Všetko o prijímacom konaní na technické odbory

Voľné miesta na technické odbory

Výsledky prijímacieho konania 2020

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia na technické študijné odbory....