IMATRIKULÁCIE OŽIVILI HISTÓRIU

Na  našej SPŠ Samuela Mikovíniho si ctíme tradície

„SLOVÚTNY PÁN RIADITEĽ, VÁŽENÍ PÁNI PROFESORI a MILÍ ŠTUDENTI!

Dostalo sa mi cti privítať vás a uviesť  tradičné imatrikulácie, ktoré pozostávajú z 2 častí:

 1. Ceremoniálna ...kedy privítame jej veličenstvo cisárovnú Máriu Teréziu – panovníčku Rakúsko – Uhorska, veľaváženého pána profesora  SAMUELA MIKOVÍNIHO a komisárov cisárskej Dvorskej komory a dekanov Fakúlt alchýmie, geodézie a umenia na pôde našej Alma mater
 2. Pasovanie prvákov do cechov technických a umeleckých formou tradičného šachtágu ako to páni akademici dodržiavali od 18. storočia

Vaše veličenstvo, rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Mária Terézia, ste jedna z najvýznamnejších osvietenských osobností Európy. Vniesli ste do tmy pozostatkov stredoveku svetlo modernej vedy. Rozžali ste ho aj vďaka vzdelaným Slovákom, ktorí pôsobili na vašom dvore:

Ozdoba Uhorska – MATEJ BEL - FUNTÍK

Významný astronóm  - Maximilián HELL

Slovenský Sokrates – Adam František KOLLÁR

A prvý Slovák s titulom inžiniera, ktorého meno nesie naša výnimočná škola: SAMUEL  MIKOVÍNI!!!“

Takto zneli úvodné slová imatrikulácií, ktoré oprašujú staré zvyky banskoštiavnických akademikov. Dovolili sme si „pozvať“ osobnosti, akými boli Mária Terézia, Samuel Mikovíni, predstavitelia jednotlivých fakúlt...

Slávnostný zápis prvoročiakov do jednotlivých umeleckých a technických cechov sa konal na pôde najkrajšej miestnosti našej školy... vo veľkej posluchárni v budove laboratórií. Plná poslucháreň očakávala prekvapenie: slávnostnú komisiu v historických kostýmoch, ktorú nezabudnuteľne uviedli  skvelí bubeníci Vargovci (otec a syn) v aušusníckych uniformách. Za nimi dôstojne prichádzali Mária Terézia, Samuel Mikovíni, dvorská komisia a sprievod (študenti v baníckych uniformách)

Načreli sme do histórie s cieľom obnoviť tradíciu a vybrať z nej to podstatné pre našu „modernú“ dobu.

Keď akademici prežili všetky nástrahy svetských radostí a občas aj študovali a dostali sa do posledného ročníka, takto sa lúčili so Štiavnicou:

„Drahá Štiavnica, si nudným, chudobným, ošarpaným mestom, a predsa nám dávaš tie najkrajšie a najšťastnejšie dni nášho života. Všetko vidíme v zlatých farbách mladosti a rodiacej sa lásky. Všetky tvoje dotyky zostanú v našich spomienkach ako pocity šťastia  z naplnenej túžby a budú nás sprevádzať až po hrob. Naša láska k tebe nezoslabne.

Ty stará Štiavnica! Zobrala si nám srdcia a my sme sa nebránili. Patria ti, aj keď sme sa mnohokrát vysmievali tvojej malosti a starobe a niekedy sme i ponížili tvoju veľkú dušu. MILUJEME ŤA! Si mestom, v ktorom sa rodia tie najkrajšie sny, ktoré snívame celý život. Prepáč nám, že ťa musíme opustiť a svoje sny presnívame ďaleko od teba. Tisícky krásnych chvíľ prežitých medzi tvojimi starými múrmi, to sú tie mocné putá, ktoré nás viažu k sebe. Sú silnejšie ako diaľavy a smrť. Okradli by sme svoje deti, ak by sme zabudli a neurobili všetko pre to, aby ťa aj oni spoznali a mohli pochopiť našu lásku.“ (Banskoštiavnický Salamander)

Milí naši prváci, veríme, že úprimné slová akademikov, ktoré odzneli na rozlúčkovom  večierku so školou a s mestom v roku 1863, sa stanú aj vyjadrením vašich vlastných pocitov, keď ako štvrtáci budete svoju Alma mater opúšťať.

Po slávnostnej časti nasledoval Šachtág, čiže skok cez kožu,  krst prvoročiakov.

Krstní otcovia v baníckych uniformách vyzvali zástupcov prvákov a priviedli ich za pravé ucho k ošliadoru, kde im z cechu chemického jemne kvapli pár kvapiek piva. Potom skočili cez kožu – ošliador, dostali certifikát o prijatí a mohli si vydýchnuť.

Vypočuli si múdre slová starších akademikov:

„Vážení prváci, tretiaci a všetci prítomní!

