girl-2771936_1920

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

17. januára 2018 sa na našej škole, SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorého postúpili víťazi školských kôl banskoštiavnických stredných škôl.
Šesťčlenná porota učiteľov angličtiny stála pred neľahkou úlohou, pretože súťaž bola vzácne vyrovnaná a až do konca vládlo v jazykových učebniach veľké napätie.
Výsledky:
Kategória: 2A 1. Miesto Richard Žember Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Kategória: 2B 1. Miesto Hana Čížová Gymnázium
Kategória: 2D 1. Miesto Jakub Moncman Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici
Kategória: 2C2 1. Miesto Ela Gatialová Gymnázium

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny(poukážky na nákup elektroniky v hodnote 15 a 10 eur)

Víťazi postupujú do krajského kola .

IMG_20171212_121203_2

Prvé vianočne trhy na našej škole

Deň pred Luciou sa z vestibulu školy šírili omamné vianočné vône škorice, klinčekov, vanilky a lákali všetkých, aby ochutnali špecialitu II. B – voňavý nealkoholický punč, krehké trubičky pani Palečekovej, ktoré piekla v priamom prenose, lahodné koláčiky Danyho maminky, muffiny Laury z II.O. Opekance napiekli Zdenky v jedálni a v okamihu sa rozpredali. Šperky, vianočné ozdôbky a dekorácie, sušené ovocie, medovníčky, kŕmidlá pre vtáčiky, ba aj brezové metly /zatiaľ nezalietané …/ tvorili pestrú ponuku prvých vianočných trhov na našej škole.
Dúfame, že príjemná atmosféra podfarbená koledami vniesla do našich sŕdc vianočnú pohodu…

IMG_20171205_113634

Vianočná Viedeň

V tento deň sa naša škola zúčastnila školského zájazdu do „vianočnej Viedne“. Všetci sme sa už veľmi tešili no počasie nám neprialo, hoci v decembri to býva všelijako. Ráno nás trochu zdržali kolóny pred Bratislavou, tak sme do Viedne „dorazili“ okolo 11:00 predpoludním. Práve trochu pršalo, takže sme zvolili v rámci nášho programu prvý bod – návštevu múzea. Mali sme šťastie, lebo práve v týchto dňoch je inštalovaná výstava Rubensa. Vidieť toľko kvalitných originálov v niekoľkých miestnostiach – paráda! Ale aj samotná budova múzea je nádherná, z vnútra vznešená, teraz aj vianočne vyzdobená.

Po takmer 2 hodinách strávených v tomto stánku kultúry sme navštívili viedenské vianočné trhy s neodmysliteľným punčom rôznych druhov, farieb a chutí. Dokonca sa na nás na pár minút aj usmialo slnko. Niektorí sme ešte stihli aj nákupy na Mariahilferstrasse.

Potom sme už uzimení nasadli do vyhriateho autobusu a tešili sa domov… Vrátili sme sa plní pekných dojmov, ktoré s radosťou pretlmočíme svojím kolegom či spolužiakom.

PhDr. Dana Bartošová

20171211_105631

Workshop – Baroková knižná väzba

V dňoch 13. až 16. novembra 2017 sa vybraní študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie knižnej väzby a papiera preniesli do obdobia baroka, aby pod odborným vedením MgA. Ivana Kopáčika a Bc. Martiny Zychovej z Fakulty restaurování v Litomyšli vyrobili repliky barokovej knižnej väzby.
Prvý deň začal prednáškou zameranou na prezentáciu Fakulty restaurování v Litomyšli, ktorá zaujala tretiakov a štvrtákov z odborov reštaurovania, ktorí sa už rozhodujú, kam nasmerujú svoje kroky pri budovaní kariéry vo fachu reštaurátorskom. Bonusom bola možnosť konzultácií výtvarných prác a nasmerovanie študentov na úlohy prijímacích pohovorov, ktoré by ich čakali v prípade ich záujmu. Prednášku prezentovali MgA. Ivan Kopáčik a Bc. Martina Zychová. Po jej skončení zodpovedali na všetky zvedavé otázky. Nasledovala teoretická príprava na tému: Baroková knižná väzba pre vybrané študentky a prípravné práce na viazanie replík.
Na druhý deň vybrané študentky 2. a 3. ročníka začali praktické práce šitím knižného bloku a výrobou knižných dosák. Pre nich dovtedy v nepoznanom tempe.
Tretí deň začal nasadením knižných dosiek na blok a následne aplikácia usňového pokryvu a výroba mosadzného kovania. Štvrtý deň už študentky dokončovali svoje vydarené diela replík barokovej knižnej väzby.
Rýchle tempo, úžasné nasadenie dievčat, množstvo cenných rád od odborníkov ešte viac umocnili pozitívny ohlas workshopu. Workshopy a prednášky predstavujú jednu z mnohých aktivít a foriem spolupráce medzi našou školou a Fakultou restaurování v Litomyšli, kde by mali tretiačky P. Longauerová a K. Šimunová v lete absolvovať odbornú stáž. Tá by ich mala lepšie pripraviť na prijímacie pohovory alebo priamo do praxe.

