SONY DSC

Vzácna návšteva

SPŠ Samuela  Mikovíniho privítala prof. Dr. Viliama Kriváňa, svetovú kapacitu v oblasti analytickej chémie.

September – mesiac návratov. Do náručia svojej Alma mater sa vracajú čerství maturanti i absolventi z čias dávno minulých. Prof. Dr. V. Kriváň chcel ukázať svojím vnúčatám, svojej rodine, miesta, ktoré sa vryli do jeho srdca a ovplyvnili aj jeho profesionálne smerovanie.

Svoju návštevu ohlásil u riaditeľa školy Ing. Jána Totkoviča  a v riaditeľni školy zaspomínali na osobnosti školy a časy chemické. Pán profesor , čerstvý osemdesiatnik /nar. 1933 /, s dušou mladíka, viditeľne pookrial. Jeho spomienky neodvial vietor. Neuveriteľnou slovenčinou /od r. 1967 žije v Nemecku / sa rozhovoril : „Svoju story  vám musím porozprávať, možno by ju mali počuť aj vaši žiaci…Narodil som sa v chudobnej viacdetnej rodine v Sklených Tepliciach, kde som vychodil ľudovú školu  .Moja sestra žila v Handlovej, kde som navštevoval meštianku a dvaja profesori, ruskí emigranti, presvedčili mojich rodičov, aby mi umožnili ďalšie štúdiá. Prihlásil som sa na chemickú. Denne som dochádzal a neraz sa mi prihodilo, že som zaspal ,žiadny ďalší autobus nešiel , a tak som cestu do Štiavnice meral pešo alebo na bicykli. Na chemickej učili úžasní učitelia : prof. Samuel Stankoviansky, Elemír Kubíni, prof. Jozef Vášáry,  Zolo Záborský. Riaditeľ S. Stankoviansky mi vštepil také základy chémie a svojím neopakovateľným ľudským prístupom vo mne vzbudil zápal, ktorý ma sprevádza po celý môj profesionálny život. V 3. ročníku si ma zavolal a vraví mi : „Krivánko, dostal som takúto žiadosť, /písal sa rok 1951/, v istej továrni našli v paradajkách vysoký obsah olova a cínu a my ho musíme stanoviť !“

Po maturite som pokračoval v štúdiu na SVŠT v odbore analytická chémia. Po jej absolvovaní som zostal ako asistent a venoval som sa aj výskumu. Naraz som dostal pozvanie z   Viedne od prof. Bródu, kde mi ponúkli možnosť  štipendijného pobytu na Univerzite vo Freiburgu.  Tak sa začala moja dobrodružná púť, ktorá mala trvať 2 roky, len toľko mi povolili z bývalého pracoviska . Ja, mladý človek, ktorý nevedel slovka po anglicky, som sa zrazu ocitol v nukleárnom centre a prvýkrát som videl cyklotrón.  Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR ma kontaktoval nemecký novinár, aby som sa vyjadril. Nuž som vyjadril svoj názor, východní Nemci ho reprodukovali a ocitol som sa na čiernej listine. Mal som azylový pas, dostal som vyrozumenie, že sa do 2 týždňov aj s rodinou musíme vrátiť. Napriek svojej láske ku Slovensku, k jeho ľuďom , som sa rozhodol zostať. Navyše onedlho som dostal pozvanie vystúpiť so svojím referátom na konferencii v Paríži. Pripravoval som sa 4 mesiace, nepoznal som dňa ani noci, ale moja účasť bola podmienená súhlasom ministerstva vnútra v Bonne. Navyše Nemecko nebolo vtedy členom OSN. Napokon som povolenie vycestovať dostal a moju prednášku ocenili významní európski chemici. Po mojom návrate sa rozkrútil kolotoč okolo nemeckého občianstva, na ktoré sa čakalo 10 rokov ! Moja manželka , tiež chemička, sa dovtedy venovala deťom, stála pri mne a rozhodli sme sa zostať. Museli sme legalizovať náš pobyt, len kolky na úradné listiny nás takmer zruinovali. Po mnohých váhaniach som prijal pozvanie od prof. Tölga viesť Rádioanalytické laboratórium na Inštitúte Maxa  Plancka  v Sttutgarte. Neskôr som sa dozvedel , že na Univerzite v Ulme potrebujú človeka. Zúčastnil som sa konkurzu , na ktorý prišlo 35 uchádzačov. Vybrali nás 5 a prešli sme verejným konkurzom, ktorý bol objektívny, nikoho som tam nepoznal. Skoro som spadol zo stoličky, keď som začul svoje meno. Stal som sa riaditeľom Ústavu analýzy vysokočistých materiálov na Univerzite v Ulme. „

Cena, ktorú musel  prof .Dr. Viliam Kriváň zaplatiť, bola privysoká. Musel opustiť Slovensko –krajinu, ktorú miloval nadovšetko. Dnes ju hrdo  ukazuje svojim vnukom. Spolu sa vybrali po stopách mladosti a stredoškolských štúdií na Vyššej štátnej  priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici.

