Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková - Netradičné využitie odpadov z domácností

1. miesto odbor 05

Tibor Čavojský - Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor 07

Pavel Sliacky - Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor 05

Biotechnológia a farmakológia

Dominika Švehlíková - Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor 03

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan – Geometrický plán

4. miesto odbor 10

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom kole v Piešťanoch držať palce !!!!!!!!!

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©