Jesenná univerzita architektúry 2014

V dňoch 31. augusta až 7. septembra sa vybraní študenti odboru Geodézia, kartografia a kataster zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnili 6. ročníka študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2014 (JUA 2014) v Banskej Štiavnici. Workshop pravidelne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave. JUA 2014 bola zameraná na sakrálne pamiatky v krajine, ich spoznávanie, štúdium a dokumentáciu. Srdcom a dušou celého podujatia bol už tradične tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Cieľom workshopu bola nielen dokumentácia pamiatok, ale aj vytvorenie spolupráce medzi študentmi vysokých a stredných škôl. Našu školu zanietene reprezentovali geodeti z 3. ročníka: Alena Laššáková, Martin Schneider, Ľudo Chovanec a Leonard Chalama.

Cieľom workshopu bolo zdokumentovať kaplnky: Sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej, Sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Antone, Sv. Jána Nepomuckého pri kostole Sv. Kataríny v B. Štiavnici. Ďalej kostolík Sv. Ondreja v Štefultove a kamenné plastiky v lokalite Hájik a na ul. A. Pécha. Študenti SPŠ S. Mikovíniho pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím pod odborným vedením Ing. Dalibora Kostru geodeticky zameral kaplnku vo Sv. Antone. Druhý tím pod odborným vedením Ing. Ondreja Trhana zo Stav. fakulty STU metódami fotogrametrie zdokumentoval kaplnky v Banskej Belej a vo Sv. Antone.

Atmosféru podujatia sprevádzalo nefalšované nadšenie a zanietenosť účastníkov, ktoré popri vysokom pracovnom nasadení vytvorilo priestor pre vznik srdečných priateľských vzťahov na pozadí odbornej spolupráce architektov, záhradných architektov, geodetov, historikov a teoretikov umenia a krajinných ekológov. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrany pamiatok a sakrálnej architektúry. Záujem a oduševnenie našich študentov prekonalo očakávania nielen organizačného tímu, ale aj študentov samotných. V cieľovej rovinke podujatia, kedy každá minúta mala cenu zlata sa vyburcovali priam k nadľudským výkonom. Zaspávajúc s prvými slnečnými lúčmi sobotného rána odovzdali výsledky svojej práce na úrovni profesionálov. Práce účastníkov boli odprezentované verejnosti na vernisáži v sobotu 6. septembra o 19. hodine v detašovanom pracovisku FA STU na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Voškovej PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©