Mgr. Beáta Chrienová

Exkurzia Galvex

Exkurzia vo farmaceutickej firme GALVEX  v Banskej Bystrici

26. marca 2014 sa trieda 4. B odboru biotechnológia a farmakológia pod vedením Ing. Eleny Šlaukovej PhD a Ing. Sivákovej, zúčastnila v Banskej Bystrici exkurzie  vo farmaceutickej spoločnosti GALVEX, spol. s r. o.
Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1992.
Výrobné portfólio zahrňuje výroba liekov (tabliet, čapíkov, topických prípravkov),  zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a prípravkov určených na ďalšie spracovanie.
Spoločnosť vedú  PharmDr. Ľubomír Kamas  a PharmDr. Libuše Kamasová.
Pod ich vedením nás sprevádzali jednotliví vedúci oddelení – výroby, riadenia kvality, registrácií, zabezpečenia kvality a obchodného oddelenia.
Oboznámili sme sa s organizáciou celej spoločnosti, mali sme možnosť nahliadnuť priamo do výroby, ale aj kontrolných laboratórií, spoznali sme podmienky Správnej výrobnej praxe priamo v praxi a zistili, že ekonomika vo výrobe a  obchode   skutočne „funguje“.
Ocenili sme vysokú odbornú ale i organizačnú úroveň exkurzie, bola skutočne prínosom nielen pre žiakov maturitného ročníka ale i vyučujúcich.
PharmDr. Kamas s manželkou sú častými návštevníkmi Banskej Štiavnice.
Vyjadrili podporu našej škole a nášmu odboru s možnosťou ďalších exkurzií.

dsc_0158

Chemická olympiáda 2014

Chemická olympiáda je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

50. ročník Chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 23. – 26. 02. 2014 v Bratislave
pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy  doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.
Súťaž  sa realizovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej Technickej Univerzity.

Najlepší chemici si zmerali sily v kategórii A a EF.
Naša škola patrí medzi „najstarších pamätníkov“ tejto súťaže, nielen v účasti žiakov, ale aj vyučujúcich, ako autorov súťažných úloh.

V kategórii E bojovali naši žiaci Lucka Janáčová, Marcel Kšenzulák a Lucka Šebová (3.B) v troch teoretických oblastiach – Všeobecná a fyzikálna chémia, Organická chémia, Biochémia a praktickej časti.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, bola svedkom vyhodnotenia súťaže v prítomnosti ministra školstva a popredných predstaviteľov Slovenskej komisie chemickej olympiády, ktorú vedie doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Víťazstvo nám síce uniklo – patrí Jurajovi Altofovi zo Spojenej školy v Novákoch, ale všetci naši súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky – stali sa úspešnými riešiteľmi.

Marcel Kšenzulák obsadil piate miesto, v Organickej chémii však bol najlepší. Lucke Šebovej patrilo siedme miesto a Lucka Janáčová sa posadila na povestnú trinástku, ale bola najlepšia vo Všeobecnej a fyzikálnej chémii.

V silnej konkurencii 24 súťažiacich z celého Slovenska je to viac ako vzorná reprezentácia školy, ktorá bola zakladateľkou štúdia chémie v našej krajine.
Gratulujeme!

Poďakovanie a gratulácia patrí Ing. Jozefovi Urbanovi – vyučujúcemu, ktorý pripravoval našich olympionikov.

