Vyhodnotenie súťaže 2017

Vyhodnotenie súťaže

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:

Matúš Uhlár – Základná škola s MŠ, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján

Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:

Ester Gažová – Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč

Víťazom srdečne blahoželáme.

Ako cenu získavajú 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

V prípade, že sa žiak nemôže pobytu zúčastniť, prosíme žiaka, alebo jej rodiča, prípadne učiteľa, aby nám túto skutočnosť ihneď oznámil telefonicky na tel. č.: 0905982661, alebo mailom na sutaz@mikovini.sk . Pobyt bude následne ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Nádej na pobyt teda majú aj ďalší žiaci.

Pobyt sa uskutoční v termíne 25.-27.4.2017.

Do súťaže ho venoval majiteľ rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom pán Peter Ernek.

Informácie pre účastníkov pobytu

Pre účasť žiaka ZŠ na pobyte je potrebné, aby rodič žiaka (zákonný zástupca) vyplnil, vytlačil, podpísal, nechal potvrdiť ZŠ a následne zaslal NÁVRATKU na adresu:

SPŠ Samuela Mikovíniho
Akademická č.13
969 15 Banská Štiavnica

Návratku je potrebné zaslať poštou do 13.4.2017 (pečiatka pošty).

Pre rýchlejšie spracovanie údajov nám prosím zašlite vyplnenú návratku aj e-mailom na sutaz@mikovini.sk. Na váš e-mail budeme reagovať správou o doručení.

Ak váš e-mail s návratkou neobdržíme do 13.4.2017, žiak stráca nárok na účasť na pobyte a tento bude ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Požadované osobné údaje v návratke budú použité pre účely realizácie pobytu a pre účely poistenia žiakov počas pobytu. Poistenie zabezpečuje a hradí SPŠ Samuela Mikovíniho.

Z dôvodu, že pobyt sa uskutočňuje počas vyučovania, súhlas s pobytom potvrdzuje aj ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Základná škola si môže overiť, či žiak získal pobyt na www.mikovini.sk . V prípade potreby pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi aj potvrdenie o absolvovaní pobytu.

Pobyt začína príchodom do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v utorok 25.4.2017.

Ubytovanie žiakov sa uskutoční v čase 9.30 – 10.00 hod.

Pobyt končí vo štvrtok 27.4.2017 o 13.00 hod. (Je možné dohodnúť aj neskorší odchod.)

Ubytovanie a stravovanie (plná penzia) je bezplatné.

Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Každý žiak si musí priniesť na pobyt preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný).

Je potrebné si priniesť vhodné oblečenie, veci pre osobnú hygienu, prezuvky.

Počas pobytu využijeme aj miestnu prepravu z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka resp. jeho rodiča (suma bez zľavy 2,10 Eur).

Rekreačné zariadenie Penzión pod Sitnom sa nachádza na Počúvadle, približne 12 km od Banskej Štiavnice.

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia).

Pobyt bude realizovaný formou školy v prírode so zameraním na ekologickú a environmentálnu výchovu.

Žiakom sa budú venovať stredoškolskí učitelia, ktorí vyučujú na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici odborné predmety študijného odboru životné prostredie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0905982661 resp. e-mailom zastupca@mikovini.sk

Teší sa na vás organizačný tím v zložení:

Ing. Miroslav Jausch a RNDr. Zdenka Zupková

V rekreačnom zariadení bude k dispozícii pre žiakov aj bazén a sauna. Ak tieto zariadenia chcete využiť, nezabudnite si pribaliť plavky.

Ing. Miroslav Jausch
zástupca riaditeľa SPŠ Samuela Mikovíniho

SONY DSC

Oslava “Dňa učiteľov”

Žiacka školská rada spolu so spolužiakmi pripravila kultúrny program:

Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí zamestnanci školy. Nadišiel čas, aby sme sa k vám prihovorili v mene žiakov SPŠ S. Mikovíniho. V utorok 28. marca bol váš deň, kedy spolu s Jánom Amosom spoločne oslavujete… možno sa vám zdalo, že sme pozabudli, ale my sme poctivo trénovali na dnešok… aby sme vám vyslovili svoje poďakovanie . Vaše povolanie učiteľa je ne ľahké a tobôž v 21. storočí! Charakterizujú ho trpezlivosť, ochota, láskavosť, erudovanosť , kreativita a láska k deťom . Je to často drina. Veď ťažko vysvetlíte žiakovi , aký status mali ženy v 17. Storočí, keď ho zaujíma iba to, aký status má jeho spolužiačka práve teraz… Výhodou dnešného učiteľa je fakt, že ho nik nemôže podozrievať, že svoju prácu vykonávate za peniaze…:)A tak sa už od prvého ročníka nezištne podieľate na formovaní krehkej osobnosti budúceho absolventa. Ste piliermi našej výnimočnej školy, držíte ju i nás pohromade. A pretože škola nie je iba miesto, kam sa chodíme všetci spolu dennodenne trápiť, ale aj zdrojom veselých príbehov, priateľstiev a porozumenia, v tomto duchu sa bude odvíjať aj náš krátky program, ktorý vám venujeme ako poďakovanie za snahu vychovať z nás vzdelaných a slušných ľudí. Vieme, že vychádzate z Platónovho múdreho výroku: ÚČELOM VZDELÁVANIA JE DAŤ TELU I DUŠI VŠETKU KRÁSU A DOKONALOSŤ,AKEJ SÚ SCHOPNÉ…

Radošinské naivné divadlo:

HRA NA DEJEPISÁRA:
Dejepisári sa vyznajú v minulo čase. Korene dejepisárov siahajú až do prvohôr. Neskôr dostali sparťanskú výchovu a egyptské vzdelanie. V roku 1492 objavia Ameriku a v roku 1600 vykonajú 1. pitvu. Kibicujú Jánošíkovi ako prepadnúť Révayovský kaštieľ, poznajú šestnástich francúzskych kráľov Ľudovítov. Počas 30 ročnej vojny zostarnú o 40 rokov, Na cisára Napoleona pošlú ruskú zimu a hnevy Európy. Vedia: KTO, KEDY a KDE.

Minule však nemenovaný dejepisár Michal Š. dostal takúto otázku od svojich ženy:
“Čo sa prihodilo: 7.2. 1998, v meste Prešov o 14:30 ?

Menovaný Michal Š. náhle očervenel , a tak ako to pozná od svojich žiakov, vyhováral sa, že vtedy nebol v škole, že meškal taxík….a ako znie správna odpoveď? „ V teň deň, sme Miško môj, mali svadbu…!!!! „

20170315_075830_original

Plavecký výcvik 2017

Sme jednou z mála stredných škôl, ktorá  investuje do plaveckej gramotnosti svojich prvákov. Stalo sa dobrým zvykom, že počas maturitných písomiek prváci nastúpia do štiavnickej plavárne.

Zvádzajú tu neľútostné súboje s ostychom, s pohodlnosťou, s chlórovanou vodou, s hlbokou vodou, s fóbiami á la :-ako budem vyzerať v plavkách a nenamaľovaná L,- už v nedeľu som utrápená myslela na pondelkovú“ promenádu“ v plavkách…atď.

Napokon zvíťazili všetci:

Tí, ktorí sa naučili plávať!!!

Tí, ktorí sa zdokonalili v plaveckých štýloch.

Tí, ktorí prekonali strach z vody…

Tí, ktorí plavecký pochopili ako príležitosť upevniť vzťahy so spolužiakmi, zabaviť sa , užiť si pohodu…

Kto sa pričinil o malé prvácke víťazstvá? Predovšetkým trpezliví a motivujúci učitelia : Mgr. Pavol Blaho –vedúci kurzu a inštruktori: Mgr. Tatiana Štepáneková,

RNDr. Zdenka Zupková a Ing. Dalibor Kostra.

„Mučivé“ myšlienky, stresy a obavy zahnala príjemná atmosféra, kopa „srandy“, lovenie granátov zo štvormetrovej hĺbky, skákanie, preteky a sladká odmena,“ vodné bitky“ ,akrobatické kúsky na súši , bláznenie sa vo vode, radosť z „angličákov“, slnko, týždeň so spolužiakmi…

Najväčší benefit: bezpečná vzdialenosť od školy a SPÁNOK!!!!

Záver: Plavecký bol: – skvelý,- budúci prváci sa majú na čo tešiť, – fakt super!

img_20170310_105158_1__original

Prvenstvo študenta SPŠ S. Mikovíniho

Prvenstvo študenta SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej olympiáde v chémii.

V dňoch 8. – 11. 3. 2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu zišlo viac ako 50 stredoškolákov z celého Slovenska, aby si na 53. ročníku Celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti z chémie.

