Chemická olympiáda 2013

MÁME STRIEBRO Z CELOŠTÁTNEHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY !

BRATISLAVA : 24. -27. február 2013    Kým si žiaci banskobystrického kraja užívali jarné prázdniny, ich talentovaní, chémiou pozitívne zasiahnutí spolužiaci si mordovali hlavy riešením náročných úloh celoštátnej chemickej olympiády.
Naša škola každoročne dosahuje výborné výsledky vďaka talentovaným chemikom, ktorí neľutujú more času strávené nad knihami a v labákoch. Monika Černicová a Ján Galbavý zo IV. B triedy nás dôstojne reprezentovali na 49. ročníku CHO v Bratislave .Moniku delil od 1. miesta naozaj  malý krôčik, keď v  teoretickej časti získala najviac bodov , za čo získala zaujímavú finančnú odmenu. Celkovo skončila na DRUHOM MIESTE s rozdielom 1,15 bodu za súťažiacim z Novák. Ján Galbavý sa umiestnil na peknom 9. mieste . Priblížime vám priebeh olympiády pohľadom oboch aktérov. Monika nám vecne  popísala štruktúru súťaže: Účastníci CHO si merali sily v 2 kategóriách:

v kat. A - gymnáziá

v  kat. EF -  stredné odborné školy,

pričom počet súťažiacich v každej z nich bol 22. Obe kategórie boli rozdelené na praktickú a teoretickú časť. Náročná teória pozostávala zo všeobecnej a fyzikálnej chémie, biochémie, organickej a analytickej chémie, v  praktickej časti, ktorá sa konala v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK , riešili študenti organické syntézy. Obidve súčasti CHO sú časovo náročné, trvali približne 5 hodín nepretržite. Olympionici sa zišli zo všetkých kútov Slovenska:z Trebišova, zo Svitu, z  Humenného, z Popradu, z Veľkého Krtíša, z Martina, z Novák, z Levíc, z Bratislavy a z B. Štiavnice.

MINIREPORTÁŽ Z OLYMPIÁDY alebo očami J. Galbavého...

Nedeľa: 16:40 Môj rýchlik zastavil na bratislavskej Hlavnej stanici . Nadýchol som sa ovzdušia metropoly a hlavou mi prebleskla myšlienka : "Konečne sa zúčastním celoštátneho kola CHO ! "
Autobusom MHD č. 83 sme v celkom početnej skupinke dorazili na ul. Damborského, kde nás ubytovali v Inštitúte pre verejnú správu. Po večeri nasledovalo oficiálne otvorenie olympiády.

Pondelok : Budíček o 6:30 ,/ raňajky som odignoroval - najedenému mi to nepáli ../ a pre nami obávaný maratón - test z chémie ! Analytika mi absolútne nesadla ../ Po obede nás, olympionikov ,čakala prehliadka Prírodovedeckej fakulty UK a potom - sladký spánok...

Utorok : O siedmej vyrážame na UK vybojovať čo najlepšie umiestnenie v  praktickej časti ./ Ako   som neskôr zistil -  s celkom dobrým výsledkom. / Úloha nebola zložitá ,najväčším súperom sa stal čas a správne rozloženie síl.Po výbornom obede sme absolvovali prehliadku mesta a besedu s významnými chemikmi.

Streda: Slávnostné vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien. Jedna z nich sa ušla aj mne .Až cestou domov, vo vlaku, som si uvedomil,akú cennú skúsenosť mi do života vniesla ...chemická olympiáda.

A nám zostáva poďakovať Monike Černicovej za vynikajúce umiestnenie 2. miesto, Jánovi Galbavému za 9. miesto a Ing. Jozefovi Urbanovi za obetavú prípravu oboch našich štvrtákov. A veľká vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré študentom otvára cestu do sveta profesionálnej chémie.

 

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©