Prípravný kurz na životné prostredie

SPŠ Samuela Mikovíniho s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 odkladá termín konania prípravného kurzu na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie, ktorý sa mal konať od 27.4.2020 do 29.4.2020 pobytovou formou na neurčito. Prípravný kurz bude možno aj zrušený. Prosím, sledujte našu stránku. Podľa vývoja mimoriadnej situácie budeme informácie aktualizovať.  

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 27.4.2020 do 29.4.2020 organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz je organizovaný pobytovou formou a je bezplatný.

V termíne konania prípravného kurzu sa konajú aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú prípravný kurz tak okrem prípravy na prijímacie skúšky budú môcť vidieť akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode. Ubytovanie a stravovanie je bezplatné a je zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle. Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Kurz začína príchodom žiakov do rekreačného zariadenia Lodiar-Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v pondelok 27.4.2020. Ubytovanie sa uskutoční v čase od 10.00 do 10.30 hod. Kurz končí v stredu 29.4.2020 o 13.00 hod. Pedagogický dozor pre žiakov ZŠ budú vykonávať počas celého trvania kurzu vyučujúci SPŠ S. Mikovíniho.

Na prípravný kurz je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 23.4.2020 (štvrtok). Takúto možnosť dávame len prvým 10 prihláseným žiakom ZŠ na kurz. V prípade záujmu je preto potrebné prihlásiť sa čím skôr.

Každý žiak si musí priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný). Je potrebné si tiež priniesť písacie potreby, veci pre osobnú hygienu, prezuvky. Počas pobytu využijeme dvakrát miestnu prepravu autobusom z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka (suma bez zľavy 2,10 Eur) .

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia). Pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje a chcete sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky zúčastniť, organizujeme kurz aj 7.5.2020 (1-dňový) so začiatkom o 8.30 hod. v budove školy. Termín prihlásenia na tento kurz je do 5.5.2020.

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©