Beata Chrienová, Radovan Blaho

Vianoce 2017

IMG_20171205_113634

Ďakovný list pre SPŠ Samuela Mikovíniho

28. 11. 2017 prevzal pán riaditeľ Ing. JÁN TOTKOVIČ Ďakovný list na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 25. výročia založenia Banskoštiavnicko –hodrušského baníckeho spolku, ktoré sa konalo v sále Kultúrneho centra Banskej Štiavnice. Ďakovný list bol ocenením „úspešnej dlhoročnej spolupráce a podpory spolku a za zachovanie baníckych tradícií„. Naša škola svojou pravidelnou účasťou na Salamandri, šachtágoch a iných podujatiach pomáha udržiavať tradície nášho slávneho baníckeho mesta.

dsc_2436_original

Mikuláš 2017

Na svätého Mikuláša, už je celá zima naša

„Pôvodne sa darčeky na deň svätého Mikuláša rozdávali v školách, pretože sv. Mikuláš bol patrónom škôl, už v 15. storočí oslavovali študenti európskych kláštorných a nadačných škôl 6. decembra sviatok svojho patróna, pričom dostali topánky, školské pomôcky a zopár mincí. V polovici 16. storočia sa študenti tešili už aj z nohavíc, opaskov, jabĺčok, orechov a iných drobností, ktoré mali v miske alebo na tanieri. V 17. a 18. storočí začali mať darčeky výchovný charakter, keď muž preoblečený za biskupa Mikuláša deti vyskúšal, niektoré pochválil, iné vyhrešil. Dobré deti dostali ovocie, orechy, perníčky a zlé deti figúrky čerta zo sušených sliviek, metličku, prútik.“ (zdroj Zora Mintalová Zubercová: Tradície na Slovensku).

Nášho Mikuláša sprevádzali 2 čertice a anjel. Prešli triedami, ateliérmi, dielňami, kanceláriami i jedálňou. Najväčšiu pochvalu za spievanie mikulášskych pesničiek si zaslúži jednoznačne I.B a niektorí vyučujúci, ktorí si ctia tradície.

oceneni2017_021_original

Radnica privítala úspešných študentov

17. november sa stal dňom slávnostným a výnimočným.
Tradične pri príležitosti tohto sviatku primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odmeňuje úspešných stredoškolákov malými darčekmi. Súčasťou slávnosti je i zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

Našu školu reprezentovali:

Branislav Budoš, ocenený za dosiahnuté študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF a v súťaži Matematický klokan

Nikola Beňová, ocenená za výborné študijné výsledky, kultúrnu činnosť a reprezentáciu školy v recitácii

Diana Rybárová, ocenená za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert geniality show

Miroslava Vicianová, ocenená za výborné študijné výsledky a kultúrnu činnosť

Alex Štoselová, ocenená za výborné študijné výsledky

Alexandra Koryťáková, ocenená za výborné študijné výsledky

exkurziabb_014_original

Exkurzia živoťákov v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017 sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom panelákmi.

