Termín talentových skúšok

 

Termín talentových skúšok pre študijné odbory:

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M       grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn

zverejníme po jeho určení Okresným úradom v Banskej Bystrici.

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.2.2021.

Viac informácií nájdete na www.supbs.sk

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©