Výsledky školského kola 40. ročníka SOČ

SOČ Kategória 03:

1.miesto: Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – Petra -Ema Kelemenová

 2.miesto: Ručná výroba mydiel - Lea Vicianová

Kategória 04:

1.miesto: Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- Soňa Štrbová

Kategória 05:

1.miesto: Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica –Marek Blahút

 Kategória 06:

1.miesto:

Využitie slizu slimáka Achatina reticulata vo farmakologickom priemysle – Anna Fulajtárová

 Kategória 07:

 1.miesto:

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe-   Michaela Vozárová

 Kategória 10:

1.miesto :

GIS vo forme MIS pre obec Voznica – Natália Jančoková , Petronela Slováčeková

2.miesto: Priestorový informačný systém severnej časti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici –Dávid Ilavský

 Kategória 16:

1.miesto: Priestorový pútač pre firmu Mamut  - Adam Lužina

2.miesto: Obalový dizajn –káva- Klaudia Stieranková

 

Hodnotiaca komisia:

Ing. Ingrida Miháliková

Ing. Mária Siváková

Ing. arch. Pavel Fabian

 

Krajského kola, ktoré sa bude konať 6.4.2018 na Gymnáziu v Lučenci, sa zúčastnia žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

  1. ročník SOČ sa konal vo veľkej posluchárni SPŠ Samuela Mikovíniho, kde mohli sledovať priebeh súťaže naši žiaci vo väčšom počte.

V SOČke súťažilo 14 prác a 15 žiakov.

Uvedené práce SOČ do krajského kola nepostúpili:

Geometrický plán – zameranie zmeny - Erik Hamaliar

Vytýčenie príjazdovej cesty- Tomáš Bartolovic

Priestorový pútač pre firmu Salomon- Martina Čipčalová

Priestorový pútač pre firmu Zajo- Kristína Stieranková

Naše poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich školiteľom, ktorí svoj voľný čas venovali príprave SOČ.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©