Odborné exkurzie, prednášky a akcie „živoťákov“

Hneď na začiatku nového školského roka sa študenti prvého a druhého ročníka odboru Životné prostredie vybrali na odbornú exkurziu do hvezdárne v Leviciach. Exkurzia sa zamerala na učebný celok Vesmír, kde sme sa zoznámili so vznikom slnečnej sústavy, históriou výskumu vesmíru a diskutovali o prípadnom budúcom osídľovaní iných planét. V planetáriu, kde sa pochvalne vyjadrili o vedomostiach našich študentov, nám ponúkli nevšedný virtuálny výlet za hranice našej slnečnej sústavy aj galaxie, čo bol nesmierne vzrušujúci zážitok. Ďalšou, veselšou časťou exkurzie boli vedecké experimenty a hračky v Atlantis  centre, kde sme sa veľa naučili i nasmiali.

V októbri sme sa zúčastnili seminára o živote a diele významného vedca celoeurópskeho významu Antonia Giovaniho Scopoliho, na ktorom sme si pripomenuli slávne tradície našej školy, spojené s históriou preslávenej Banskej akadémie. Seminár pokračoval exkurziou do mineralogického múzea. Tu sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti a obdivovali nádherné exempláre minerálov, o ktorých sme sa predtým učili v škole. Exkurziu  sme zavŕšili napínavým súbojom v pexese so skutočnými minerálmi.

Na začiatku decembra nás pozval župan BBSK Ing. Ján Lunter na stretnutie mladých ľudí s názvom „Klíma vzťah – príma vzťah“, kde sme sa dozvedeli o nebezpečenstvách klimatickej zmeny. Najzaujímavejšia prednáška bola o prejavoch klimatických zmien na Slovensku a o možnostiach, čo môžeme my sami podniknúť, aby sme čo najmenej prispievali k týmto hrozivým scenárom. Samozrejme, že nás potešilo aj štedré pohostenie a chvíľa voľna v Banskej Bystrici.

RNDr. Valentína Vajsová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©