Terénne cvičenia 2018

Žiaci prvého a tretieho ročníka odboru geodézia, kartografia a kataster sa v dňoch 24. až 27. apríla zúčastnili  tradičného terénneho cvičenia z geodézie v rekreačnej oblasti Počúvadlo. Prváci počas cvičení zameriavali - mapovali polohopis časti chatovej osady. Tretiaci sa venovali mapovaniu brehov a najbližšieho okolia jazera Počúvadlo modernými geodetickými technológiami. Okrem práce absolvovali účastníci výstup na vrch Sitno spojený s výkladom o jeho prírodných a historických špecifikách. Na vrchu Sitno si vypočuli odbornú prednášku o bodoch geodetických bodových polí, ktoré sa v lokalite Sitna nachádzajú. Súčasťou pobytu na Počúvadle bola aj návšteva a vystúpenie sokoliarov na ZŠ v obci Štiavnické Bane.

Ing. Dalibor Kostra

Terénne cvičenia pre II. ročník odboru životné prostredie boli zamerané na taxonómiu rastlín a živočíchov v nadväznosti na predmet Biotické zložky prostredia. Lokalita jazera Počúvadlo v CHKO Štiavnické vrchy ponúkala možnosť pozorovania veľkého počtu  zákonom  chránených druhov. Žiaci sa učili ekologicky zhodnotiť ekosystémy aj s ich antropickým vplyvom. Terénnych cvičení sa v dňoch: 24. – 27.4. 2018 zúčastnilo 9 žiakov II.Z.

RNDr. Zdenka Zupková

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©