Našu školu – SPŠ Samuela Mikovíniho, reprezentovali traja nadšenci vied chemických – študenti odboru biotechnológia a farmakológia: maturant Ondrej Hruška a tretiaci Branislav Budoš a Viktor Káčerik. Ondrej Hruška po vlaňajšom druhom mieste siahol na stupienok najvyšší. Okrem skvelého 1. miesta získal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepšiu teóriu. Branislavovi Budošovi, ktorý obsadil 4. miesto, uniklo 3. miesto len o 0,75 b. Viktor Káčerik po najlepšom výsledku v bloku organická chémia obsadil 10. miesto. Všetci traja sa stali aj úspešnými riešiteľmi CHO (z 25 súťažiacich potrebný počet bodov dosiahlo 18 chemikov). Súťažilo sa vo všeobecnej a fyzikálnej chémii, organickej chémii, prírodných látkach a biochémii,. Po teoretických úlohách čakali na olympionikov moderné laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UK s praktickými zadaniami. Trojicu našich reprezentantov pripravoval Ing. Jozef Urban, vyučujúci odborných predmetov.

Najlepšiu šesticu čaká v najbližších dňoch sústredenie, na ktorom sa rozhodne, kto bude reprezentovať Slovenskú republiku na Grand Prix Chimique (Valjevo- Srbsko).

Dúfame, že naši chlapci: Ondrej Hruška a Branislav Budoš zabodujú a dokážu, že chémia na Slovensku má aj vďaka nim budúcnosť.

001

Olympiáda v cudzích jazykoch 2017

Víťazstvo žiakov SPŠ Samuela Mikovíniho v 27. ročníku olympiády v cudzích jazykoch.

SPŠ Samuela Mikovíniho je známa nielen netradičným vzdelávaním, ale aj úspešnými žiakmi školy, ktorí nás reprezentujú v rôznych súťažiach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni už niekoľko rokov.

V školskom roku 2016/17 sme sa mohli naďalej radovať z úspechov našich žiakov, ktorí sa zapojili do olympiády v anglickom i nemeckom jazyku.

Do okresného kola olympiády v anglickom jazyku sme nominoval po víťazstve v školskom kole žiačku II. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo: Luciu Illyovú, ktorá vo svojej kategórii obsadila I. miesto a postúpila do Krajského kola v B. Bystrici, kde sa umiestnila v silnej konkurencii na II. mieste v kategórii 2D. Blahoželáme!

V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku nás reprezentovali dvaja žiaci IV. ročníka: Adam Zemko z odboru propagačného výtvarníctva, ktorý vybojoval víťazné I. miesto v a postúpil do

 

krajského kola, kde obsadil pekné III. miesto. Druhý súťažiaci: Radoslav Babiar, žiak IV. roč. odboru konzervovanie papiera skončil v okresnom kole na III. mieste.
Súťažiaci preukázali jazykové zručnosti na vysokej úrovni v čítaní a počúvaní s porozumením, v gramatickom teste, pri opise obrázkovej situácie, ako aj v riešení komunikačných situácii so skúšajúcimi.

Víťazom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, štvrtákom želáme šťastie počas maturitných skúšok a tešíme sa na ďalšie úspechy.

image12_original

Lyžiarsky výcvik 2017

Kedy : 16. – 20. Január 2017

Kde: Počúvadlo – Salamandra rezort

Ktože : 31 druhákov a traja inštruktori: Mgr. T. Štepáneková, Mgr. M. Prokein a D. Horváth

Úvod: “ Už v pondelok ráno sme tušili, že nás čaká mrazivý, náročný, nezabudnuteľný, slnečný týždeň.“/Alexandra, II.G)

Rozdelenie do skupín: á la „Kto sa nebojí, môže ísť…“

Výsledok: odvážlivci zlyžovali, opatrní realisti dali prednosť lanovke…

Skupiny: pokročilí lyžiari, začiatočníci a snowboarďáci

Podmienky: ukážkové

Očakávania: „Očakávala so veľkú porciu zábavy a športu. Nesklamala som sa…“(Lucia, II. Kp)

„Ani vo sne by ma nenapadlo, že lyžiarsky môže byť taký super! „(Adriána, II.G)

Bonusy: wellnes, čokoládová fontána s ovocím, narodeninová torta, nové priateľstvá

