34. ročník SOČ

Dňa 29.2. 2012 sa na SPŠ.S Mikovíniho konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo 17 študentov, ktorí predstavili práce na vysokej odbornej úrovni v 6 kategóriách .Študenti nielen odprezentovali výsledky svojej práce, ale preukázali aj svoju zručnosť pri tvorbe modelov :
Medzi najúspešnejších riešiteľov patrili:

05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)

1. Vytýčenie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na stavbe rýchlostnej cesty R1
Štefan Kubík
2. Vizualizácia časti územia Ožďany
Martin Figuli
3. Výpočet objemu skládky štrkoviska v Žiari nad Hronom
Simona Škreňová

03 Chémia, potravinárstvo

1. Produkcia kyseliny glutámovej baktériami Corynebacterium glutamicum
Dominika Gallová
2. Produkcia pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans
Veronika Lihocká

11 Informatika

1. Určovanie vlastností tekutín pomocou empirických závislostí
Andrej Baniari

02 Matematika, fyzika

1. Výpočet materiálovej a energetickej bilancie pomocou riešiteľa
Patrik Šuhaj

04 Biológia

1. Svetelné znečistenie a jeho negatívne dopady
Denisa Vizyová

07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie

1. Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov
Gergely Gyeneš
2. Návrh využitia časti Tuhárskeho námestia v meste Lučenec
Viktória Hudeová
3. Klimatologická stanica- Oravská Lesná
Eva Zvonárová

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. Tvorba propagačných materiálov zo životného prostredia v edukačnom procese
Karina Stolárová
2. Riadená skládka odpadu v Handlovej
Dominika Čokašiová

Do krajského kola postupujú študenti, ktorí získali 1. a 2. miesto

Srdečne Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici 31. 3. 2012 !!!!

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©