ČOV v Banskej Štiavnici

Študenti  z odboru životné prostredie absolvovali odbornú prax na ČOV v Banskej Štiavnici, ktorá zbiera odpadovú vodu z mesta Banská Štiavnica a súčasne likviduje vybrané  nebezpečné odpady. Vedúci prevádzky Štefan Petro nám odborne vysvetlil jednotlivé stupne čistenia - mechanické a biologické. Popísal nám účinnosť jednotlivých zariadení, tiež celkovú technológiu čistenia odpadovej vody a spracovanie a likvidáciu biologického kalu.

Keďže čistenie na danej čističke je energeticky náročné, bol vypracovaný projekt na technologické zmeny v zariadení, čím sa zníži spotreba energie. Už dlhé roky sú problémom vlhčené utierky a paličky do uší, ktoré poškodzujú najmä jemné hrablice. Preto aj touto cestou upozorňujeme, že tento odpad patrí do komunálneho odpadu a nie do kanalizácie.

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD. a žiaci 4Z.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©