Napĺňame projekt Učíme sa pre prax Študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie – papier, staré tlače a knižné väzby všetkých ročníkov a ich vyučujúci absolvovali podnetnú cestu do malebného mestečka, ktoré pamätihodnosťami pripomína B. Štiavnicu. Cieľom trojdňovej cesty bola návšteva Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice so sídlom v Litomyšli, konkrétne Ateliéru reštaurovania a konzervovania papiera, knižnej väzby a dokumentov, ktorý vedie Mgr. Radomír Slovík – náš úspešný absolvent. Počas prehliadky priestorov a ukážok prác poctivej kniháriny, reštaurovania a výroby pergamenu sme zastihli pri práci bývalých študentov našej školy, ktorí šíria dobré meno SPŠ S. Mikovíniho na prestížnej univerzite. Litomyšl ponúka mnohé lákadlá, napr. múzeum Portmoneum- múzeum grafika J. Váchala s unikátnymi maľbami na stenách, jedno z najdlhších námestí v strednej Európy , pomenované po slávnom rodákovi B. Smetanovi. Študentom sa veľmi páčila Ručná papiereň vo Veľkých Losinách vyrábajúca ručný papier tradičnými postupmi z bavlny a ľanu. Pre vysokú kvalitu a trvanlivosť papiera vyhľadávajú jej produkty renomovaní výtvarníci, firmy i ctitelia tradičnej manufaktúrnej výroby. Bolo veľmi zaujímavé a motivujúce konfrontovať skúsenosti študentov z našej dielne ručného papiera a papierne vo V. Losinách. Vďaka projektu Učíme sa pre prax sa môžu študenti dostať na miesta, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa pre ďalšie štúdium, motivujú ich. Už je len potrebné podporovať v nich nadšenie pre nádhernú prácu pri záchrane knižných pamiatok.