Jesenná univerzita architektúry 2013

V dňoch 1. až 8. septembra sa v Banskej Štiavnici konal V. ročník študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2013 (JUA 2013) organizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hnacím motorom podujatia bol už tradičný tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Okrem vysokoškolských študentov sa workshopu zúčastnili aj vybraní študenti našej školy zo študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster - Adam Šalkovský, Jakub Meloš, Vivien Kanyicsková, Jakub Červenák a Pavel Orságh pod vedením Ing. Dalibora Kostru.

Témou tohto ročníka  boli sakrálne pamiatky v krajine, ich význam, dokumentácia a ochrana. Úlohou bolo zdokumentovanie krížov, božích múk, samostatných sôch a kaplniek v katastri mesta Banská Štiavnica a detailné zdokumentovanie a geodetické zameranie areálu kalvárie v obci Horná Roveň. Naši geodeti pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím sa pod vedením Ing. Dalibora Kostru venoval detailnému zameraniu objektov v areáli kalvárie. Druhý tím sa pod vedením Ing. Mariána Marčiša, PhD z katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, venoval fotogrametrickému modelovaniu jednotlivých stél – zastavení kalvárie. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrane pamiatok a sakrálnej architektúry. Na workshope sa účastníkom podarilo vytvoriť priateľskú atmosféru, s  osobným zanietením účastníkov, pracovným nadšením a vysokým pracovným nasadením.  Výsledkom tohto snaženia bola architektonická, geodetická a kunsthistorická dokumentácia objektov, odprezentovaná verejnosti na vernisáži  v sobotu 7. septembra o 19. hodine na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň. Srdečná vďaka patrí aj Ing. Vladimírovi Peťkovi a firme Geo Igs s.r.o. Bratislava, Tine Andrei Wolosiuk a všetkým priateľom z Archanjel caffe bar, ktorí podporili účasť našich študentov na JUA 2013.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©