Všetko o prijímacom konaní na technické odbory

2. kolo prijímacích skúšok

pre študijné odbory:

- geodézia, kartografia a kataster

- životné prostredie

 

Termín: 18.6.2019

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia na technické študijné odbory....

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

pre študijné odbory:

- geodézia, kartografia a kataster

- životné prostredie

- biotechnológia a farmakológia

Termín: 9.5.2019 o 8,30