Prednáška Prof.Ing. Vladimíra Báleša DrSc

4.11.2016 sa študenti III.B a IV.Z zúčastnili prednášky Prof. Ing. Vladimíra Báleša DrSc.: O možnostiach štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Pán profesor predstavil najmä študijný program Chemické inžinierstvo a jeho profilácie: biochemické inžinierstvo, bezpečnostné inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo.
Motivoval tretiakov, aby sa zúčastnili 11. letnej školy chemikov v roku 2017, ktorý im pomôže získať ucelenú predstavu o štúdiu chémie na STU.
Tento rok v júli ju absolvovali študenti IV.B – O. Hruška, G. Fiľová a L. Korvíniová.

STU sa zo 120 fakúlt na Slovensku umiestnila na 1. mieste vo vedecko – výskumnej činnosti a vysokej univerzálnosti uplatnenia absolventov v praxi. Študentov prijímajú bez prijímacích pohovorov, ale 2 týždne pred 1. semestrom sa budúci chemickí inžinieri môžu zúčastniť 2 – týždňových kurzov z matematiky a fyziky, aby bol prechod zo strednej školy na vysokú  plynulejší..
Fakulta a Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva zlepšil svoju prístrojovú vybavenosť vďaka veľkorysému grantu. Škola spolupracuje s 20 vysokými školami v Európe( Erasmus +).
Spomínal aj voľno-časové aktivity, športové, možnosť pracovať vo folklórnom súbore Technik, ktorý má aj svoj komorný orchester
Vynikajúce uplatnenie a univerzálnosť absolventov : ponuky práce vysoko prevyšujú  počet absolventov, sú vynikajúco finančne ohodnotení, môžu sa okamžite zamestnať v kreatívnej práci.

SONY DSC

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©