Využitie UAV technológií v geodézii

Katarína na ľade a geodeti vo vytržení, asi takto by sme mohli uviesť nezvyčajnú akciu na školskom dvore 25.11.2015.
Z Košíc pricestoval vynikajúci odborník Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou na tému Využitie UAV technológií v geodézii. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia –drony. Drony možno využiť v stavebníctve, umožňujú monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Ing. Gajdošík uvádzal príklady z vlastnej firemnej praxe, oboznámil študentov aj s platnou legislatívou pri používaní dronov. Drony sa dajú riadiť pomocou aplikácie v smartfóne do vzdialenosti 600 m, joystickom na zápästí do 2 km alebo automatickými modmi.

Všetci si chceli vyskúšať okuliare pre virtuálnu realitu, vďaka ktorým nadobudli dojem, že sa pozerajú na Zem z vtáčej perspektívy. Magický letecký zážitok sprostredkuje prepojenie kamery kvadrokoptéry s okuliarmi, ktoré majú zabudované senzory na snímanie pohybov a pri otáčaní hlavou sa synchrónne otáča aj kamera dronu. Virtuálny pilot „lieta“ vo veľkých výškach aj bez pilotných skúšok. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©