Olympiada v ANJ

Jakub Hudec na okresnom kole olympiády v ANJ

Aj naša škola si prešla zvláštnou skúsenosťou zápolenia žiakov v jazykových schopnostiach za novodobých pandemických podmienok - čiže organizovania Olympiády v anglickom jazyku v online režime. Aj keď väčšinu školského kola sme v decembri 2021 síce ešte stihli zrealizovať pred prechodom na dištančné vzdelávanie, jeho finále nás dokázalo potrápiť a preveriť technické zručnosti aj vybavenie - to keď sa pri vyhodnocovaní výsledkov ukázalo, že dvaja semifinalisti sú na veľmi podobnej úrovni a bolo potrebné ešte zadať jednu dodatočnú ústnu úlohu. Nakoniec sa aj na diaľku podarilo preosiať kandidátov a do okresného kola poslať žiaka IV. PG Jakuba Hudeca. Toto kolo sa uskutočnilo v online podobe 13. 1. 2022. Jakubovi len o pár bodov uniklo prvenstvo, takže nakoniec skončil v okrese na druhom mieste.
M. Švec

Moja cesta k angličtine.
Spomínam si na svoje prvé slovíčka: „save a delete“, ktoré stáli pri zrode mojej „anglickej“ cesty. S otcom sme hrávali hry ako Spyro a Abes´ oddysey. Popri otcovi, ktorý hrával na gitare a učil sa anglické texty piesní, som sa tiež čo -to podučil. Potom prišla školská angličtina na ZŠ, ale ja som si išiel aj svojou cestou. Asi ako trinásťročný som si písal o aktuálnych hrách s hráčmi z USA, Poľska, Švédska...prirodzene po anglicky. Povzbudil ma fakt, že som sa zlepšoval a na rodinných dovolenkách (Kréta, Taliansko, Turecko) som sa vedel aktívne dohovoriť a vybavoval som za rodičov či starých rodičov potrebné veci. Veľa som sa pýtal...
Na strednej škole sa okrem hodín anglického jazyka posúvam aj tak, že si vyhľadávam veci, o ktorých sa učíme z rôznych zdrojov: Yotube, Google, Reddit... Využívam aplikáciu Blender- 3D modelovanie, kde sú aj technicky náročnejšie návody, pri ktorých je súčinná aj matematika, geometria, samozrejme, všetko v angličtine. Zlepšujem sa tak v odbornej angličtine.
Musím poďakovať svojim angličtinárom, ktorí nám nedovolili spať na vavrínoch a aj počas online hodín sa snažili udržať našu pozornosť, konverzovali s nami. Mal som rád pána profesora Františka Domitreka, ktorý bol vtipný a vtipné boli aj naše konverzácie: ja pod vplyvom americkej angličtiny a pán profesor s britskou verziou. Teraz nás na hodinách KAJ „rozkomunikováva“ p. profesorka Viktória Mravcová. Oceňujem jej humor a individuálny prístup. Samozrejme, moja vďaka patrí aj p. prof. Michalovi Švecovi, ktorý ma pripravoval na olympiádu a radil mi, v akých oblastiach ANJ sa mám zlepšiť.
Jakub Hudec

IMG_20190906_182305

Salamander 2019

Naši študenti na čele salamandrového sprievodu hviezdami Hlavných správ RTVS

Každý Salamander je výnimočný, iný... Jedinou nemeniacou sa veličinou je naša účasť – SPŠ Samuela Mikovíniho - v ňom. Priamo v čele sprievodu, lebo tam je od vzniku tradičných salamandrových slávností miesto študentov – akademikov. Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho a neďalekej lesníckej školy dnes zastupujú akademikov.

Podľa tradície tento vážny slávnostný sprievod študentov banskoštiavnickej akadémie dôstojne prechádzal mestom pri mimoriadnych podujatiach, ako boli: 1. fáranie akademikov, šachtág, pohreb profesora alebo študenta. Konal sa vždy po zotmení, aby vyniklo svetlo baníckych kahanov a fakieľ.

V Štiavnici už škôlkari vedia, že názov sprievodu je odvodený od salamandry škvrnitej. Napodobňujúc jej pohyb sprievod prechádza z jednej strany ulice na druhú, pomaly, dôstojne, vlní sa a vo večernom starom meste pred očami divákov ožíva starobylé divadlo.