EXPO SCIENCES EUROPE20140910_123032_original

Hattrick SPŠ Samuela Mikovíniho

Trojnásobná radosť v odbore Biotechnológia a farmakológia.
Nora Jedináková, absolventka SPŠ. S. Mikovíniho, úspešne reprezentovala našu školu v Žiline na EXPO SCIENCES EUROPE 2014/ESE/
ESE je celoeurópska prehliadka a fórum mladých vedcov , ktorá sa koná  vždy v inom štáte Európy, pričom je otvorená aj účastníkom z  iných štátov sveta. Tento rok získal AMAVET /Asociácia pre mládež, vedu a techniku/ poverenie  zorganizovať prestížnu prehliadku vedeckých prác študentov v srdci severného Slovenska – v Žiline . Výnimočné podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku . Minister školstva , vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini  podporil ESE svojou osobnou účasťou. Spolu s rektorkou univerzity Prof. Tatianou Čorejovou , otvorili ESE na pôde Žilinskej univerzity, kde študenti z 23 krajín / okrem európskych, napr. Alžírsko, Irán, Mexiko…/ prezentovali svoje projekty v dňoch 8. -10. 9. 2014.  Sme poctení, že po víťazstve v celoslovenskom kole SOČ v odbore chémia, sa do slovenskej reprezentácie/ 10 mladých vedcov v ôsmich projektoch/, prebojovala študentka našej školy Nora Jedináková. Nora pracovala pod vedením Ing. Eleny Šlaukovej, ktorá neúnavne podporuje svojich študentov v odbore biotechnológia a farmakológia . Unikátny projekt so sofistikovaným názvom „Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami“, zaujal vysokou úrovňou spracovania a  praktickou využiteľnosťou pre umelecký odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo : papier , staré tlače a knižné väzby.  Po množstve hodín strávenom v biochemickom laboratóriu   Nora Jedináková zabodovala  a svoju prácu prezentovala pred rovesníkmi, odborníkmi i širokej verejnosti v angličtine i v rodnom jazyku.
 Prvým úspešným účastníkom na ESE v r.2012 v Tule v odbore chémia  z našej SPŠ S. Mikovíniho bol v r. 2012  G. GYENES , ktorý sa venoval biologickej metóde čistenia odpadových vied a v roku 2013 na ESE do ABU Dhabí cestoval maturant Ján Galbavý/projekt ekologického ekvivalentu získavania zlata ../ Všetkých doviedla na stupienok víťazov trpezlivá a zanietená Ing. ElenaŠlauková, ktorej patrí naša veľká vďaka. Študenti v spoločnom programe predstavovali svoju krajinu, i mesto B. Štiavnicu.

JÁN GALBAVÝ – VÍŤAZ 35.ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ PREHLIADKY SOČ

Len nedávno sme na našej stránke uviedli výsledky školského kola SOČ a mená postupujúcich do krajského kola. Dnes môžeme gratulovať Jánovi Galbavému zo IV. B ,ktorého prácu v odbore 03 Chémia a potravinárstvo ocenila odborná porota v posledný aprílový víkend v Nových Zámkoch métou najvyššou – 1. miestom.

Téma jeho práce: Využitie biooxidácie pre zvýšenie účinnosti získania zlata tiomočovinou . Ján Galbavý sa vrátil s diplomom za 1. miesto, Certifikátom za účasť na celoštátnej prehliadke a MIMORIADNOU CENOU , ktorou je Medzinárodný pobyt v ABU Dhabí -13.až19. septembra 2013 na Celosvetovom vedeckom fóre mladých EXPO SCIENCE INTERNATIONAL ! Po 9. mieste na celoštátnej CHO vynikajúci úspech, preto som nášho “sočkára” trochu vyspovedala ako triedna i ako človek zaujímajúci sa o ochranu prírody.

B. CH. :Mohol by si nám vysvetliť , čo ťa priviedlo na myšlienku “začať si” práve s touto témou ? .
J.G.: Na hodine biotechnológie ma oslovila zmienka Ing. E .Šlaukovej, že pomocou mikroorganizmov sa dajú extrahovať kovy. A zavážilo aj , že ide o ekologický ekvivalent ku metóde kyanidového lúhovania získavania zlata, čo všetci zainteresovaní poznajú ako ekologicky najrizikovejšiu.ále aj zatiaľ najefektívnejšiu…

B. CH.: ” Hoci patrím k laikom, tvoju prácu som prelúskala a veľmi ma zaujala. Sočka je nápad, jej ocenenie veľmi príjemná satisfakcia za námahu , ale čo ďalej ? Myslíš aj na jej praktické využitie?
J.G.: Keďže ma prijali na Vysoké učení technické v Brne / bez prijímačiek, vďaka CHO/- odbor biotechnológia, v horizonte troch rokov , čo je čas vypracovania bakalárskej práce, by som sa chcel tejto téme stále venovať.

B.CH.: Viem, že len 12 študentov z celoštátneho kola SOČ poletí do ABU Dhabí a víťazov v jednotlivých kategóriách bolo oveľa viac.Čo rozhodlo o vašom postupe? / pripomínam, že náš BBSK bude reprezentovať 5 študentov ! /
J.G.: Myslím, že schopnosť prezentovať svoju SOĆ-ku v slovenskom jazyku a v angličtine, vystupovanie, pohotové vyjadrenia študenta. Aj vďaka septembrovému pobytu v Londýne / projekt Leonardo/, kde som absolvoval prax, som s angličtinou nemal problém.