Postrehy:“ Smrtonosný Salamander brázdili len tí lepší lyžiari, ale, človeče, ten pocit víťazstva, keď som ho na stý pokus zdolala bez pádov…“(Viktória, II. Kp )

„ Miesto ako z rozprávky. Kryštáliky snehu odrážali ranné svetlo a jagali sa ako diamanty. A tie výhľady do okolia! Neopísateľné!“ (Kristína, II. Kp )

„Celý týždeň sme mali nádherné počasie a nebolo dňa, kedy by nás naši profesori nepovzbudzovali k lepším výkonom..“(Mirka, II.G)

Druháci  ĎAKUJÚ svojím profesorom  za skvelý pobyt, za to, že sa naučili lyžovať a vďaka pobytu na svahu, po výstupe na Sitno  zaspávali unavení „ako mačence“. A najmä, radi by si lyžiarsky ZOPAKOVALI!!!!!!

dsc_7204

Maturita 2016 – obhajoby

Maturitný stres, zhon a strach už dávno „odnes čas“. Naši absolventi nám svojimi prácami v rámci Praktickej časti odbornej  zložky maturitnej skúšky  dokázali, že čas venovaný štúdiu a návrhom nepremárnili… Ráčte vstúpiť do kreatívneho sveta jednotlivých študijných odborov……

DIZAJN, GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Klaudia Bačíková
Téma: Výstavný priestor
Žiačka prezentovala výstavnú kóju navrhnutú pre firmu Slovakia Gift /suveníry so slovenskou ornamentikou/. Graficky spracovala predlohu pôvodných slovenských výšiviek, ktoré umiestnila na tapety, mozaiky a interiérové doplnky. Kója je navrhnutá do výstavných priestorov Agrokomplexu Nitra. /obrázok v popredí/

Kristína Klinovská
Téma: Interiér komerčného priestoru: Predajňa kobercov Cara
Žiačka sa inšpirovala pri realizácii návrhu  predajne kobercov tvarom písmena L a stupňovitým tvarom pyramíd, čím dosiahla istú symetriu. /maketa v strede/

Rastislav Vaverčák
Téma: Komerčný priestor: Apollis – interiérová štúdia posilňovne /maketa v pozadí/.

Klaudia Rokytová
Téma: Firemná identita: Firma WAY INDUSTRIE so sídlom v Krupine
Žiačka sa snažila podporiť firmu svojho rodného mesta návrhom moderných vizitiek, kalendára, brožúrok, letákov, hlavičkového papiera, nálepiek, potlače na tričká a darčekových predmetov.

Viktória Mikulášiová
Téma: Firemná identita / Tlačiareň /

Dominika Bačíková
Téma: Firemná identita /Autoservis BS auto s.r.o. v Banskej Štiavnici/
Žiačka vytvorila LOGO firmy, ktorá je v B. Štiavnici synonymom spoľahlivosti a precíznosti.

Tadeáš Bugár
Téma: Informačný systém
Žiak pracoval na návrhu systému pohybu a celkovej orientácie v budove polikliniky. Zvolil si farebné vodiace línie, ktoré vytvárajú pozitívnu atmosféru a sú strategicky aplikované v priestore, spájajú hlavnú tabuľu s dverami príslušných  ambulancií. Cieľom návrhu bolo uľahčiť orientáciu pacientov v priestore polikliniky.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Ester Bábiková
Téma: Grafický a propagačný materiál
Žiačka propagovala akčnú počítačovú hru Dishonored  /využila maľbu na počítači/

Kristína Bátorová
Téma: Reklamná kampaň pre firmu AVON

Lívia Jelenčíková
Téma: Značka a dizajn pre mladých: RAVE

Michaela Svetlíková
Téma: Priestorový pútač: Firma Servis metal /zaoberajúca sa predajom farebných kovov/
Žiačka vytvorila priestorový objekt inšpirovaný portrétom nemeckého speváka
/materiál: alobal, drôt, sadrokartónové skrutky, textilné gombíky s kovovým vzhľadom/.

Michal Šedivý
Téma: Návrh webovej stránky
Žiak navrhol webovú stránku a e-shop pre rodinnú firmu Sníček, ktorá sa zaoberá predajom tovaru pre najmenších.

