gpch_467_original

GRAND PRIX CHEMIKEE

14. ročník GRAND PRIX CHEMIKEE v Srbsku

Grand Prix Chemikee je medzinárodná súťaž zameraná na laboratórnu zručnosť študentov stredných škôl z Európy. Koná sa každé dva roky vždy pod záštitou inej krajiny. Každá krajina bola zastúpená dvoma súťažiacimi, ktorí boli vybraní na základe výsledkov najvyššej národnej súťaže. Zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Organizátorom 14. ročníka bolo Srbsko a súťaž sa odohrávala vo výskumnom centre Petnica Science centrum ,neďaleko mesta Valjevo. Pod slovenskou zástavou som súťažil ja (Ondrej Hruška) a Monika Špaková zo Strednej odbornej školy v Novákoch. Našimi mentorkami boli pani Elena Kulichová a pani Martina Gánovská.

Súťaž pozostáva z dvoch úloh, ktoré musí absolvovať každý súťažiaci. 1. časť: preparatívna úloha, ktorej cieľom je pripraviť určenú chemickú látku. 2. časť je zameraná na analytické zručnosti. Tento rok sme pripravovali vonnú látku Vanilinalkohol a nitroacetanilid, ktorý je prekurzorom pre výrobu syntetických farbív. V analytickej časti sme mali stanoviť obsah vápnika vo vzorke a určovať kyslosť morskej vody. Každá úloha sa boduje zvlášť a ich súčet sa dosadí do rebríčka. Umiestnil som sa na 7. mieste a moja spolusúťažiaca na 15. mieste. Prvé dve miesta obsadili maďarskí študenti a 3. miesto patrilo Čechom. Každý účastník, vrátane mentorov, dostal certifikát o účasti a získal neoceniteľné skúsenosti a zážitky zo spoločného programu. Každá zúčastnená krajina sa predstavila. Okrem toho nás čakala prehliadka mesta Valjevo a okolia obce Petnica( jazero, jaskyňa, archeologické náleziská).

Ondrej Hruška, absolvent IV. B triedy odboru biotechnológia a farmakológia

P:S. Ondrej Hruška sa ako štvrták v marci 2017 stal víťazom Celoštátneho kola CHO v kategórii EF. Účasť na Grand Prix Chemikee bola podmienená výberom po celoštátnej chemickej olympiáde.

(bývalá triedna IV.B)

image5_original

Kurz ochrany človeka a zdravia

Dátum: 4.10. – 6.10 2017

Účastníci: III.B, III.GD,O, III.G, K, Z

Vedúci kurzu: Mgr. Martin Prokein

Pedagogický dozor: Mgr. Tatiana Štepáneková, Ing. arch. Pavel Fabian

„Naše branné by sme mohli uviesť rozprávkovo: Za dvanástimi horami a dvanástimi dolinami… Kráľovstvo bolo vzdialené! Naši hrdinovia kráčali 6 hodín /37 851 krokov!/ v nehostinných poveternostných podmienkach/dážď, mrholenie, vietor…/. Keď kráľovstvo bolo na dohľad tretiackemu orliemu zraku, kameň zo srdca mnohým netrénovaným jedincom odpadol. .. No zbytočná chvíľka radosti. Utrpeniu ešte konca nebolo v jazernom kráľovstve Počúvadlo. Zdolať súboj s únavou, frfľaním a pohodlnosťou sa podarilo len výstupom na Sitno!!!!! Pot stekal po tvári a srdce bilo hlasno, až sa sitnianske skaly otriasali. Vydržali sme!!! Skončili sme ako jasní víťazí v lesklej /od dažďa/ zbroji…“ / Lucia Halgašová, III.PG, upravené/

Heslo dňa: Zbierajte bedle, môžu sa zísť …

Nedostatky: oblečenie a obuv neprispôsobené terénu a počasiu

Odmena: výborná večera, wellnes, kvíz a 2. večera: vyprážané bedle a SPÁNOK…

dsc_1513_original

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV PREZENTOVAL

Prednášku Slovenského národného archívu – SNA (z Bratislavy uviedla Ing. Alena Maková – vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov. Pre našu školu bola najväčším trhákom prezentácia absolventov odboru konzervátorstva papiera Laury Pacherovej a Mateja Kámena, ktorí zachraňujú archívne dokumenty v SNA. Prezentáciu pripravili pre odborníkov zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a našich študentov. Podstatnú časť prezentácie tvoril technologický postup záchrany dvoch významných kníh zo ŠUBA v B. Štiavnici, ktoré Laura a Matej dostali v značne zdevastovanej podobe. Ohromujúce bolo osobne si prezrieť knihy, ktoré pôvodne vyzerali „nevyliečiteľne“.

