Krajské kolo SOČ 2013

Dňa 12.4.20013 sa na SPŠ J.Murgaša  v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo  35.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Sedem prác študentov odboru  Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie, Geodézia, kartografia a kataster  SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo na krajské kolo, kde mohli prezentovať výsledky svojej práce. Odborné komisie ich ocenili nasledovným umiestnením:

Alternatívne metódy získavania zlata - J.Galbavý 4B
 1.miesto- ČO    03 Chémia , potravinárstvo
Mikrobiologická kontrola povrchov IKP - P.Martinková 4B                 
 3.miesto- ČO    06 Zdravotníctvo farmakológia
Návrh využitia vybraného územia v meste Banská Bystrica -M.Jarošová   4Z
 3.miesto- ČO    05 Životné  prostredie, geografia, geológia
Využitie odpadového materiálu v environmentálnej výchove-D.Janovičová 4Z                     
3.miesto- ČO    01 Problematika voľného času
Význam a využitie malých  vodných elektrární v SR- V. Balčiráková
3.miesto- ČO    07 Pôdohospodárstvo(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole .

Ing.Slavomíra Kašiarová, PhD.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©