ZAHVIEZDI V SÚŤAŽI MLADÝCH CHEMIKOV!

Vitajte na stránke patriacej nadšencom o zákutia chémie, vedy, ktorej sa mnohí boja a je pre nich príliš tajomná, no pre nás a Vás je veľkou výzvou pochopenia všetkých dejov, ktoré sa dejú vôkol nás. Toto je správne miesto pre tých, ktorí radi robia pokusy a bádajú.

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu.“
Marie Curie Sklodowska

main-home
o-sutazi

„Chémia je veda voňavá, farebná, prskajúca a dymiaca. Je vtipná a rada žartuje. To isté platí aj o chemikoch. (niektorých).”
Kamil Březina

Milí nadšenci chémie!

Dovoľte predstaviť Vám našu súťaž, ktorej názov napovedá, že hľadáme hviezdu!
Súťaž CHEMSTAR je určená najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl so záujmom o spoznávanie chemických javov a dejov.
Súťaž je každoročne zameraná na inú, aktuálnu tému, ktorá je spracovaná v podobe zaujímavých úloh, ktoré preveria ako Vaše teoretické znalosti, tak aj praktické zručnosti, a ich aplikovanie pri riešení daných problémov.

Súťaž prebieha celkovo v dvoch kolách. Prvé, domáce kolo, prebieha korešpondenčnou formou, kedy Vám prostredníctvom Vašich vyučujúcich a tejto webstránky sprístupníme zadania súťažných úloh. Úlohy sú rozdelené do dvoch častí – teoretickej a praktickej. Zadania domáceho kola môžete vypracovávať s pomocou Vašich rodičov, priateľov, učiteľov, či vševedúceho internetu. Vypracované úlohy nám zašlete do termínu, ktorý je určený v sekcii „termínovník”, a my podľa Vašich odpovedí vyberieme tých najúspešnejších z Vás, ktorých následne pozveme k nám – na Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice v sprievode Vašich učiteľov.
Tu pre Vás budú pripravené ďalšie zaujímavé úlohy druhého, regionálneho kola, ktoré budete s našou pomocou riešiť priamo v skvele vybavených chemických laboratóriách a priestoroch našej historickej školy.
V priestoroch školy bude pre Vás a Vašich učiteľov okrem súťaženia, už tradične, pripravený aj sprievodný program, ktorým chceme poukázať na zaujímavosti našej školy, nakoľko nehľadáme len šikovných žiakov, pre ktorých je chémia výzvou a zároveň vášňou, ale aj našich budúcich spolupracovníkov, ktorých nápady a kreativita sa pre nás v ďalších rokoch môžu stať inšpiráciou.

Zadania súťažných úloh

Pre súčasnú pandemickú situáciu bude tento rok súťaž prebiehať len korešpondenčnou formou v jednom súťažnom kole.

Odpoveďové hárky

Tu si stiahnite odpoveďové hárky.

Výsledková listina 2. ročníka CHEMSTAR 2021