Katarína Špinerová
Téma: Propagačný materiál
Žiačka prezentovala propagačný materiál vytvorený pomocou techniky digitálnej maľby k počítačovej hre Telgartentales

Iveta Říhová
Téma: Piktogram, logotyp
Žiačka pomocou programu Adobe Illustrator vytvorila piktogramy do mapy hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Piktogramy športových disciplín boli súčasťou projektu 1. Európske hry Baku 2015.

Kristína Vlčková
Téma: Priestorový pútač
Žiačka predstavila zaujímavý priestorový pútač pre populárnu Antigravity jogu – cvičiacu ženu z jemného drôtového pletiva zavesenú v hamocku.

PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Ivana Golianová
Téma: Autorská kniha
Žiačka spracovala tému do podoby Moderného herbára, pričom sa inšpirovala tvorbou Tomáša Kompaníka, zároveň graficky spracovala slovenské ľudové vzory výšiviek.

Katarína Nitrayová
Téma: Kalendár 2017
Žiačka vo svojom kalendári vychádzala z fotoportrétov  vyučujúcich, ktoré pretransformovala do podôb komixových hrdinov. Vytvorila tak vtipne ladený súbor pomocou programu Photoshop a Illustrator.

Benjamín Pálenkáš
Téma: Filmový plagát
Žiak pomocou digitálnej maľby vytvoril zaujímavý plagát k filmu Deadpool

Lukáš Pšenčík
Téma: Návrh webovej stránky
Návrh webovej stránky Raffeisen banky sa týkal najmä redesignu hlavného menu a prihlásenia sa do internetbankingu

Marek Struhár
Téma: Časopis
Grafická úprava motoristického časopisu v obľúbenom retro štýle zaujala milovníkov krásnych amerických áut z rokov 1960-1970. Žiak pripravil jemné ale elegantné a štýlové retro prevedenie časopisu podľa svojich predstáv.

ODEVNÝ DIZAJN

Juliana Brnáková
Téma: Folklór
Nežné biele šaty z úpletu a šifónu vychádzali z krásy  slovenského ľudového kroja. Podčiarkli známy fakt, že  v jednoduchosti sa skrýva elegancia.

Na fotografi: biele šaty/J. Brnáková/, červené tielkoú/D. Slováková/ a vesta/V. Kladivíková/

Simona Folková
Téma: Textilný objekt
Interiérový textilný objekt vychádza z variácií autoportrétov, ktorý vytvorila na doskách potiahnutých plátnom, pomocou bavlniek dosiahla  plasticitu svojich autoportrétov.

Nicolette Ftáčková
Téma: Metamorfóza
Moderná princezná nosí šaty navrhnuté autorkou, na ktorých sú na čiernom pozadí nápisy: A čo sa stalo s princeznou?  Rada sa tvári nevinnou bábikou…
Súčasťou práce je i poetický pohľad na modernú princeznú, ktorá srší dôvtipom a múdrosťou… lezie po stromoch… neuznáva etiketu…

Veronika Kladivíková
Vo svojej práci: Dámska vesta s kapucňou, oživila tradičné remeselné techniky plstenia ovčej vlny. Inšpirovala sa aj krehkou krásou kvetu mučenky.

Petronela Pavlovičová
Téma: Dezén
Žiačka si zašla po inšpirácie do tajomného sveta domorodých Maurov. Pomocou sublimačnej potlače a sieťotlače vytvorila zaujímavú potlač na tričká.

Daniela Slováková
Téma: Inšpirácia odevom 20. storočia
Z komixovej maľby Roya Lichtensteina / zakladateľ pop – artu/parafrázovala  portrét ženy z obrazu. Pôvodné blond vlasy prefarbila na modro, obraz vložila do jednoduchého tielka: „do rozumového sveta konvencií“.

Konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače, knižné väzby

Nikola Hľadajová
Téma: Faximília historickej listiny na pergamene

Lucia Šmikniarová
Téma: Kópie drevorezu z titulu Jána Amosa Komenského Orbis pictus

p1180510_original

Terénne cvičenia 2016

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere, ktoré viedol Ing. Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Dalibor Kostra, Ing. Ingrida Miháliková Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.  Pobytu na Počúvadle sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z rôznych regiónov, ktorí získali pobyt ako jednu z cien v rámci súťaže, alebo prejavili záujem študovať na našej škole a chceli vidieť praktické úlohy v teréne. Aj keď aprílové počasie nebolo prívetivé, na chate Lodiar nám spríjemnili pobyt p.správca a pani kuchárky, ktoré sa o nás dobre starali.