Kým  však sprievod nadobudne slávnostnú parádu, musia si naši študenti pod vedením Ing, Petra Copláka na školskom dvore celý pochod nacvičiť v súčinnosti s lesákmi. Tradičné banícke uniformy má pod palcom Mgr. Terézia Nyékiová. Každý rok patríme do sprievodu a obsadzujeme pozície:v  salamandrovom sprievode s fakľami, naši tretiaci sú vlajkonosičmi, dvojica dievčat zastupuje chemický fach, dokonca sme sa dostali aj do aušusníckych uniforiem, ktoré sprevádzajú pohrebný sprievod. Veselého medveďa a dievča, ktorého vedie, si tento rok vyskúšali štvrtáčky - geodetky.

Hoci sa tohtoročný salamandrový sprievod zdal mnohým kratší, rýchlejší, s menším počtom postáv, SPŠ Samuela Mikovíniho sa pričinila o jeho pôsobivý priebeh. Veď v Hlavných správach RTVS to bolo aj vidieť.! Ďakujem všetkým za účasť a tešíme sa na Salamander 2020!

DSC_6068

Mikuláš na SPŠ Samuela Mikovíniho

Tohtoročný Mikuláš so svojím sprievodom dvoch anjelov v kožúškoch, čerta a čertice zmenil scenár svojho účinkovania. Triedy, dielne, kancelárie a nejeden ateliér sa museli zaobísť bez mikulášskej návštevy. Výnimkou bola ohlásená oficiálna priateľská návšteva v riaditeľni. Hoci náš Mikuláš z I.G je pomerne mladý a svoju kariéru začal už na základnej škole, usadil  sa na tróne vo vestibule pod stromčekom a nadeľoval tým, ktorým sa nelenilo navštíviť ho v jeho veľkolepej rezidencii. Bonusom tento rok bolo profesionálne oko fotografa, ktorý odfotil všetkých nadšených (aj tých menej nadšených J). Mikulášska partia pochádzala takmer výlučne z I.G.

Za ich ochotu patrí vrelá vďaka od žiackej školskej rady.

burza-praceRS-07

Prezentačné aktivity študijných odborov

RIMAVSKÁ SOBOTA

4. októbra 2018 sa konala prvá jesenná burza stredných škôl v školskom roku 2018/2019. Pravidelne nás pozývajú na burzu, kde majú rodičia a ich deviatacké ratolesti jedinečnú príležitosť spoznať svoju budúcu školu a získať podrobné informácie o študijnom odbore, ktorý si vyhliadli. Dom kultúry prichýlil mnoho stredných škôl, ktoré sa usilovali osloviť nerozhodnutých a presvedčiť vážnych záujemcov o štúdium na danej strednej škole.

Náš tím v zložení : Ing. Peter Coplák,  Mgr. art. Ivan Slovenčák a študenti technických a umeleckých odborov sa nezastavil a trpezlivo informoval záujemcov. Veríme, že boli presvedčiví a deviataci z Rimavskej Soboty a okolia prídu na DOD v decembri, na talentové skúšky a prijímacie pohovory...


LUČENEC - DEŇ REMESIEL - ZŠ Halíčska cesta

Jednou z možností, ako netradične prezentovať svoju školu bol aj Deň remesiel na ZŠ Haličská cesta 7 v Lučenci, na ktorý nás pozvali ako školu, ktorú dobre poznajú z predchádzajúcich návštev. Dňa remesiel sa zúčastnili žiaci študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba a študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby. Naše dievčatá prezentovali umelecké odbory zaujímavým spôsobom: Vivien z odboru konzervovanie a reštaurovanie omietky zaujala žiakov ZŠ odliatkami zo sadry. Deti ju obklopili zo všetkých strán a všetky si chceli odniesť vlastnoručne urobený odliatok.  Čoskoro sa nám minuli zásoby prinesenej sadry a museli sme dokúpiť  ešte 3 kilogramy. Šitie kapitálikov tiež pritiahlo pozornosť, dokonca si aj chlapci vyskúšali prácu s ihlou...


ZVOLEN 26.10.2018

Tradičná burza stredných škôl v študentskom domove Ľudovíta Štúra TU vo Zvolene prichýlila tento rok 26 stredných škôl z nášho kraja. Až nám bolo pritesno. Veď sa pomedzi jednotlivé „kóje“ premlelo viac ako 500 deviatakov s rodičmi a výchovnými poradcami... Koordinátorka burzy Jana Šimšáleková nám poskytla veľkorysý, ale pre dievčatá náročný harmonogram módnych prehliadok vlastnej tvorby odboru odevný dizajn: takmer každú pol hodinu stáli na pódiu, kde striedali Pink harmony, SOŠ lesnícku a dopravnú školu. Pod pódiom na plné obrátky vysvetľovali, prezentovali všetky naše odbory Ing. P. Coplák, Ing. D. Kostra a študenti. Na záver sme ako jedna z piatich škôl získali darčeky: obrovitánske  Modré z neba a reprezentatívnu publikáciu 100 najkrajších národných parkov sveta. (Možno si ju prezrieť v školskej knižnici).


BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 8.11.2018


ŽIAR NAD HRONOM 20.11.2018

22.ročník Stredoškoláka sa konal 20. novembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Pravidelne využívame tento stály servis profesijných informácií o štúdiu na stredných školách pre deviatakov a ôsmakov, aby sme im umožnil i nahliadnuť do problematiky deviatich študijných odborov, ktoré ponúkame. Strategická poloha nášho stánku/kóje znamenala značnú výhodu, veď prezentačné video našej SPŠ Samuela Mikovíniho nadchne, alebo aspoň zaujme každého jednak historickou budovou bývalej akadémie, vybavením laboratórií, odborných učební, ateliérov, atraktívnou polohou školy v botanickej záhrade a aktivitami jednotlivých študijných odborov v prekrásnej scenérii Banskej Štiavnice (prax geodetov a živoťákov, plenéry výtvarníkov...).  Samozrejme, vlajková loď odevného dizajnu - módna prehliadka, zaradená do programu na javisku, vždy pritiahne pozornosť publika.  Mgr. art. Larisa Gombárová pokladá 22. ročník Stredoškoláka za jednu z najvydarenejších prezentačných akcií stredných škôl z hľadiska výbornej organizácie usporiadateľov(CPPPAP a MSKC Žiar nad Hronom), dodržiavania časového harmonogramu módnych prehliadok, či priestornej šatne. Všetky uvedené atribúty pomohli dôstojne prezentovať odbor odevného dizajnu s čerstvými  modelmi - novinkami. Počas komentovanej prehliadky Mgr. art. Gombárová pripomenula aj ostatné študijné odbory SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Od 9:00 do 15:00 boli všetci naši študenti a vyučujúci k dispozícii perspektívnym i menej perspektívnym záujemcom o štúdium.


LEVICE 22.11.2018

 

_DSC0921

Naši študenti v uniformách ozdobou pochodu Akademikov 2018

Októbrová Štiavnica už tradične prežíva podujatie Akademici v Banskej Štiavnici, ktoré je trochu mimo hlavnej sezóny kultúrneho leta, pričom však nestráca na dôležitosti a výnimočnosti.

V intenciách Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici organizovalo Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s partnermi: SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici a Banskoštiavnicko - hodrušského baníckeho spolku už 12. ročník pochodu Akademikov, ktorý sa konal 12. októbra 2018. Z 11 nástupníckych univerzít a fakúlt, ktoré uvedenú deklaráciu podpísali, sa 12. ročníka zúčastnili univerzitní pedagógovia a ich študenti zo Šoprone, Miškovca, Dunaujvárosa, Óbudy z Maďarska, z Ostravy a delegácie z  z Fakulty BERG a Hutníckej fakulty z TU Košice a  Lesníckej fakulty TU vo  Zvolene.

Naša škola: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici má tú česť, že sídli v priestoroch slávnej Baníckej akadémie, a tak sa slávnostne naladí, vysvieti priečelie a otvorí náruč slávnostnému sprievodu, ktorý tradične prechádza schodišťom a končí vo vestibule. Navyše v čele sprievodu pochodovali naši študenti oblečení v baníckych uniformách s fakľami v rukách, ktorí oživili pochod.

Slávnosť vo vestibule otvoril riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič, ktorý privítal vzácnych hostí, študentov nástupníckych škôl a všetkých, ktorí sa zúčastnili pochodu Akademikov. Spevokol Štiavničan začal spievať hymnu študentov Gaudeamus. Spieval celý vestibul a nám naskočili zimomriavky z nevšedného zážitku. Nasledovali príhovory prof. Dr. Pétra Szúca, dekana Fakulty zemských náuk a inžinierstva TU v Miškovci, prof. Ing. Michala Cehlára, dekana Fakulty BERG TU Košice, dekanky Hutníckej fakulty TU Košice doc. Ing. Ivety Vaskovej a prodekanky pre rozvoj Vysokej školy báňskej  - TU Ostrava, doc. Ing. Hany Staňkovej, PhD. Vo svojich prejavoch podčiarkli dôležitosť uchovávania akademických tradícií práve v našom meste, v priestoroch našej krásnej školy.

