Všetko o súťaži CHEMSTAR

Pravidlá a termínovník 1.kola

Odpovede na zaslané zadania 1. kola je nutné odoslať poštou na adresu školy najneskôr do 1.3.2019 (1.3.2019 je posledný termín odoslania z pošty).

ÚLOHY pre 1. súťažné kolo

Tu nájdete súťažné úlohy pre prvé kolo súťaže CHEMSTAR.

Výsledková listina 1. ročníka korešpondenčnej súťaže CHEMSTAR 2019