Po diskusii a krátkej prezentácii aktivít SNA v oblasti reštaurovania listín a dokumentov, nasledovala zaujímavá praktická informácia o možnostiach zamestnať sa v SNA. Archívne dokumenty predstavujú sumár stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovenska, Slovákov a ďalších národností žijúcich na našom území od 11. storočia. Majú aj právnu silu a ochranu.

ziaci v nr2017

V. ročník GAUDEAMUS – NITRA

27. 9. 2017 sa naši štvrtáci pobrali do mesta pod Zoborom, aby si zodpovedne vybrali vysokú školu z naozaj pestrej ponuky.

Veľtrh je umiestnený v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra a trvá dva dni. Zameraný býva na univerzitné, pomaturitné a na celoživotné vzdelávanie. Koná sa pod záštitou rektorov univerzít sídliacich v Nitre: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa. Študenti SŠ – tretiaci a štvrtáci, výchovní poradcovia, triedni učitelia, rodičia – všetci sa zaujímali o možnosti štúdia na VŠ slovenských, českých i škandinávskych, či britských. Nerozhodní študenti sa  mohli v Testovacom centre dozvedieť o svojich predpokladoch či talente… V priemere nitriansky Gaudeamus navštívili 4800 návštevníkov. Podobné veľtrhy sa organizujú aj v ČR: v Brne sa bude konať už 24. ročník a v Prahe ročník desiaty.

Štvrtáčky Ema a Soňa (IV.B) hodnotili veľtrh veľmi vysoko. Už pri vstupe dostali návštevníci harmonogram prezentácií, ktoré väčšinou uvádzali študenti patričných VŠ. Pripravený bol aj elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. V stánkoch, ku ktorým sa často museli predierať a čakať v rade, im vysokoškoláci ochotne a najmä objektívne odpovedali na otázky. Nevyhli sa ani nedostatkom (vysoké náklady na bývanie, stravu, skriptá na niektorých školách). Boli úprimní a srdeční. Okrem toho ponúkali súťaže o tričká, mikiny a USB kľúče, riešenia hlavolamov… a pod. Prekvapilo ich, koľko VŠ zo zahraničia sa prezentovalo, dokonca  aj Karlova univerzita, ktorá patrí  v našich zemepisných šírkach patrí k prestížnym, ponúkala svoje študijné programy. Naše maturantky oceňovali precízne a profesionálne pripravené propagačné materiály. SPU a UKF poskytli záujemcom presné študijné programy (predmety v ročníkoch, hodinové dotácie, informácie o zápočtoch).

Ďakujeme p. výchovnému poradcovi Ing. Petrovi Coplákovi za zorganizovanie zájazdu na Gaudeamus.

Vďační študenti SPŠ Samuela Mikovíniho

06_original

Geodeti na JUA 2017

Geodeti na Jesennej univerzite architektúry 2017

V dňoch 10. až 16. 9. 2017 sa žiačky 3. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster Natália Melišková, Diana Rybárová, Miroslava Vicianová a Alexandra Bešinská zúčastnili  workshopu Jesenná univerzita architektúry 2017.

Jesenná univerzita architektúry 2017 (JUA 2017) bola už 7. ročníkom workshopu pre vysokoškolských študentov architektúry, histórie umenia a etnografie, ktorý organizuje Fakulta  architektúry STU v Bratislave vo Vzdelávacom a vedeckovýskumnom centre v Banskej Štiavnici. Vďaka Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD., organizátorke a duši celého workshopu, sa ho už po  štvrtýkrát mohli zúčastniť aj naši žiaci ako jediní  stredoškoláci. Témou tohto ročníka bola Ľudová architektúra v lokalite UNESCO – Banská Štiavnica a okolie.

