ucastnici_workshopu_original

Jesenná univerzita architektúry 2013

V dňoch 1. až 8. septembra sa v Banskej Štiavnici konal V. ročník študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2013 (JUA 2013) organizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hnacím motorom podujatia bol už tradičný tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Okrem vysokoškolských študentov sa workshopu zúčastnili aj vybraní študenti našej školy zo študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster – Adam Šalkovský, Jakub Meloš, Vivien Kanyicsková, Jakub Červenák a Pavel Orságh pod vedením Ing. Dalibora Kostru.

Témou tohto ročníka  boli sakrálne pamiatky v krajine, ich význam, dokumentácia a ochrana. Úlohou bolo zdokumentovanie krížov, božích múk, samostatných sôch a kaplniek v katastri mesta Banská Štiavnica a detailné zdokumentovanie a geodetické zameranie areálu kalvárie v obci Horná Roveň. Naši geodeti pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím sa pod vedením Ing. Dalibora Kostru venoval detailnému zameraniu objektov v areáli kalvárie. Druhý tím sa pod vedením Ing. Mariána Marčiša, PhD z katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, venoval fotogrametrickému modelovaniu jednotlivých stél – zastavení kalvárie. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrane pamiatok a sakrálnej architektúry. Na workshope sa účastníkom podarilo vytvoriť priateľskú atmosféru, s  osobným zanietením účastníkov, pracovným nadšením a vysokým pracovným nasadením.  Výsledkom tohto snaženia bola architektonická, geodetická a kunsthistorická dokumentácia objektov, odprezentovaná verejnosti na vernisáži  v sobotu 7. septembra o 19. hodine na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň. Srdečná vďaka patrí aj Ing. Vladimírovi Peťkovi a firme Geo Igs s.r.o. Bratislava, Tine Andrei Wolosiuk a všetkým priateľom z Archanjel caffe bar, ktorí podporili účasť našich študentov na JUA 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodetický pentatlon 2013

Počas krásneho jarného víkendu v dňoch 19. – 22. apríla 2013 sa študenti našej školy odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili 8. ročníka Medzinárodného geodetického pentatlonu (IG5) 2013 organizovaného SPŠ stavebnou Oskara Winklera v Lučenci. Našu školu reprezentovali 2 trojčlenné družstvá: družstvo študentov 4. ročníka – Majdová Mária, Brodziansky Jozef, Urbánek Adam a družstvo študentov 3. ročníka – Kanyicsková Vivien, Orságh Pavel, Šalkovský Adam. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 34 družstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech.

Trať súťaže začínala na romantickej zrúcanine hradu Somoška  v blízkosti unikátneho kamenného vodopádu  a ďalej pokračovala peknou jarnou prebúdzajúcou sa krajinou. Na trati hľadali účastníci kontrolné body a stanoviská na ktorých museli plniť praktické a teoretické úlohy z geodézie a kartografie. Pri plnení úloh bola hodnotená dosiahnutá presnosť a čas splnenia úlohy.
Napriek úsiliu a snahe sa našim družstvám nepodarilo v silnej konkurencii obhájiť  minuloročný úspech v celkovom hodnotení. V kategórii presnosť sa nám podarilo udržať v prvej tretine obsadením 9. a 12. miesta. Neúspech v umiestnení nám však nezatienil celkový dobrý dojem a radosť z účasti na súťaži a stretnutí s priateľmi z iných škôl.

V krásnu slnečnú nedeľu sme sa rozhodli navštíviť na spiatočnej ceste ešte zopár zaujímavých a historicky významných miest. Vrcholom mala byť návšteva rodného domu Samuela Mikovíniho v Ábelovej. Prekvapenie, sklamanie a smútok ktorý sme po príchode na toto významné pamätné miesto zažili je však ťažko opísateľný slovami a pochopíte ho keď si prehliadnete fotografiu na konci článku.