Prekvapil nás interiér múzea, nečakali sme na takej malej ploche toľko zaujímavostí. Výstavou „Preťažená Noemova archa“ nám lektor priblížil zaujímavosti o vzniku zoologických záhrad v rôznych krajinách, ich pozitíva a nedostatky. Zaujímali ho aj naše skúsenosti. Upozornil nás na niektoré vyhynuté druhy a druhy, ktorým tento osud hrozí. Zvládli sme aj vedomostný kvíz o živočíchoch. V interaktívnej záhrade sme si prezreli krásne, hoci vypreparované motýle z celého sveta . Krátky film o palmovom oleji a nebezpečenstve vyrubovania pralesa pre palmové plantáže , ktoré narúšajú ekosystém a spôsobujú zánik množstva živočíšnych druhov, viedol k interaktívnej činnosti: rozdelení do skupín sme vo virtuálnom obchode nakúpili výrobky a určovali, ktoré z nich otvorene alebo skryte obsahovali palmový olej. Na danú tému sme vytvorili z pripravených materiálov postery, ktoré sme prezentovali. V okolí kaštieľa sme si obdivovali domčeky pre hmyz, vtáčie búdky pre menšie vtáky a dravce a rozsiahlu bylinkovú záhradu. V ďalšej expozícii bolo zaujímavé vidieť exponáty hornín, minerálov skamenelín, rastlín, živočíchov , ktoré boli usporiadané podľa prírodného a umelého ekosystému: napr. vodný, rašelinový, lúk a pasienkov, lesa, podľa regiónov stredného Slovenska. Vypočuli sme si aj jednotlivé hlasy živočíchov. Na záver sme zhliadli film o záchrannej stanici v Zázrivej. Po živej diskusii a poďakovaní sa lektorom múzea, najmä RNDr. Danke Bardoňovej, sme po piatich hodinách spokojní odchádzali.

Vo vstupnej hale sme objavili obchodík so spomienkovými predmetmi, kde niektorí živoťáci aj čo – to nakúpili.

Z exkurzie zdieľame dôležitý odkaz pre verejnosť: Všímajte si výrobky, ktoré kupujete, či sú to – sladkosti, slané pochúťky, kozmetika, palivá, či neobsahujú palmový olej. Ak si nekúpite takéto výrobky, podporíte ochranu živočíchov najmä tapírov , niektorých druhov opíc a plazov.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

22855855_10212437350903328_23140219_n_original

Bienále ilustrácií 2017

Bratislava: 25. október 2017

50 najrýchlejších študentov 1 – 4. ročníka sa pod vedením Mgr.art Eleny Rajčanovej zúčastnilo Bienále ilustrácií, ktoré sa po päťdesiatich rokoch presídlilo do Slovenskej národnej galérie. Ide o jednu z najväčších výstav svojho druhu na svete . V SNG boli inštalované expozície súťažných ilustrácií detských kníh . Po krátkom poučení ,ako sa nestratiť v galérii a v hlavnom meste, sa študenti pobrali poobzerať, čo nového vo SVETE ILUSTRÁCIÍ ( a to doslova). Európa, Južná Amerika, Ázia, Afrika….Niektoré obrázky vyvolávali upokojujúce dojmy, iné zasa skľučujúce. Jedno dielko sa hlboko dotklo návštevníkov, niektoré citlivé duše si pri ňom aj poplakali…Každý si našiel autora, dielo, ktoré ho oslovilo. Veľký záujem bol o Japonsko, Kóreu, Brazíliu, Česko, Slovensko.

Kaleidoskop postrehov druhákov výtvarných odborov:

  • Ilustrácie zobrazovali témy na zamyslenie, niektoré boli aj vtipné
  • Zaujali ma hlavne japonské diela, ale potešili ma aj tie zo Slovenska
  • Írsko –nádherný obraz, ktorý stvárnil sovy
  • Fínsko – prekypovalo dobrou náladou
  • Obrázky s technikou leptu patrili medzi „najvymakanejšie“
  • Najkrajšia na Bienále bola rôznorodosť, každé dielo bolo zaujímavé, očarujúce..
  • Liezli nám na nervy malí, otravní (8 -10 roční) školáci, ktorí behali, kričali a plietli sa pod nohy
  • Našli sa aj ilustrácie, ktoré mi nesadli a nepôsobili na mňa príjemne
  • Keď sa obohatili duše výtvarnícke zo SPŠ Samuela Mikovíniho o nápady a inšpirácie , rozutekali sa do nákupných centier…( Ako inak, keď štyri pätiny exkurzie tvorili baby.)
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©