Účastníci JUA 2017 na úvod absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu po obciach v okolí , kde sa priamo na mieste zoznámili so zachovanými objektmi a prvkami ľudovej architektúry a urbanizmu v krajine.

V ďalších dňoch sa už študenti venovali výskumu a dokumentovaniu zachovanej ľudovej architektúry v obciach Svätý Anton, Prenčov a Beluj. Naše  geodetky dostali za úlohu geodeticky zamerať a vytvoriť 3D model evanjelickej fary v obci Beluj s jej priľahlým hospodárstvom . Po týždni sústredenia a úpornej snahy sa im podarilo cieľ splniť. Výsledok si môžete pozrieť na fotografiách. Okrem práce v teréne boli súčasťou workshopu aj večerné prednášky odborníkov na témy týkajúce sa ľudovej architektúry, jej záchrany a ochrany.

Na záver nám ostáva už len poďakovať  organizačnému tandemu Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD. a odbornému garantovi prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., ako aj všetkým účastníkom za príjemne a pútavo strávený týždeň, ktorý nás všetkých opäť obohatil kultúrne aj skúsenosťami.

21761878_10155603928757429_6051890591034293337_n_original

September v retrospektíve

4. september 2017:

Celé Slovensko prežíva slávnostný začiatok školského roka 2017/2018. Preplnenou aulou (vestibulom) znie hymna a po nej sa Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy, ujíma slova. Vo svojom príhovore privítal nových prvákov a našu novú kolegyňu ………. Vidieť, že dobrý chýr o našej škole zaletel poriadne ďaleko: od Komárna až po Košice k nám docestovali naši adepti vied výtvarných, chemických či geodetických. Prajeme im more vedomostí a zážitkov v našej úžasnej škole 🙂

8. september: Salamander

Po dvoch poobediach intenzívneho tréningu naše dievčatá a chlapci tvorili dôstojnú ozdobu čela salamandrového sprievodu. Oblečení v baníckych uniformách s bielymi rukavičkami boli neprehliadnuteľní. Okrem nich tradične dopĺňali sprievod dvaja chemici, členovia smútočného sprievodu tiež pochádzali z našich radov, ako i četníci, medveď s krásnou krotiteľkou… Veľká vďaka za reprezentáciu školy! Ďakujeme aj pedagógom, ktorí sa pričinili o nácvik, výdaj a príjem kostýmov a tých, ktorí vykonávali dozor.

8. – 16. september TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017

Organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátori: Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO

16. ročník „školy“ opustil brány metropoly SR a zavítal do nášho historického mestečka. Jedným z dôvodov, okrem fotogenickosti, sa stal aj leitmotív tohtoročnej tvorivej školy: Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice. Bohatý program odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a stretnutí s osobnosťami slovenskej kultúry prilákal aj našich pedagógov a študentov. Už v pondelok sa Mgr. art. Peter Jánošík s výtvarníkmi venoval aktivitám súvisiacich s fotografiou. V stredu sme spolu s druhákmi absolvovali zaujímavú prezentáciu, ktorú pripravil Igor Válek, šéfredaktor časopisu Slovensko: FOTOPRÍBEH o J. M. Hurbanovi (200. výročie narodenia).

Tajomstvá digitálnej fotografie sme odkrývali počas sugestívnej prednášky fotografa Romana Uhliara.

Vo štvrtok sa v našej krásne zrenovovanej posluchárni zišla pestrá societa: krajanskí novinári (15 žurnalistov z krajanských médií: z Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska), študenti Gymnázia Andreja Kmeťa so svojimi učiteľmi a my, domáci (tretiaci a druháci). Pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič prítomným zaujímavo rozprával o histórii a smerovaní našej školy. Krajanskí novinári navodili neobyčajne priateľskú atmosféru, keď predstavovali svoju prácu v rámci programu: KRAJANSKÝ FENOMÉN VÝZNAMNÝ I NEZNÁMY. Osloví mladých? Oslovil. Mimoriadne. A prekvapil. Možno aj zahanbil. Entuziazmus, s akým zachovávajú naši krajania kultúrne dedičstvo predkov, ale aj čistotu slovenského jazyka (Báčsky Petrovec), nám bude vzorom. Na záver príjemného dopoludnia predstavil svoju novú publikáciu o Dežovi Hoffmannovi fotograf a publicista Marián Pauer.

