Úspech štiavnických chemikov

V dňoch 23. – 26. marca 2012 sa najlepší chemici stredných škôl stretli v Bratislave na celoštátnom kole 48. ročníka Chemickej olympiády pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Slovenskej komisie chemickej olympiády.
Miestom zápolenia v najvyšších kategóriách tejto súťaže, bola Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle.
V kategórii A – gymnáziá, sa zúčastnilo 23 študentov a v kategórii EF – ostatné stredné školy, 24 študentov.
Súťaž pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti súťažiaci musia preukázať vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. V praktickej časti realizujú práce z analytickej a organickej chémie.
Každoročne sa SPŠ Samuela Mikovíniho zapája do chemickej olympiády vo všetkých kategóriách.
V tomto ročníku nás reprezentovali traja študenti, Patrik Šuhaj, študent štvrtého ročníka študijného odboru chemická informatika, Jana Tomašechová, študentka štvrtého ročníka a Monika Černicová, študentka tretieho ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia.

Trojdňové zápolenie študentov bolo ukončené slávnostným vyhlásením výsledkov.
Veľká radosť zavládla v malom súťažnom tíme z Banskej Štiavnice, Patrik Šuhaj po minuloročnom striebre získal zlato, stal víťazom kategórie EF. V teoretickej časti bol najlepším súťažiacim s úspešnosťou 74,7 %, dokázal však, že v praxi je rovnako výborný, s úspešnosťou 86% získal tretie miesto.
Monika Černicová sa umiestnila na peknom šiestom mieste a Janka Tomašechová na 16 mieste.
Našim reprezentantom srdečne blahoželáme , Janke a Patrikovi prajeme veľa úspechov pri maturite a ďalšom štúdiu, Monike držíme palce, aby sa prebojovala cez prípravné sústredenia až do finále Grand Prix Chemique v Izraeli.
Poďakovanie patrí Ing. Miroslavovi Bartošíkovi za obetavú a úspešnú prácu pri príprave olympionikov.

 

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©