Odevný dizajn v Divadle Štúdio tanca

Štyri ročníky odevárok a jeden „odevák“ sa v októbrový utorok 15. vybrali za umením do krajského mesta. Zlákala ich prednáška v divadle tanca, ktorá korešponduje s ich možným budúcim povolaním: O prístupe k tvorbe tanečnej inscenácie a pohľadu scénického a kostýmového výtvarníka. Prednášal scénograf a pedagóg Marek Gašpar Šafárik, absolvent Katedry scénografie na VŠMU, ktorý tvorí kostýmy a scénu pre inscenácie v Divadle Štúdio tanca.

Prednáška zaujala a dodala odvahu našim budúcim kostýmovým výtvarníkom dizajnovo realizovať zdanlivo nerealizovateľné návrhy a nápady. Cestou na prednášku zmysluplne využili ušetrený čas a absolvovali reprezentatívnu výstavu Dominik Skutecký: ARS ET AMOR, LABOR ET GLORIA, ktorá predstavuje širší pohľad na tvorbu maliara Dominika Skuteckého, významného predstaviteľa ILUMINIZMU/ stredoeurópsky variant impresionizmu/ konca 19.-zač. 20. stor. /Odevárky boli nadšené a dúfame , že inšpirácie , ktoré načerpali, čoskoro uvidíme v ich originálnych modeloch.

Veľká vďaka patrí Ing. Anne Melichovej a Mgr.Art Elene Rajčanovej za organizáciu peknej akcie.

Odevárky a „odevák“ srdečne ďakujú!!!

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©