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov: kováčstvo a tesárstvo

V dňoch 19. – 22. septembra sa siedmi žiaci 4. ročníka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba zúčastnili horeuvedených workschopov, ktoré organizovala firma : Obnova s.r.o.

Prvý deň sme sa zaoberali kováčstvom. Neodradila nás ani nepriazeň počasia. Na dvore bývalej Centrálky sme pod prístreškom sledovali majstra kováča pri práci s vyhňou. Neskôr sme mali možnosť ukuť kramľu – pomôcku pre tesárov. Na druhý deň nás čakala freska. Odborným garantom bola Mgr. Dana Kukurová, ktorá nám všetko vysvetlila. Technika fresky nám nie je cudzia, takže sme dokázali pracovať aj samostatne. Chlapci pokračovali v kováčskom remesle a my, tri dievčatá, sme sa odhodlali na tento typ nástennej maľby.

Tretí deň bolo na rade tesárstvo. Z guľatiny sme špeciálnymi sekerami vykresali hranoly, ktoré sa neskôr použijú na stavbe. Využili sme aj vlastnoručne ukované kramle a tešili sme sa, že „padli na úžitok“. Celý kurz sa niesol v v príjemnom duchu. Posilnení kávou, čajíkom a inými dobrotami sme podávali výkony… 🙂 Nabrali sme množstvo nových skúseností a najmä mali sme možnosť vidieť prácu naozajstných majstrov.

Alex Štoselová, IV. K

dscf3522_-_copy_original

Plenér 2017

V máji, keď slnko ukázalo svoje prvé teplé lúče, sme vyrazili do romantických ulíc Banskej Štiavnice. Prijemne strávené dni so spolužiakmi a učiteľmi, kde benefitom bolo pozorovanie dychberúcej architektúry nášho úžasného mesta. Snažili sme sa zachytiť pastelom, uhlíkom alebo ceruzkou na papier nádherné pohľady. Aj keď začalo pršať, neodradilo nás to, presunuli sme sa do bezpečia našej školy a kreslili sme jej zaujímavý interiér. Niektorí uprednostnili kreslenie striech , schodov , ulíc , domov a iných zaujali okná, oblúky alebo múry poznačené zubom času. Podporu sme dostávali nielen od našich pedagógov ale aj od okoloidúcich, ktorí sa pristavili, aby nás pozorovali pri kreslení. Týždeň nezabudnuteľných zážitkov uplynul a nám zostali spomienky na tvorivý týždeň ….

Paulína Grolmusová 1.pg

_dsc0486_original

Maturanti sa lúčili so školou

Piatok, 19.máj 2017 : o 10 25 hod : plný vestibul vyučujúcich, zamestnancov školy a študentov upriamil svoju pozornosť na hlavné schodište, ktorým poslednýkrát spoločne zostupovali naši štvrtáci s piesňou Lúčenie na perách…Dôstojne odspievaný Gaudeamus navodil slávnostnú atmosféru a otvoril scenár rozlúčky. Ondrej Hruška, vynikajúci študent, žiak IV. B triedy , člen školskej rady, víťaz celoštátnej chemickej olympiády predniesol prejav, ktorý bol aj jeho písomnou maturitnou prácou :

Veľavážený pán riaditeľ, vážený pán zástupca, milí naši triedni profesori , drahí učitelia, zamestnanci školy, milí spolužiaci!

Stretávame sa v tento slávnostný okamih, aby sme sa rozlúčili. Bok po boku sme strávili neuveriteľný čas…a po štyroch rokoch sa naše cesty rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám…

Štyri roky! Čo vlastne znamenajú?

Štvorka môže znamenať 4 svetové strany, 4 oceány či 4 veže Bratislavského hradu.

Pre nás, štvorka znamená 4 roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení. Preto sa k tomu času neobracajme chrbtom, ale spomínajme naň hlavne v dobrom.

