Školské kolo 2014

6.marca 2014 sa v chemickej odbornej učebni konalo Školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl v odboroch životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Prezentácie a obhajoby súťažných prác prebiehali za nefalšovaného záujmu študentov a pedagógov,  učebňa doslova praskala vo švíkoch. Odborná porota v zložení Ing. Slávka Kašiarová PhD, Ing. Gabika Vidová a Ing. Jozef Urban mala veru náročnú prácu . Nám, laickým a nadšeným divákom sa všetky práce javili ako podnetné a zaujímavé. Prváci ani nedýchali , keď sledovali svoje štvrtácke vzory žonglujúce odbornými termínmi a nebojácne obhajujúce svoje práce pred prísnou ale spravodlivou porotou.

Víťazi školského kola budú naše farby reprezentovať v krajskom kole, dúfame, že zabojujú a postúpia aj do kola celoslovenského. Budeme im držať palce!

Odbor 10
Príprava geodetických podkladov pre projektanta.-Šalkovský Adam                                      1.miesto
Porealizačné zameranie inžinierských sietí   -Červenák Jakub                                               2.miesto
Odbor 04
Proteíny krvnej plazmy -Tulipánová Alexandra                                                                                       1.miesto
Výskyt chránených druhov živočíchov v CHKO Banská Štiavnica Balogová  Z.                                        2.miesto
Mapovanie inváznych druhov rastlín a skládok v intraviláne obce Orovnica - Talajová K.                       3.miesto

Odbor 05
Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II - Suchárová  Petra                                                       1.miesto
Vplyv cestovného ruchu Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na ŽP  - Kotvasová S.                            2.miesto

Odbor 07
Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce - Hrnčiarová  S.   1.miesto
Využitie banskoštiavnických tajchov na rybolov -Bačik  Mário                                                                2.miesto

Odbor 03
Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami -Jedináková Nora                        1.miesto
Alkaloidy v nápojoch-  Lieszkovszká Timea                                                                                           2.miesto

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©