Terénne cvičenia živoťákov a geodetov

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom, ktoré viedol Ing.Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Valentína Vajsová, Ing Mária Siváková, Ing. Slavomíra Kašiarová PhD, Ing.Dalibor Kostra.

Prvý deň účastníci absolvovali výstup na Sitno, kde mali odbornú prednášku s Ing. Antonom Maruškom zo správy CHKO Štiavnické vrchy o histórii a význame prírodnej rezervácie.

Po malom oddychy a večeri si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti  v nočnej hre, kde riešili úlohy zamerané na orientáciu v teréne, prácu s mapou, spoluprácu v skupine, vedomosti z oblasti geológie, dendrológie, liečivých rastlín  a kde občas stretli aj nejaké to „strašidlo“.

Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na mapovanie, výpočty a spracovanie v okolí tajchu  Bakomi, Vindšachta, Evička, Počúvadlo, kde sa zaoberali geológiou, fytocenológiou, geodéziou, krajinnou ekológiou, stresovými faktormi v krajine  a možnosťami využívania krajiny. Študenti 1. ročníkov navštívili aj ZŠ  na Štiavnických Baniach, kde sa predstavili žiaci so svojimi dravcami.

Vo večerných hodinách študenti spracovávali výsledky svojich prác  do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň. Po zhodnotení prác jednotlivých ročníkov, boli víťazi nočnej hry odmenení sladkými odmenami.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Počasie nám prialo slnečno-oblačno, čo k prírode patrí a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Názory študentov:

Dida, Mikuška 1Z

Chatovačka sa nám veľmi páčila. Vegeteriánska strava bola dobrá. Nepáčilo sa nám, že sme mali málo voľného času. Výstup na Sitno bol krutý. Veľmi sa nám páčil Scooty, a dravce na sokoliarstve. Páčila sa nám aj nočná hra. Tešíme sa na budúci rok.

Geodetky 1.G:

V stredu po Veľkej noci sme sa zobudili plné elánu, tešiac sa na terénne cvičenie. Po dvoch hodinách čakania, pre nás autobus prišiel. Po ubytovaní na chate nás čakal ťažký výstup na Sitno. Cesta bola náročná, no náučná. Na vrchole nás čakal pracovník  CHKO, ktorý nám rozprával o Sitne. Večer sme sa ubolení vrátili na chatu a pripravili si program  na ďalší deň. Unavení sme rýchlo zaspali. Štvrtku sme sa obávali-čakalo nás celodenné meranie. Doobeda bolo fajn, no potom nás to tak nebavilo.

3.Z

Výhodou terénnych cvičení je, že si svoje teoretické vedomosti si môžeme otestovať v praxi. Navyše sme sa zoznámili s poznatkami ,s ktorými sa stretneme vo vyššom ročníku. Mali sme aj malý čas na zábavu. Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť aj o rok v rovnakom počte.

Kašiarová, Siváková, Vajsová, Kostra - SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©