V mene svojich spolužiakov by som sa chcel poďakovať naším drahým triednym učiteľom. Za ich dobré rady, za ochrannú ruku, ktorú nad nami držali, za kilometre, ktoré kvôli nám nabehali. Drahí učitelia, neplačte. Veď nie sme na pohrebe. Nevidíme sa naposledy. Len prechádzame do ďalšej etapy nášho života, aby sme naštartovali náš dospelácky život, naše ďalšie štúdium alebo kariéru…

A vy tu musíte zostať, aby sme mali koho navštevovať a tiež, aby ste vychovali ďalšiu generáciu chemikov, geodetov, živoťákov či umelcov s rovnakou láskou, akú ste dopriali nám.

Rovnako chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí do nás natlačili toľko vedomostí, div nám hlava nepraskla… A potom sa čudujú, že nám rožky narastajú. Keď sa už do hlavy nezmestia, nuž musia von…

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na pána riaditeľa. Pán riaditeľ, chceme vám poďakovať za študijné podmienky, ktoré na tejto škole vytvárate a tiež za dobré meno, ktoré si táto škola aj vďaka vám zachováva.

V neposlednom rade chcem poďakovať aj ostatným zamestnancom školy. Aj keď sme sa nestretávali tak často, vieme, že bez Vás by to tu nemohlo fungovať. Veď, nech je mechanizmus akokoľvek veľký, obsahuje maličké nity, bez ktorých by sa veľmi rýchlo rozpadol. A práve tie určujú jeho efektivitu.

Na záver sa chcem rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci. Aj keď nie vždy sme nažívali v symbióze a občas sa objavila aj istá forma parazitizmu, radšej spomínajme na časy, kedy nám bolo spolu dobre…

Takto sa končí naša spoločná púť a začína sa púť jednotlivca. Avšak, každý z nás, poznačený týmto súžitím, bude, dúfam, vnášať do ďalších kolektívov atmosféru „chemickej“, labákov, ateliérov či odborných učební a Banskej Štiavnice.

Báseň od pani profesorky Márie Petrovej Absolventom našej školy predniesla Radoslava Goralová, žiačka IV. G triedy. Tretiaci sa rozlúčili príhovorom , ktorý precítene prečítala Nikola Beňová z III. B triedy, ktorá je členkou Rady školy pri SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici.

Po odovzdaní kytíc a kvietkov profesorskému zboru a zamestnancov školy, pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič predniesol svoj slávnostný prejav, v ktorom zhodnotil výchovno – vzdelávacie výsledky maturitných tried v II. polroku a menovite vyzdvihol študentov, ktorí príkladne študovali a vzorne reprezentovali našu školu. Neobišiel ani druhú stranu: pokarhaných žiakov a znížené známky zo správania. Na konci prejavu vyslovil presvedčenie, že škola všetkým študentov dala do života to najcennejšie: hlboké vedomosti, praktické zručnosti a ľudský prístup…vďaka ktorým sa budú naďalej vracať na pôdu svojej Alma mater…

untitled-2_original

Slovenské kolo SOČ 2017

Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ.

V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšali svoje zručnosti, nápady a vedomosti žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka odboru geodézia kartografia a kataster: Filip Frčka za odbor 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia a Matúš Macek za odbor 08 hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorí v krajskom kole SOČ zvíťazili.

Usporiadatelia pripravili 26. apríla pre súťažiacich prehliadku múzea SNP.

Slávnostné otvorenie 39. ročníka SOČ bolo sprevádzané laserovou šou, príhovormi riaditeľa ŠIOU, predsedníčky celoštátnej odbornej komisie, riaditeľov usporiadateľských škôl, primátora BB a bohatým kultúrnym programom v aule SZU.