Na ilustráciu atmosféry súťaže ešte zopár dojmov našich zúčastnených študentov:
M. Majdová, J. Brodziansky: „Bola to veľká výzva. Hoci terén bol náročný bojovali sme až do konca. Siahli sme na dno svojich síl.“
A. Urbánek: „Keďže bola veľká konkurencia, vyhrať bolo ťažké, ale aj tak sme verili do poslednej chvíle, že sa umiestníme. Cez to všetko sme si odniesli pár krásnych spomienok a skúseností, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.“

Na záver sa chceme za všetkých účastníkov poďakovať hlave aj srdcu celého podujatia Ing. Pavlovi Fodorovi a jeho organizačnému tímu z SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

ako_sa_meral_svet10_original

Ako sa meral svet

jesenna_univerzita_architektury_1_original

Jesenná univerzita architektúry 2012

V dňoch 16. až 23. septembra 2012 sa naši študenti štvrtého ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster: Majka Majdová, Erika Stašová, Lívia Gundová, Miroslav Oravec, Marcel Graus a Matej Čiaš, zúčastnili študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2012 (JUA 2012). Toto podujatie organizuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už štvrtý rok. Koordinátorkou, hlavou aj srdcom projektu počas všetkých ročníkov je Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. , odborným garantom je Prof. Ing. arch. Pavol Gregor, PhD. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Témou 4. ročníka JUA 2012 bola dokumentácia ohrozených pamiatok v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica a dokumentácia historických brán v Pamiatkovej zóne  Krupina. Naši študenti pracovali a zúčastňovali sa prednášok v kruhu univerzitných študentov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry z Bratislavy a Prahy.

Úlohou workshopu bolo zdokumentovanie stavebných pamiatok, z ktorých mnohé sa možno nenávratne stratia v ruinách a v kope sutiny. Stredoškoláci z SPŠ Samuela Mikovíniho spolupracovali so študentmi architektúry na dokumentácii baníckeho domu na ulici Dolná Resla a ulici Pavla Kyrmezera v Banskej Štiavnici, kde vykonali geodetické zameranie týchto objektov. Na workshope vzniklo prirodzené prepojenie nielen študentov rôznych odborov, ale aj prepojenie stredoškolskej a univerzitnej úrovne vzdelávania. Zanietenie, nadšenie a vysoké pracovné nasadenie všetkých účastníkov prinieslo svoje ovocie vo forme veľmi pekných a kvalitných vizualizácii, plánov, pohľadov a iných foriem dokumentácie k uvedeným stavebným pamiatkam. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé večerné prednášky tematicky spojené s ochranou a rekonštrukciou stavebných pamiatok vedené reprezentantmi súčasnej odbornej špičky v tejto oblasti na Slovensku a v Čechách.

Výsledky workshopu boli prezentované verejnosti na vernisáži uskutočnenej 23. septembra 2012 na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici.

Všetkým účastníkom aj organizátorom patrí veľká vďaka za zaujímavo a príjemne strávený týždeň a už dnes sa tešíme na budúci ročník Jesennej univerzity architektúry.

nase_druzstva_02_original

GEODETICKÝ PENTATLON 2012

7.ROČNÍK  GEOTETICKÉHO PENTATLONU – LUČENEC 2012-04-22

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici odboru geodézia a kartografia obsadili v medzinárodnej konkurencii 3. Miesto.

V dňoch 20. -22. Apríla 2012 organizovala SPŠ Oskara Winklera v Lučenci už 7. ročník geodetického pentatlonu , ktorého sa zúčastnila kvalitná medzinárodná konkurencia- 6 slovenských, 5 českých a 4 maďarské stredné školy, ktoré sa zaoberajú vyučovaním geodézie a kartografie. Školy vytvorili 31 trojčlenných družstiev, ktoré absolvovali 22 km trať, na ktorej plnili päť rôznorodých odborných úloh. Obvyklá dľžka trate býva v rozmedzí  15 – 25 km. K stanovištiam sa študenti dostali pomocou GPS a určených súradníc. Hodnotila sa presnosť a čas, ku ktorému sa pripočítali trestné minúty, ak sa študenti dopustili nepresností. Aké úlohy čakali na študentov?

  1. Stanovište : Určenie výmery plochy /domu a schodišťa /
  2. Stanovište: Horizontácia a centrácia geodetického prístroja totálnej stanice na čas a presnosť
  3. Stanovište: Trigonometrické určenie výšky objektu
  4. Stanovište: Nivelácia –určenie prevýšenie niveláciou
  5. Stanovište: Teoretické otázky

Naša škola vyslala do súťaže 2 družstvá, 3. miesto v presnosti a celkové 6. miesto vybojovali tretiaci v zložení:  Adam Urbánek,Majka Majdová a Jozef Brodziansky. 6. priečka v presnosti a celkovo 20. miesto si počkalo na družstvo Štefana Kubíka, Lenky Hlaváčovej a Petra Vargu. Študentom ďakujeme nielen za reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho ale aj mesta Banská Štiavnica. Pedagogický dozor a zároveň úlohu rozhodcov plnili pedagógovia : Ing. Dalibor Kostra a Mgr. Martin Prokein.

Dalibor Kostra

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©