Prvý deň pricestoval  geodet  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík z Košíc, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  a ukážkou „Využitia UAV technológií v geodézii“. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia – drony. Drony možno využiť na monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Poobede sa spracovala nalietaná časť záujmového územia, z ktorej sa urobila vizualizácia 3D modelu chaty Lodiar. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich. Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na orientáciu v teréne a vytyčovanie pomocou GNSS – GPS technológie. Doobeda mali študenti súťaž, ktorú pripravili lektori- hľadali polohu bodov pomocou súradníc zadaných do GPS, pričom plnili úlohy a po ich splnení získali sladkú odmenu. Pomocou aplikácie v mobile študenti vyhľadali 4 geokešky – skrýše v okolí jazera Počúvadlo. Tie obsahovali malú krabičku s drobnosťami a zápisníkom kde sa zapisovali všetci nálezcovia. V ďalších dňoch študenti zmapovali záujmové územie v okolí chaty a spracovávali výsledky svojich prác v geodetických programoch do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň.

Žiaci z odboru Životné prostredie  v prvý deň absolvovali výstup na Sitno, kde sa oboznámili s históriou hradu. Na druhý deň sa presunuli do obce Štiavnické Bane, kde  mapovali biotopy v okolí tajchu Vindšachta , kde sledovali zmeny ekosystémov po napustení tajchu. Podľa metodiky  realizovali ekologické hodnotenie jednotlivých stavieb, dvorov, záhrad, sadov, spevnených brehov, chodníkov a ciest, drevín, cintorínov a ďalších zložiek obce a pozreli si vodohospodárske prepojenie  tajchu Bakomi, Vindšachta, Evička. Následne  sa  presunuli  do rekreačnej oblasti Richňava, kde si všímali jednotlivé parametre pre vyhodnotenie  SWOT analýzy a možného potenciálneho rozvoja danej oblasti. Vo večerných hodinách, keďže ešte počasie prialo si všetci opiekli klobásky  či špekáčky na ohníku. Na tretí deň, aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, Živoťáci vyhodnocovali pórovitosť, merali koridory, uzly, siete, v chatovej oblasti a  možnosti kontaminácie územia Počúvadla. Porovnávali staré historické mapy so súčasnými. V poobedňajších hodinách vyhodnocovali  odobrané lišajníky z danej oblasti, ktoré sú známe ako bioindikátory znečistenia ovzdušia a spracovávali výsledky svojich prác do prezentácie, ktorú si všetci odprezentovali po večeri pred svojimi spolužiakmi..

Počasie bolo naozaj aprílové, čo k prírode patrí, a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Miháliková, Kašiarová

img_6153_original

Plavecký výcvik 2016

Plavecké nádeje SPŠ S Mikovíniho – marec 2016 aneb plávanie rozvíja plavecké zručnosti a formuje osobnosť človeka….

Deň prvý: Krásne slnečné pondelkové ráno a prváci plní očakávania a nádejí, že pokoria …svoje osobné rekordy. A tak sa aj stalo. Pod vedením šéfa kurzu Mgr. M. Prokeina a trpezlivých inštruktorov: Mgr. T. Štepánekovej a Ing. D. Kostru mal každý prvák šancu zdokonaliť sa . Nasledovalo klasické delenie do skupín podľa výkonnosti. Najlepšie: torpéda trénoval p. prof. Prokein, Ing. D. Kostrovi sa ušla stredná partia a Mgr. T. Štepáneková mala na starosti neplavcov. Tí mali z vody najväčší strach, ktorý vďaka trpezlivému a láskavému prístupu p. profesorky prekonali  a naučili sa plávať!!!
Plavecký očami sediacich: – pozorovali sme pekných chlapcov v plavkách
–    Niektoré plavecké pokusy boli dosť komické
–    Tak by som sa hodila do vody!!!
–    Žiadna škola, žiadne úlohy, týždeň bez stresu!

2. – 4. Deň : plávame, plávame, plávame
Čerešnička: občas sme si mohli zaskákať , čo tiež vyvolalo salvy smiechu.
Selfie uprostred bazéna s p. prof. Kostrom, super!
Vyznanie neplavca/kyne: Bála som sa . Veľmi. Ale odhodlala som sa . Riadila som sa heslom: „Každý deň urob niečo, čoho sa bojíš!“ A vyšlo to.