B.CH.: Inšpirovala som sa médiami , a tak ti prenechávam priestor na záverečné poďakovania, komu ich adresuješ ?
J. G. : Samozrejme, že Ing.Elene Šlaukovej, ktorá so mnou prekonzultovala akýkoľvek problém, bola trpezlivá a ústretová. A veľké ďakujem patrí aj konateľovi Slovenskej banskej, spol. s.r.o.v Hodruši -Hámroch Ing. Richardovi Kaňovi za poskytnutie vzoriek flotačného koncentrátu, bez ktorých by práca nevznikla.V súčasnosti sa ťaží zlatonosná ruda len na jedinom mieste na Slovensku – v Hodruši.Nemôžem zabudnúť ani na podporu našej školy a vyučujúcich, ktorí sa vám , študentom, venujú aj vo svojom voľnom čase…

B. CH.: Ďakujem za rozhovor a teším sa na zážitky a fotografie z ABU Dhabí.!

Mgr. Beata Chrienová 

  

chemicka_olympiada-logo

Chemická olympiáda 2013

MÁME STRIEBRO Z CELOŠTÁTNEHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY !

BRATISLAVA : 24. -27. február 2013    Kým si žiaci banskobystrického kraja užívali jarné prázdniny, ich talentovaní, chémiou pozitívne zasiahnutí spolužiaci si mordovali hlavy riešením náročných úloh celoštátnej chemickej olympiády.
Naša škola každoročne dosahuje výborné výsledky vďaka talentovaným chemikom, ktorí neľutujú more času strávené nad knihami a v labákoch. Monika Černicová a Ján Galbavý zo IV. B triedy nás dôstojne reprezentovali na 49. ročníku CHO v Bratislave .Moniku delil od 1. miesta naozaj  malý krôčik, keď v  teoretickej časti získala najviac bodov , za čo získala zaujímavú finančnú odmenu. Celkovo skončila na DRUHOM MIESTE s rozdielom 1,15 bodu za súťažiacim z Novák. Ján Galbavý sa umiestnil na peknom 9. mieste . Priblížime vám priebeh olympiády pohľadom oboch aktérov. Monika nám vecne  popísala štruktúru súťaže: Účastníci CHO si merali sily v 2 kategóriách:

v kat. A – gymnáziá

v  kat. EF –  stredné odborné školy,

pričom počet súťažiacich v každej z nich bol 22. Obe kategórie boli rozdelené na praktickú a teoretickú časť. Náročná teória pozostávala zo všeobecnej a fyzikálnej chémie, biochémie, organickej a analytickej chémie, v  praktickej časti, ktorá sa konala v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK , riešili študenti organické syntézy. Obidve súčasti CHO sú časovo náročné, trvali približne 5 hodín nepretržite. Olympionici sa zišli zo všetkých kútov Slovenska:z Trebišova, zo Svitu, z  Humenného, z Popradu, z Veľkého Krtíša, z Martina, z Novák, z Levíc, z Bratislavy a z B. Štiavnice.

MINIREPORTÁŽ Z OLYMPIÁDY alebo očami J. Galbavého…

Nedeľa: 16:40 Môj rýchlik zastavil na bratislavskej Hlavnej stanici . Nadýchol som sa ovzdušia metropoly a hlavou mi prebleskla myšlienka : “Konečne sa zúčastním celoštátneho kola CHO ! ”
Autobusom MHD č. 83 sme v celkom početnej skupinke dorazili na ul. Damborského, kde nás ubytovali v Inštitúte pre verejnú správu. Po večeri nasledovalo oficiálne otvorenie olympiády.

Pondelok : Budíček o 6:30 ,/ raňajky som odignoroval – najedenému mi to nepáli ../ a pre nami obávaný maratón – test z chémie ! Analytika mi absolútne nesadla ../ Po obede nás, olympionikov ,čakala prehliadka Prírodovedeckej fakulty UK a potom – sladký spánok…

Utorok : O siedmej vyrážame na UK vybojovať čo najlepšie umiestnenie v  praktickej časti ./ Ako   som neskôr zistil –  s celkom dobrým výsledkom. / Úloha nebola zložitá ,najväčším súperom sa stal čas a správne rozloženie síl.Po výbornom obede sme absolvovali prehliadku mesta a besedu s významnými chemikmi.

Streda: Slávnostné vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien. Jedna z nich sa ušla aj mne .Až cestou domov, vo vlaku, som si uvedomil,akú cennú skúsenosť mi do života vniesla …chemická olympiáda.

