Chemická olympiáda 2014

Chemická olympiáda je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

50. ročník Chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 23. – 26. 02. 2014 v Bratislave
pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy  doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.
Súťaž  sa realizovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej Technickej Univerzity.

Najlepší chemici si zmerali sily v kategórii A a EF.
Naša škola patrí medzi „najstarších pamätníkov“ tejto súťaže, nielen v účasti žiakov, ale aj vyučujúcich, ako autorov súťažných úloh.

V kategórii E bojovali naši žiaci Lucka Janáčová, Marcel Kšenzulák a Lucka Šebová (3.B) v troch teoretických oblastiach – Všeobecná a fyzikálna chémia, Organická chémia, Biochémia a praktickej časti.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, bola svedkom vyhodnotenia súťaže v prítomnosti ministra školstva a popredných predstaviteľov Slovenskej komisie chemickej olympiády, ktorú vedie doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Víťazstvo nám síce uniklo – patrí Jurajovi Altofovi zo Spojenej školy v Novákoch, ale všetci naši súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky – stali sa úspešnými riešiteľmi.

Marcel Kšenzulák obsadil piate miesto, v Organickej chémii však bol najlepší. Lucke Šebovej patrilo siedme miesto a Lucka Janáčová sa posadila na povestnú trinástku, ale bola najlepšia vo Všeobecnej a fyzikálnej chémii.

V silnej konkurencii 24 súťažiacich z celého Slovenska je to viac ako vzorná reprezentácia školy, ktorá bola zakladateľkou štúdia chémie v našej krajine.
Gratulujeme!

Poďakovanie a gratulácia patrí Ing. Jozefovi Urbanovi – vyučujúcemu, ktorý pripravoval našich olympionikov.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©