Ako iniciatívny človek som ako prvý okúsil bazén tradičnou slovenskou skokovou verziou : pupkáčom, dosť drsné…

Figurant Samo/ miestami aj nedobrovoľne/ predvádzal topiaceho sa , ktorého záchranu sme si vyskúšali. Je to záhada, ale …prežil!!!

Nerada sa na verejnosti ukazujem v plavkách, ale rodičia ma presvedčili a podporili. Teraz NEĽUTUJEM.
Kto vymyslel angličáky a cupkanie okolo bazéna ?!

Vraj plávam ako penzista,“ povzbudil ma pán prof. Prokein

Deň posledný:“ Neľutujem, ani jedinú chvíľu s tebou..“/žiada sa nám dodať: plavecký môj /Po pretekoch sme sa ocitli na naozajstnom stupni víťazov a  dostali sladkú odmenu. VŠETCI!!
Záver: 9,99 opýtaných z 10 -tich  by si radi plavecký kurz zopakovalo…

A to je vďaka pedagógom a vizitkou školy. Ďakujeme prvákom, že boli fajn partia a Mgr. M. Prokeinovi, Mgr. T. Štepánekovej a Ing. D. Kostrovi za atmosféru  a trpezlivosť.

Podklady: prvácke zápisky a zážitky spracované Mgr. B. Chrienovou

img_5885_original

Dojmy z lyžiarskeho kurzu 2016

Lyžiarsky kurz: pod pozorným vedením vedúceho Mgr. Martina Prokeina a inštruktorov / zároveň aj pedagogického dozoru/: Mgr. Tatiany Štepánekovej a Mgr. Petra…..  zažilo 28 vďačných študentov Jv dňoch….

  • Začnem tým, že na lyžiarskom sme boli skvelý kolektív, čo sa týka učiteľského zboru aj spolužiakov. Zažili sme krásne slnečné dni, ale aj dni, kedy kvôli hmle a sneženiu nebolo vidieť na krok. Nádherná príroda na Donovaloch a ten výhľad z vrcholovej stanice lanovky, no proste paráda! Každý deň sme sa vracali na chatu, mimochodom veľmi útulnú, unavení a zmorení zimou, ale po výdatnej večeri sme zázračne ožili pri biliarde a stolnom futbale. Večer nás čakal welness , sauny a vírivky, kde sme si regenerovali svoje ubolené telíčka.
  • No prišiel deň, keď sa väčšine z nás nedarilo a užili sme si pár nepríjemných pádov, dokonca aj pani profesorka! V tento deň náš spolužiak Andrej, inak veľmi dobrý lyžiar, spadol a zranil si koleno. V priamom prenose sme tak mohli pozorovať aj zásah horskej záchrannej služby. Všetko nakoniec dobre dopadlo a môžem potvrdiť, že všetci sme si lyžiarsky užili a určite sa tešíme na budúci rok! /Alex Štoselová /
  • Nabitý program začínal budíčkom , nás – spáčov, už o šiestej, aby sme stihli raňajky a vystrojení s prilbami v rukách včas prišli na autobus. Niektorí podriemkavali, iní vtipkovali, debatovali a zabávali sa, tak nám cesta na Donovaly rýchlo ubehla. Vyrojili sme sa na parkovisko, kde nás podľa výkonnosti čakalo Záhradište / začiatočníci/ či Nová hoľa/ pokročilí a profíci/. Po tretej hodine popoludní sme vyčerpaní dobehli k autobusom, kde sme dojedali obedové balíčky, aj sme si zaspievali a odpočívali. Lyžiarsky bol pre mňa krásnym zážitkom, ktorý by som si rada zopakovala. /B. Dodoková –II.P/
  • Prvý deň bol zaujímavý, keďže sme sa po roku museli dostať do formy. Myslím, že zážitky na lyžiarskom stáli za to ./Ilavský/
  • Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo aj kvôli tomu, že tento rok sme ho mali úplne zadarmo. Teplé dni spôsobili, že sneh bol ťažký, ale tretí deň sa počasie umúdrilo a svah bol super./ Tomáš Bartolovic/
  • Snehu nikde , od Košíc idem s lyžami cez pol krajiny a sprevádzali ma divné pohľady ľudí. Bol to veru zvláštny pocit. Ale Donovaly , to bol iný svet… Kopa snehu, perfektné lyžovanie, nič viac si človek nemôže priať! / Samo Schreiber/
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©