Krajské kolo SOČ 2020

42 . ročník Krajskej prehliadky SOČ v Banskej Bystrici a SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

16.4.2020 sme od vedenia školy dostali skvelú a povznášajúcu správu, ktorá v týchto pohnutých časoch zapôsobila ako balzam pre dušu pedagógov, študentov - autorov prác, ich školiteľov a publikum, ktoré vo veľkej posluchárni sledovalo výborné obhajoby prác školského kola SOČ v školskom roku 2019/2020. Plná poslucháreň, účasť vedenia školy, súťažiaci vyobliekaní takmer ako na stužkovú vytvorili dôstojnú atmosféru školskej prehliadky. Tešili sme sa, že do krajského kola postúpili kvalitné práce, nad ktorými strávili študenti desiatky hodín v laboratóriách, v knižnici, za počítačom, v teréne.....

Priznávame, že naše ambície v krajskom kole boli odvážne a veru dočkali sme sa. Ale pekne po poriadku.

Vzhľadom k súčasnej situácii ŠIOV ako organizátor SOČ navrhol náhradný postup pre realizáciu krajských kôl a zároveň aj celoštátneho kola SOČ. Zvolil si dištančnú formu prehliadky, ktorú podporil aj minister školstva. Ako prebiehala v histórii SOČ ojedinelá súťažná prehliadka? Do 14.4.2020 si odborné komisie preštudovali súťažné práce a po vzájomných konzultáciách určili poradie.

Naše horúce “sočkárske“ želiezka nesklamali a pre svoju SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici priniesli vynikajúce umiestnenia. (Pozri: prílohu) Získali sme 4 prvé a 4 druhé miesta, ktoré postupujú do celoštátnej prehliadky SOČ. Ďalej sme získali aj 2 tretie miesta. Krásne vysvedčenie pre našu Alma mater!

1.miesto:

Lukáš HRNČIAR  (IV.B), školiteľ : Ing. Martin MELICH

Sára MIŠUTOVÁ (IV.Z), školiteľka : Ing. Slávka KAŠIAROVÁ, PhD.

Martin SLÍŽIK (IV.Z), školiteľka Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Dominika KRUŽLIAKOVÁ a Viktória BABIAKOVÁ (III.D),

školiteľ: Ing. arch. Marcel MESZÁROS

2.miesto:

Alica JANOVIČOVÁ (IV.Z.), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Tomáš BAŠTA (IV.B), školiteľ: Ing. M. MELICH

Marek OBRCIAN (IV.G), školiteľka: Ing. Ingrid MIHÁLIKOVÁ

Marek MOJŽIŠ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ .PhD.

3.miesto:

Michaela MURINČEKOVÁ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Veronika PIPÍŠKOVÁ ( IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Vedenie školy ďakuje všetkým žiakom a ich školiteľom za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy. Zvláštne poďakovanie patrí Ing. Slávke KAŠIAROVEJ, PhD. za obetavú prácu pri organizovaní školského kola SOČ a za prípravu šiestich prác, ktoré zabodovali v krajskej prehliadke. Veľké ďakujem si zaslúžia aj vyučujúci, ktorí  pomáhali žiakom zo IV. Z: PhDr. D. Bartošovej, Ing. M. Drengubiakovi a Ing. Arch. M. Meszárosovi. S napätím očakávame, ako sa naši štyria súťažiaci umiestnia v celoštátnom kole. Držme im palce!

Mgr. Beata Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©