Oznam – ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka sa uskutoční v dňoch 29. - 30. júna 2020 podľa nasledovného rozpisu:

Pondelok 29.6.2020 – žiaci 1. ročníka a trieda II.B,G

Utorok 30.6.2020 – žiaci 3. ročníka a triedy II.P,O,Z; II.D,PG,KP

Žiaci pri príchode do školy odovzdajú vyplnené a podpísané Vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že nemá nariadené karanténne opatrenie.

Žiaci odovzdajú učebnice, prevezmú si vysvedčenia a uvoľnia skrinky.

Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©