začiatok školského roka 2017/2018. Preplnenou aulou (vestibulom) znie hymna a po nej sa Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy, ujíma slova. Vo svojom príhovore privítal nových prvákov a našu novú kolegyňu ………. Vidieť, že dobrý chýr o našej škole zaletel poriadne ďaleko: od Komárna až po Košice k nám docestovali naši adepti vied výtvarných, chemických či geodetických. Prajeme im more vedomostí a zážitkov v našej úžasnej škole 🙂

8. september: Salamander

Po dvoch poobediach intenzívneho tréningu naše dievčatá a chlapci tvorili dôstojnú ozdobu čela salamandrového sprievodu. Oblečení v baníckych uniformách s bielymi rukavičkami boli neprehliadnuteľní. Okrem nich tradične dopĺňali sprievod dvaja chemici, členovia smútočného sprievodu tiež pochádzali z našich radov, ako i četníci, medveď s krásnou krotiteľkou… Veľká vďaka za reprezentáciu školy! Ďakujeme aj pedagógom, ktorí sa pričinili o nácvik, výdaj a príjem kostýmov a tých, ktorí vykonávali dozor.

8. – 16. september TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017

Organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátori: Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO

16. ročník „školy“ opustil brány metropoly SR a zavítal do nášho historického mestečka. Jedným z dôvodov, okrem fotogenickosti, sa stal aj leitmotív tohtoročnej tvorivej školy: Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice. Bohatý program odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a stretnutí s osobnosťami slovenskej kultúry prilákal aj našich pedagógov a študentov. Už v pondelok sa Mgr. art. Peter Jánošík s výtvarníkmi venoval aktivitám súvisiacich s fotografiou. V stredu sme spolu s druhákmi absolvovali zaujímavú prezentáciu, ktorú pripravil Igor Válek, šéfredaktor časopisu Slovensko: FOTOPRÍBEH o J. M. Hurbanovi (200. výročie narodenia).

Tajomstvá digitálnej fotografie sme odkrývali počas sugestívnej prednášky fotografa Romana Uhliara.

Vo štvrtok sa v našej krásne zrenovovanej posluchárni zišla pestrá societa: krajanskí novinári (15 žurnalistov z krajanských médií: z Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska), študenti Gymnázia Andreja Kmeťa so svojimi učiteľmi a my, domáci (tretiaci a druháci). Pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič prítomným zaujímavo rozprával o histórii a smerovaní našej školy. Krajanskí novinári navodili neobyčajne priateľskú atmosféru, keď predstavovali svoju prácu v rámci programu: KRAJANSKÝ FENOMÉN VÝZNAMNÝ I NEZNÁMY. Osloví mladých? Oslovil. Mimoriadne. A prekvapil. Možno aj zahanbil. Entuziazmus, s akým zachovávajú naši krajania kultúrne dedičstvo predkov, ale aj čistotu slovenského jazyka (Báčsky Petrovec), nám bude vzorom. Na záver príjemného dopoludnia predstavil svoju novú publikáciu o Dežovi Hoffmannovi fotograf a publicista Marián Pauer.

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov: kováčstvo a tesárstvo

V dňoch 19. – 22. septembra sa siedmi žiaci 4. ročníka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba zúčastnili horeuvedených workschopov, ktoré organizovala firma : Obnova s.r.o.

Prvý deň sme sa zaoberali kováčstvom. Neodradila nás ani nepriazeň počasia. Na dvore bývalej Centrálky sme pod prístreškom sledovali majstra kováča pri práci s vyhňou. Neskôr sme mali možnosť ukuť kramľu – pomôcku pre tesárov. Na druhý deň nás čakala freska. Odborným garantom bola Mgr. Dana Kukurová, ktorá nám všetko vysvetlila. Technika fresky nám nie je cudzia, takže sme dokázali pracovať aj samostatne. Chlapci pokračovali v kováčskom remesle a my, tri dievčatá, sme sa odhodlali na tento typ nástennej maľby.

Tretí deň bolo na rade tesárstvo. Z guľatiny sme špeciálnymi sekerami vykresali hranoly, ktoré sa neskôr použijú na stavbe. Využili sme aj vlastnoručne ukované kramle a tešili sme sa, že „padli na úžitok“. Celý kurz sa niesol v v príjemnom duchu. Posilnení kávou, čajíkom a inými dobrotami sme podávali výkony… 🙂 Nabrali sme množstvo nových skúseností a najmä mali sme možnosť vidieť prácu naozajstných majstrov.

Alex Štoselová, IV. K

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©