A nám zostáva poďakovať Monike Černicovej za vynikajúce umiestnenie 2. miesto, Jánovi Galbavému za 9. miesto a Ing. Jozefovi Urbanovi za obetavú prípravu oboch našich štvrtákov. A veľká vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré študentom otvára cestu do sveta profesionálnej chémie.

 

expo_sciences__europe13

EXPO – SCIENCES EUROPE

Víťazi 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti  sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky študentských vedeckých prác v Tule v Rusku v dňoch 2.-8. júla 2012. Do Tuly prišlo so svojimi projektovými prácami viac ako 400 študentov z 24 krajín sveta.

Našu školu reprezentoval Gergely Gyenes, študent 4. ročníka odboru Biotechnológia a farmakológia, ktorý získal na celoslovenskom kole SOČ prvé miesto s prácou „Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov“.

att00045opr_original

Úspech štiavnických chemikov

V dňoch 23. – 26. marca 2012 sa najlepší chemici stredných škôl stretli v Bratislave na celoštátnom kole 48. ročníka Chemickej olympiády pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Slovenskej komisie chemickej olympiády.
Miestom zápolenia v najvyšších kategóriách tejto súťaže, bola Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle.
V kategórii A – gymnáziá, sa zúčastnilo 23 študentov a v kategórii EF – ostatné stredné školy, 24 študentov.
Súťaž pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti súťažiaci musia preukázať vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. V praktickej časti realizujú práce z analytickej a organickej chémie.
Každoročne sa SPŠ Samuela Mikovíniho zapája do chemickej olympiády vo všetkých kategóriách.
V tomto ročníku nás reprezentovali traja študenti, Patrik Šuhaj, študent štvrtého ročníka študijného odboru chemická informatika, Jana Tomašechová, študentka štvrtého ročníka a Monika Černicová, študentka tretieho ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia.

Trojdňové zápolenie študentov bolo ukončené slávnostným vyhlásením výsledkov.
Veľká radosť zavládla v malom súťažnom tíme z Banskej Štiavnice, Patrik Šuhaj po minuloročnom striebre získal zlato, stal víťazom kategórie EF. V teoretickej časti bol najlepším súťažiacim s úspešnosťou 74,7 %, dokázal však, že v praxi je rovnako výborný, s úspešnosťou 86% získal tretie miesto.
Monika Černicová sa umiestnila na peknom šiestom mieste a Janka Tomašechová na 16 mieste.
Našim reprezentantom srdečne blahoželáme , Janke a Patrikovi prajeme veľa úspechov pri maturite a ďalšom štúdiu, Monike držíme palce, aby sa prebojovala cez prípravné sústredenia až do finále Grand Prix Chemique v Izraeli.
Poďakovanie patrí Ing. Miroslavovi Bartošíkovi za obetavú a úspešnú prácu pri príprave olympionikov.

 

den_otvorenych_dveri_na_sav_01_original

Deň otvorených dverí na SAV

Dňa 8.11.2011 bol na Slovenskej akadémii vied (SAV), na chemickom ústave – odbor chémie sacharidov.

Po súhlase vedenia školy sme sa vybrali z našej školy na návštevu Bratislavy v zostave:

Vedúci exkurzie – Ing. Bartošík,

Študenti: Galbavý, Martinková – 3.B – študijný odbor biochémia a farmakológia

Gyenes, Gallová – 4.B – ten istý študijný odbor.

Do Bratislavy sme dorazili bez problémov, no tradičný bol problém v meste zaparkovať a tak sme trochu meškali na úvodnú prednášku. Stihli sme nasledujúce prednášky a spolu so žiakmi jedného z miestnych gymnázií sme potom absolvovali prehliadku laboratórií (syntézy a štruktúry sacharidov, glykobiotechnologické laboratórium, imunologické laboratórium s využitím sacharidov, laboratórium molekulového modelingu), ako i prezentačné pokusy a prehliadku databanky mikroorganizmov (banka vzoriek obsahuje 3600 kmeňov, ktoré sa musia po 6 mesiacoch nanovo naočkovať do živného prostredia).

Naši študenti mohli vidieť veľmi podobné praktické metódy výskumu, ako sa učia používať i u nás na škole, ako i informácie ktoré dostávali, boli pre nich síce vysoko odborné, no napriek tomu aktuálne i zrozumiteľné pre študentov. Toto nasvedčuje vysokej odbornej úrovni i aktuálnosti prednášok i praktických cvičení študentov tohto študijného odboru na našej škole.

Všetci zúčastnení si z Bratislavy v tento deň okrem únavy odniesli i pozitívne dojmy.

Napísala : P. Martinková

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©