dsc_0152_2__original

Celoštátne kolo SOČ 2014

V dňoch 23.-25.4.2014 sa v Starej Ľubovni konal 36.ročník celoštátneho kola SOČ, na ktorom sa zúčastnilo takmer 400 súťažiacich, porotcov a hostí z celého Slovenska.

Zo SPŠ  S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odboru Biotechnológia a farmakológia a  Životné prostredie z krajského kola postúpili

Odbor 04 Biológia: Proteíny krvnej plazmy

Tulipánová Alexandra  (1.miesto)

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia :

 Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II

Suchárová  Petra     (2.miesto)

Odbor 07  Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce

Hrnčiarová  Slávka    (2.miesto)

Odbor 03 Chémia, potravinárstvo:

Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami

Jedináková Nora   (1.miesto)

Norika Jedináková ako jediná zo všetkých zúčastnených vyhrala 1.miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore Chémia, potravinárstvo,za čo jej srdečne všetci blahoželáme. Práca riešila problematiku plesní v starých publikáciách alebo dokumentoch pripravených na konzervovanie a reštaurovanie. Opýtali sme sa na jej celkové  dojmy zo súťaže:

Aký mala celoslovenská súťaž SOČ priebeh?

-Samotná cesta bola nekonečná, ale ani sa nečudujem, veď sme cestovali  až na východné Slovensko, do Starej Ľubovne. Cesta nám trvala šesť hodín, pretože sa nám pokazil autobus. Beriem to pozitívne. Kým sme čakali na iný, spoznali sme sa všetci z Banskobystrického kraja .Najprekvapivejšie bolo, že sme  neboli ubytovaní na školskom internáte, ale v hoteli .Na izbe sme boli tri a cítila som sa tam veľmi príjemne. O naše prázdne brušká sa veľmi dobre starali, len to moje bolo častokrát prázdne. Našťastie na raňajky boli švédske stoly

V koľkých  odboroch sa  súťažilo, koľko adeptov bojovalo?

-Na súťaži SOČ sa zúčastnilo 17 odborov, približne po 16 súťažiacich, čiže konkurencia bola veľká.

Aký máte celkový dojem z tejto súťaže?

Úroveň tejto súťaže bola naozaj vysoká, keďže tu boli najlepší zo všetkých krajov s najlepšími prácami. Každý jeden účastník bol odhodlaný vyhrať, a preto všetci boli pripravení a suverénni. Vyhral ten najlepší.

Aké máte pocity z víťazstva?

Najskôr som to nečakala, no potom som začala dúfať a neskôr ,keď povedali moje meno pred všetkými súťažiacimi, roztriasli sa mi kolená a bola som nekonečne šťastná. Je to odmena za nekonečnú drinu v labáku, aj keď je mi ľúto, že už nemôžem ďalej pokračovať, pretože plesne s ktorými som pracovala, mi prirástli k srdcu.

Kedy a kde sa bude konať medzinárodné kolo?

-To je na tom to najvtipnejšie, že medzinárodné kolo sa tento rok uskutoční v Žiline v septembri.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Norike veľa úspechov v medzinárodnej súťaži a v ďalšom štúdiu na VŠ, ako aj v celom živote.

Slavomíra Kašiarová, Beáta Chrienová  – SPŠ.Mikovínihov Banskej Štiavnici

p1130675

Školské kolo 2014

6.marca 2014 sa v chemickej odbornej učebni konalo Školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl v odboroch životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Prezentácie a obhajoby súťažných prác prebiehali za nefalšovaného záujmu študentov a pedagógov,  učebňa doslova praskala vo švíkoch. Odborná porota v zložení Ing. Slávka Kašiarová PhD, Ing. Gabika Vidová a Ing. Jozef Urban mala veru náročnú prácu . Nám, laickým a nadšeným divákom sa všetky práce javili ako podnetné a zaujímavé. Prváci ani nedýchali , keď sledovali svoje štvrtácke vzory žonglujúce odbornými termínmi a nebojácne obhajujúce svoje práce pred prísnou ale spravodlivou porotou.

Víťazi školského kola budú naše farby reprezentovať v krajskom kole, dúfame, že zabojujú a postúpia aj do kola celoslovenského. Budeme im držať palce!