Celoštátna prehliadka pokračovala 27.apríla obhajobami prác a následnou diskusiou. Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke je mimoriadne náročná. V jednotlivých kategóriách mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých prác z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť úroveň svojej práce, prípadne ju zdokonaliť .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme v napätí očakávali, potvrdilo sa , že systematická práca, dobrý nápad a primerané nadšenie sa vypláca. Sme veľmi hrdí na vynikajúce umiestnenie nášho maturanta, žiaka IV.G Filipa Frčku, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnej prehliadke SOČ v kategórii 1 0 stavebníctvo, geodézia, kartografia .Okrem diplomu za 1. miesto a vecnej ceny od zástupkyne ŠIOU si zároveň prevzal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu súťažnú prácu s prírodovedným zameraním.

Filipovi Frčkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a do budúcna mu želáme ešte veľa kreatívnych nápadov. Veríme, že ďalšie úspechy sa skoro dostavia. Matúš Macek sa tiež dôstojne zhostil obhajoby svojej práce, ktorá bola zaujímavá a podnetná. Dostal účastnícky diplom a od nás pochvalu.

Ing. Ingrida Miháliková ,konzultantka SOČ

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič prijal úspešných geodetov Filipa Frčku a Matúš Macek spolu s vyučujúcimi Ing. Ingrid Mihálikovou a Ing. Daliborom Kostrom, ktorí ich pripravovali a priviedli k vynikajúcemu umiestneniu na krajskom a celoštátnom kole SOČ. Všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň ich aj finančne odmenil.

poezia_011_original

Prednes poézie a prózy

Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica

Po dlhých neúrodných rokoch sa nám konečne podarilo prekonať ostych študentov zo živého vystúpenia pred spolužiakmi a mohli sme zorganizovať školské kolo v prednese poézie a prózy. Z pôvodných 14 prihlásených študentov sa do jazykovej učebne NEJ dostavila rovná polovička. Divákmi boli prváci a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: PhDr. Dana Bartošová a Mgr. Beata Chrienová, ktoré zároveň tvorili aj porotu. Výsledky školského kola:

POÉZIA: 1. miesto: Lucia Zelenáková II.PG

2. miesto: Veronika Štirblová I.P

3. miesto: Lukáš Kocian II.G

Recitátorov chválime za prednes spamäti, Veronika nás prekvapila náročným a dlhým textom od P. O. Hviezdoslava: Krvavé sonety, ktorý je výzvou aj pre skúsených interpretov. Lucia precítene predniesla smutnú báseň od G. A. Bechtera. L. Kocian z II. G zaujal výberom básne od „prekliateho básnika“: J. A. Rimbauda: Moja bohéma a pekne zafarbeným hlasom.

PRÓZA:

Rozhodovanie poroty bolo ťažké, výkony vyrovnané a výber textov nesmierne zaujímavý.

1. miesto: Nikola Beňová III. B
Miroslava Vicianová II.G

2. miesto: Martin Bíreš III.B
3. miesto: Daniela Vojtková II.B (Tieň choroby v našej rodine od Petra Lenarta)

Do regionálnej súťaže v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica postúpila Lucia Zelenáková (19.4. 2017). Zechenterovu Kremnicu 12.4. 2017 navštívili a svojím výkonom zaujali prví traja zo školského kola v prednese poézie. Nikola Beňová recitovala úryvok z populárnej Anny zo zeleného domu. Mirka Vicianová stavila na doporučenú literatúru: Timravinu novelu Ťapákovci. Martin Bíreš pobavil Jáánošíkom od Stanislava Štepku. Daniela Vojtková sa predstavila prózou Tieň v našej rodine od Petra Lenárta.

Kremnica v stredu tesne pred veľkonočnými prázdninami privítala recitátorov prózy dôstojne: prijatím u primátora mesta. Samotná súťaž sa konala v miestnom múzeu. V silnej konkurencii sme obstáli, hoci sa nám neušlo postupové miesto, určite sme zanechali svojou účasťou dobrý dojem.

V Banskej Štiavnici to v deň konania regionálnej súťaže vypadalo ako pred Vianocami, keď sme sa brodili snehom po členky do kaviarne Libresso… Tlmené svetlo v miestnosti umocnilo komornú atmosféru a vynikajúce výkony súťažiacich potrápili štvorčlennú porotu v rozhodovaní. Naša Lucia zožala pochvalu, i keď stupienok víťazov sa jej neušiel…ale máme silnú motiváciu na budúci rok…

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©