Dňa 12.4.20013 sa na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo 35.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Sedem prác študentov odboru Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie, Geodézia, kartografia a kataster SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo na krajské kolo, kde mohli prezentovať výsledky svojej práce. Odborné komisie ich ocenili nasledovným umiestnením:

Alternatívne metódy získavania zlata - J.Galbavý 4B
1.miesto - ČO 03 Chémia , potravinárstvo

Mikrobiologická kontrola povrchov IKP - P.Martinková 4B
3.miesto - ČO 06 Zdravotníctvo farmakológia

Návrh využitia vybraného územia v meste Banská Bystrica -M.Jarošová 4Z
3.miesto - ČO 05 Životné prostredie, geografia, geológia

Využitie odpadového materiálu v environmentálnej výchove-D.Janovičová 4Z
3.miesto - ČO 01 Problematika voľného času

Význam a využitie malých vodných elektrární v SR- V. Balčiráková
3.miesto - ČO 07 Pôdohospodárstvo(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole .

Ing.Slavomíra Kašiarová, PhD.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©