Odbor 10
Príprava geodetických podkladov pre projektanta.-Šalkovský Adam                                      1.miesto
Porealizačné zameranie inžinierských sietí   -Červenák Jakub                                               2.miesto
Odbor 04
Proteíny krvnej plazmy -Tulipánová Alexandra                                                                                       1.miesto
Výskyt chránených druhov živočíchov v CHKO Banská Štiavnica Balogová  Z.                                        2.miesto
Mapovanie inváznych druhov rastlín a skládok v intraviláne obce Orovnica – Talajová K.                       3.miesto

Odbor 05
Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II – Suchárová  Petra                                                       1.miesto
Vplyv cestovného ruchu Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na ŽP  – Kotvasová S.                            2.miesto

Odbor 07
Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce – Hrnčiarová  S.   1.miesto
Využitie banskoštiavnických tajchov na rybolov -Bačik  Mário                                                                2.miesto

Odbor 03
Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami -Jedináková Nora                        1.miesto
Alkaloidy v nápojoch-  Lieszkovszká Timea                                                                                           2.miesto

Krajské kolo SOČ 2014

36. ročník krajského kola SOČ

Dňa 4.3.2014 sa v Žarnovici na SOŠ drevárskej konal 36. ročník Krajského kola SOČ. Do súťaže postúpilo viac ako 150 súťažiacich so 133 prácami v 17 odboroch.

Zo SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo do krajského kola 10 študentov z tiedy 4G,4BZ odborov životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Svoju odbornosť a pripravenosť dokázali  pri obhajobe svojich prác a výhercovia 1.a 2. miesta postupujú na celoštátne kolo , ktoré sa bude konať 22-25.4.2014 v Starej Ľubovni.Výhercom srdečne blahoželáme a prajem im veľa úspechov v ďalšej súťaži.

Odbor 03

Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami

Jedináková Norika            1.miesto

Alkaloidy v nápojoch

Lieszkovszká Timea           3.miesto

Odbor 04

Proteíny krvnej plazmy

Tulipánová Alexandra        2.miesto                                                                                

Výskyt chránených druhov živočíchov v CHKO Banská Štiavnica

Balogová  Zuzana.

Odbor 05

Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II.

Suchárová  Petra                 2.miesto

Vplyv cestovného ruchu Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na ŽP 

Kotvasová Simona

Odbor 07

Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce

Hrnčiarová  Slávka.            2.miesto

Využitie banskoštiavnických tajchov na rybolov

Bačik  Mário                       3.miesto

Odbor 10

Príprava geodetických podkladov pre projektanta

Šalkovský Adam

Porealizačné zameranie inžinierských sietí  

Červenák Jakub

JÁN GALBAVÝ – VÍŤAZ 35.ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ PREHLIADKY SOČ

Len nedávno sme na našej stránke uviedli výsledky školského kola SOČ a mená postupujúcich do krajského kola. Dnes môžeme gratulovať Jánovi Galbavému zo IV. B ,ktorého prácu v odbore 03 Chémia a potravinárstvo ocenila odborná porota v posledný aprílový víkend v Nových Zámkoch métou najvyššou – 1. miestom.

Téma jeho práce: Využitie biooxidácie pre zvýšenie účinnosti získania zlata tiomočovinou . Ján Galbavý sa vrátil s diplomom za 1. miesto, Certifikátom za účasť na celoštátnej prehliadke a MIMORIADNOU CENOU , ktorou je Medzinárodný pobyt v ABU Dhabí -13.až19. septembra 2013 na Celosvetovom vedeckom fóre mladých EXPO SCIENCE INTERNATIONAL ! Po 9. mieste na celoštátnej CHO vynikajúci úspech, preto som nášho “sočkára” trochu vyspovedala ako triedna i ako človek zaujímajúci sa o ochranu prírody.

B. CH. :Mohol by si nám vysvetliť , čo ťa priviedlo na myšlienku “začať si” práve s touto témou ? .
J.G.: Na hodine biotechnológie ma oslovila zmienka Ing. E .Šlaukovej, že pomocou mikroorganizmov sa dajú extrahovať kovy. A zavážilo aj , že ide o ekologický ekvivalent ku metóde kyanidového lúhovania získavania zlata, čo všetci zainteresovaní poznajú ako ekologicky najrizikovejšiu.ále aj zatiaľ najefektívnejšiu…

B. CH.: ” Hoci patrím k laikom, tvoju prácu som prelúskala a veľmi ma zaujala. Sočka je nápad, jej ocenenie veľmi príjemná satisfakcia za námahu , ale čo ďalej ? Myslíš aj na jej praktické využitie?
J.G.: Keďže ma prijali na Vysoké učení technické v Brne / bez prijímačiek, vďaka CHO/- odbor biotechnológia, v horizonte troch rokov , čo je čas vypracovania bakalárskej práce, by som sa chcel tejto téme stále venovať.

