JÁN GALBAVÝ - VÍŤAZ 35.ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ PREHLIADKY SOČ

Len nedávno sme na našej stránke uviedli výsledky školského kola SOČ a mená postupujúcich do krajského kola. Dnes môžeme gratulovať Jánovi Galbavému zo IV. B ,ktorého prácu v odbore 03 Chémia a potravinárstvo ocenila odborná porota v posledný aprílový víkend v Nových Zámkoch métou najvyššou - 1. miestom.

Téma jeho práce: Využitie biooxidácie pre zvýšenie účinnosti získania zlata tiomočovinou. Ján Galbavý sa vrátil s diplomom za 1. miesto, Certifikátom za účasť na celoštátnej prehliadke a MIMORIADNOU CENOU , ktorou je Medzinárodný pobyt v ABU Dhabí -13. až 19. septembra 2013 na Celosvetovom vedeckom fóre mladých EXPO SCIENCE INTERNATIONAL ! Po 9. mieste na celoštátnej CHO vynikajúci úspech, preto som nášho "sočkára" trochu vyspovedala ako triedna i ako človek zaujímajúci sa o ochranu prírody.

B. CH. :Mohol by si nám vysvetliť , čo ťa priviedlo na myšlienku "začať si" práve s touto témou ? .

J.G.: Na hodine biotechnológie ma oslovila zmienka Ing. E .Šlaukovej, že pomocou mikroorganizmov sa dajú extrahovať kovy. A zavážilo aj , že ide o ekologický ekvivalent ku metóde kyanidového lúhovania získavania zlata, čo všetci zainteresovaní poznajú ako ekologicky najrizikovejšiu, le aj zatiaľ najefektívnejšiu...

B. CH.: " Hoci patrím k laikom, tvoju prácu som prelúskala a veľmi ma zaujala. Sočka je nápad, jej ocenenie veľmi príjemná satisfakcia za námahu , ale čo ďalej ? Myslíš aj na jej praktické využitie?

J.G.: Keďže ma prijali na Vysoké učení technické v Brne / bez prijímačiek, vďaka CHO/- odbor biotechnológia, v horizonte troch rokov , čo je čas vypracovania bakalárskej práce, by som sa chcel tejto téme stále venovať.

B.CH.: Viem, že len 12 študentov z celoštátneho kola SOČ poletí do ABU Dhabí a víťazov v jednotlivých kategóriách bolo oveľa viac.Čo rozhodlo o vašom postupe? / pripomínam, že náš BBSK bude reprezentovať 5 študentov ! /

J.G.: Myslím, že schopnosť prezentovať svoju SOČ-ku v slovenskom jazyku a v angličtine, vystupovanie, pohotové vyjadrenia študenta. Aj vďaka septembrovému pobytu v Londýne / projekt Leonardo/, kde som absolvoval prax, som s angličtinou nemal problém.xs

B.CH.: Inšpirovala som sa médiami , a tak ti prenechávam priestor na záverečné poďakovania, komu ich adresuješ ?

J. G. : Samozrejme, že Ing.Elene Šlaukovej, ktorá so mnou prekonzultovala akýkoľvek problém, bola trpezlivá a ústretová. A veľké ďakujem patrí aj konateľovi Slovenskej banskej, spol. s.r.o.v Hodruši -Hámroch Ing. Richardovi Kaňovi za poskytnutie vzoriek flotačného koncentrátu, bez ktorých by práca nevznikla.V súčasnosti sa ťaží zlatonosná ruda len na jedinom mieste na Slovensku - v Hodruši.Nemôžem zabudnúť ani na podporu našej školy a vyučujúcich, ktorí sa vám , študentom, venujú aj vo svojom voľnom čase...

B. CH.: Ďakujem za rozhovor a teším sa na zážitky a fotografie z ABU Dhabí.!

Mgr. Beata Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©