OZNAM k otvoreniu školského roku 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 je v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod. v jednotlivých triedach za dodržania bezpečnostných opatrení v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR (ruky – odstup – rúška).

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy.

Každý žiak 2. septembra 2020 si so sebou donesie:

Žiak 1. ročníka si so sebou ešte prinesie:

  • občiansky preukaz
  • rodný list
  • vysvedčenie za 9. ročník

Učebnice si žiaci budú preberať 02.09.2020.
Žiakovi bude po vstupe do budovy zmeraná telesná teplota. Žiadame rodičov, aby neposielali do školy deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby. Nikto s takýmito príznakmi infekcie nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Dôležité odkazy:

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Podmienky vstupu do školy

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©