DSC05101

Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou, autorkou bestselleru Mengeleho dievča

Sympatická autorka knihy  Mengeleho dievča pani Veronika Homolová Tóthová  nám, študentom, 4.4.2018 v posluchárni školy sugestívne, presvedčivo a zároveň veľmi smutne predstavila príbeh pani  Violy Stern Fischerovej. Zostrih 30 minútového dokumentu v úvode prednášky  trval l en 8 minút, ale sila príbehu mladého židovského dievčaťa Violy Sternovej prenikla  ku každému, kto  v stredu sedel v posluchárni ... Viola prežila hrôzy štyroch koncentračných táborov počas II. svetovej vojny: Osvienčim-Brzezinku, Ravensbruck, Buchenwald, Neustadt bei Coburg – továreň Siemens. Viola Sternová  zorganizovala útek počas pochodu  a pomohla chytiť  a usvedčiť krutú dozorkyňu z tábora v Birkenau. Krásne detstvo a mladosť v Lučenci sa počas vojny  rýchlo zvrtlo a premenilo sa na nočnú moru. Z ich veľkej a šťastnej rodiny zostala  len Viola s bratom.

Knihu Mengeleho dievča som prečítala , preto som sa lepšie vedela vcítiť do všetkého, čo autorka knihy porozprávala. Mnohé informácie som však nepoznala. Som rada, že som mala možnosť stretnúť sa s autorkou a dozvedieť sa viac nielen o knihe a pani Fischerovej, ale aj o vojne, príbehoch iných mladých dievčat a žien v koncentračných táboroch. Šokovali nás informácie , že Nemci mali vypracovaný aj plán na vyhladzovanie vlastného národa ( chorých, postihnutých, psychicky chorých, epileptikov...). Rodiny takto postihnutých detí, starších pacientov ani len netušili, že ich posielajú na istú smrť. Lekári sľubovali „vyliečenie“ po šiestich týždňoch...  Fakty, nové otrasné informácie zo svedectiev i z archívov boli obrovským  poučením.

Ďakujem za prednášku a besedu s Veronikou Homolovou Tóthovou, pretože som mala možnosť bližšie spoznať pravdu.  Bol to pre mňa silný zážitok a určite si ho zapamätám do konca života.

Bibiana Purgatová III. B

20180411_104520

Literárna súťaž: Sládkovičova Štiavnica a Zechenterova Kremnica

  1. marca 2018 sme v odbornej učebni chémie predstavili recitátorky, ktoré sa prihlásili do školského kola Sládkovičovej Štiavnice (poézia) a Zechenterovej Kremnice (próza).

Po rokoch pôstu, kedy sa našim žiakom veľmi nechcelo recitovať, hoci na základnej škole sa im sem – tam prihodila účasť v literárnych súťažiach, ožíva aj snaha prezentovať svoje recitačné a tak trochu aj divadelné schopnosti.

Výsledky školského kola:

Poézia:          1. miesto : Daniela Konôpková I.G

  1. miesto: Lucia Zelenáková  III.Kp
  2. miesto: Angelika Hegedusová I.O
  3. miesto: Nela Ridzoňová I.B

Próza:            1. miesto : Nina Hanesová I.B

  1. miesto: Lucia Illyová III.P

Do regionálnych kôl postúpili prvé dve súťažiace.

  1. 4. 2018 sa konalo Regionálne kolo v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica v priestoroch štýlovej kaviarne Libresso, kde bola síce zima, ale o to presvedčivejšie výkony. Potešilo nás, že sme vďaka Lucii Zelenákovej z III.Kp získali Čestné uznanie v IV. kategórii v regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie, ktoré udeľuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom .
  2. 4. 2018 sa recitátori zišli v Kremnici na súťaži Zechenterova Kremnica. Miestne múzeum poskytlo dôstojné priestory pre recitátorov. Ocenenie za zaujímavý výber textu (Martin Rázus: Satanov úspech) Cenu primátora si odniesla Lucia Illyová z III.P triedy. Naše súťažiace sprevádzala PhDr. Dana Bartošová, vyučujúca slovenského jazyka a literatúry.

Potešili nás prvé úspechy našich dievčat, ktoré však jedna z porotkýň dosť znechutila svojím neprofesionálnym a nepedagogickým prístupom na adresu súťažiacich.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©