B.CH.: Viem, že len 12 študentov z celoštátneho kola SOČ poletí do ABU Dhabí a víťazov v jednotlivých kategóriách bolo oveľa viac.Čo rozhodlo o vašom postupe? / pripomínam, že náš BBSK bude reprezentovať 5 študentov ! /
J.G.: Myslím, že schopnosť prezentovať svoju SOĆ-ku v slovenskom jazyku a v angličtine, vystupovanie, pohotové vyjadrenia študenta. Aj vďaka septembrovému pobytu v Londýne / projekt Leonardo/, kde som absolvoval prax, som s angličtinou nemal problém.

B.CH.: Inšpirovala som sa médiami , a tak ti prenechávam priestor na záverečné poďakovania, komu ich adresuješ ?
J. G. : Samozrejme, že Ing.Elene Šlaukovej, ktorá so mnou prekonzultovala akýkoľvek problém, bola trpezlivá a ústretová. A veľké ďakujem patrí aj konateľovi Slovenskej banskej, spol. s.r.o.v Hodruši -Hámroch Ing. Richardovi Kaňovi za poskytnutie vzoriek flotačného koncentrátu, bez ktorých by práca nevznikla.V súčasnosti sa ťaží zlatonosná ruda len na jedinom mieste na Slovensku – v Hodruši.Nemôžem zabudnúť ani na podporu našej školy a vyučujúcich, ktorí sa vám , študentom, venujú aj vo svojom voľnom čase…

B. CH.: Ďakujem za rozhovor a teším sa na zážitky a fotografie z ABU Dhabí.!

Mgr. Beata Chrienová 

  

Krajské kolo SOČ 2013

Dňa 12.4.20013 sa na SPŠ J.Murgaša  v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo  35.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Sedem prác študentov odboru  Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie, Geodézia, kartografia a kataster  SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo na krajské kolo, kde mohli prezentovať výsledky svojej práce. Odborné komisie ich ocenili nasledovným umiestnením:

Alternatívne metódy získavania zlata – J.Galbavý 4B
 1.miesto- ČO    03 Chémia , potravinárstvo
Mikrobiologická kontrola povrchov IKP – P.Martinková 4B                 
 3.miesto- ČO    06 Zdravotníctvo farmakológia
Návrh využitia vybraného územia v meste Banská Bystrica -M.Jarošová   4Z
 3.miesto- ČO    05 Životné  prostredie, geografia, geológia
Využitie odpadového materiálu v environmentálnej výchove-D.Janovičová 4Z                     
3.miesto- ČO    01 Problematika voľného času
Význam a využitie malých  vodných elektrární v SR- V. Balčiráková
3.miesto- ČO    07 Pôdohospodárstvo(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole .

Ing.Slavomíra Kašiarová, PhD.

_dsc1529_original

34. ročník SOČ

Dňa 29.2. 2012  sa na SPŠ.S Mikovíniho konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo 17 študentov,  ktorí predstavili práce na vysokej odbornej úrovni  v 6 kategóriách .Študenti nielen odprezentovali výsledky svojej práce, ale preukázali aj svoju zručnosť pri tvorbe modelov :
Medzi najúspešnejších riešiteľov patrili:
05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
1. Vytýčenie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na stavbe rýchlostnej  cesty  R1
    Štefan Kubík
2.Vizualizácia časti územia Ožďany             
    Martin Figuli
3.Výpočet objemu skládky štrkoviska v Žiari nad Hronom         
    Simona Škreňová
03 Chémia, potravinárstvo
1.Produkcia kyseliny glutámovej baktériami Corynebacterium glutamicum  
   Dominika Gallová
 2.Produkcia pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans          
   Veronika Lihocká
11 Informatika
1.Určovanie vlastností tekutín pomocou empirických závislostí  
    Andrej Baniari
02 Matematika, fyzika
1.Výpočet materiálovej a energetickej bilancie pomocou riešiteľa
     Patrik Šuhaj
04 Biológia
1.Svetelné znečistenie a jeho negatívne dopady
   Denisa Vizyová
07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie
1. Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov
    Gergely Gyeneš
2. Návrh využitia časti Tuhárskeho námestia v meste Lučenec
   Viktória Hudeová
3. Klimatologická stanica- Oravská Lesná
    Eva Zvonárová
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1.Tvorba propagačných materiálov zo životného prostredia v edukačnom procese
   Karina Stolárová
2.Riadená skládka odpadu v Handlovej
   Dominika Čokašiová
Do krajského kola postupujú študenti, ktorí získali 1. a 2. miesto
Srdečne Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici 31. 3. 2012  !!!!
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©