Všetci za jedného – jeden za všetkých!

Súdržnosť a spolupatričnosť  nás, akademikov, bola povestná, hoci sa tu schádzali študenti mnohých národností.

Ak niektorý z nás ochorel, nikdy sa nestalo, aby zostal bez opatery. Služba bola pri ňom vo dne v noci. Rovnako sa nemohlo stať, aby upadli do dlhov. Ak to hrozilo, vždy sa našiel spôsob, ako ho z beznádejnej situácie dostať.

Študentská spolupatričnosť je ďalšia cnosť, ktorú si máte odniesť zo štúdií na našej škole. Toleranciu, hrdosť na historické korene, z ktorých čerpáme...“

Okrem starých zvykov sme vložili do našich imatrikulácií aj prikázania, ktoré prvákom vymysleli tretiaci.

Prikázania chemické:

 1. Nekradnúť plášť!
 2. Ja som tretiak Pán tvoj, nikdy nebudeš mať iných pánov okrem nás
 3. Cti tretiaka svojho aj tretiačku svoju
 4. Nerozbiješ sklo
 5. Nevezmeš meno triednej nadarmo
 6. Nikdy nevypiješ denaturovaný lieh
 7. Asistentka v labáku má vždy pravdu
 8. Ak nemá pravdu, tak platí predošlé pravidlo
 9. Nezhoršíš známku odpovedajúcemu spolužiakovi
 10. Nikdy nepipetuj ústami (iba ak ťa nevidia)
 11. Neokopíruješ protokol spolužiaka svojho
 12. Nevyleješ kyselinu na parťáka svojho
 13. V škole je vždy teplo, len ty si zle oblečený
 14. Jediné ospravedlnenie neprítomnosti je smrť (za našich mladých čias sme aj to rozchodili)
 15. Nikdy sa na telesnej nebudeš vyhovárať na menštruáciu (hlavne chlapci)
 16. Gaudeamus je tvoja hymna
 17. Svoje vedomosti nezneužiješ na nelegálnu drogovú činnosť
 18. Perník budeš vždy piecť, nie variť

Desatoro geodeta:

 1. Prístroj z ruky nikdy nepustíš, gravitáciu obmedzíš a postaráš sa o jeho bezpečie
 2. Nebudeš rušiť kruhy Drengubiakove
 3. Váž si každý elektrický ohrievať a iné zdroje tepelné
 4. Nikdy nepodceníš oblečenie, kým kamióny nebudú z neba padať, na praxi budeš merať vonku.
 5. Ťahákom nepohrdneš a kamarátovi ho v prípade núdze požičiaš
 6. Pamätaj: sväť dni sviatočné, keď si chorý a máš veľa zastupovaných hodín
 7. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku spolužiaka svojho, ani po jeho desiate alebo pravítku
 8. Chlieb budeš na chodbe jedávať
 9. V prípade núdze opýtaš sa spolužiaka svojho. Nemusíš sa ho báť, geodeti sú jedna veľká rodina.
 10. Nezabiješ profesora svojho!
 11. Odmeriaš hĺbku spolužiačkinej duše a bankomat neukradneš.

PRIKÁZANIA umelcov:

1.Nikdy sa neboj tlačiarne v propagačnom at. , vie vycítiť strach

 1. Neochutnávaj šelak, sú to hmyzie bobky...
 2. Naháňať kolieska od stoličiek môžeš len v grafickej dielni.
 3. Nauč sa piť kávu, do 4. ročníka jej vypiješ hektolitre

5.Priprav rodičov na zmenu farby vlasov a celkového vzhľadu

 1. Rátaj s tým, že vždy keď použiješ bočné schody, výjdeš inde, ako si zamýšľal

7.Nikdy nie je dosť chladno na to, aby ste s telocvikárom nevybehli do terénu.

8.Vchodové dvere nie sú ťažké, len vy ste málo jedli

 1. Nebuďte nadšení z prázdnin, aj tak ich strávite s ceruzkou v ruke
 2. Za vypracovanie týchto dôležitých zásad a upozornení sú prváci z umeleckých odborov povinní priniesť tretiakom čokoládovú tortu!!!!!!!

Na záver prváci  opakovali slová tradičného hesla akademikov:

HLAVNÉ HESLO BANSKOŠTIAVNICKÝCH AKADEMIKOV:

„ŠTIAVNICA a škola  JE TVOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ TVOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica a  za svoju Alma mater budete pokladať SPŠ Samuela Mikovíniho až do konca svojich dní!“

Keď sme už mali prvákov v pozore, museli predviesť, ako sa naučili študentskú hymnu Gaudeamus igitur. A veru zaspievali ju so cťou.

Imatrikulácie uzavrela prezentácia fotografií , ktoré poskytli tretiaci, aby prváci trochu prenikli do tajov tretiackych študentov.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©