ARCHÍVNE KLENOTY

Účastníkov zájazdu na výstavu listín pod názvom Archívne klenoty, ktorá vznikla na počesť 20. Výročia založenia SR a konala sa v priestoroch Bratislavského hradu, čakal dvojnásobný zážitok. Jednak ten prvotný, keď pred našich konzervátorov papiera pristavili mikrobus, ktorý bol / podľa slov F. Ďurčíka –I.K/ viac mikro, ako čakali. Jednak pridanou hodnotou k očakávanému umeleckému zážitku bol aj príchod olympionikov SR na ZOH v SOČI, ktorí tu skladali olympijský sľub. Tak po stretnutí s Nasťou Kuzminovou nasledovalo jedinečné a neopakovateľné stretnutie s kultúrnym dedičstvom nášho malého národa.

Dokumenty zaujali vizážou – ilumináciami zdobenými zlatom i obsahom / výhražný list zbojníkov /. Navyše niektoré z nich počas tretiackej praxe pomáhali konzervovavať aj naše vtedajšie tretiačky : Eliška Minková, Mirka Vlčková a Timea Pruknerová – pod odborným vedením majstra Galamboša. Naši študenti mohli obdivovať : ZOBORSKÚ LISTINU – najstaršia stredoveká listina uložená v archíve na Slovensku /pred r. 1111/, ODPUSTKOVÚ LISTINU z r. 1580, ktorá zaujala počtom privesených pečatí – 15!!!. Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom z Liptovskej župy z r. 1713, najstarší zápis hymnickej piesne Janka Matušku : Nad Tatrou sa blýska, ďalej prekrásnu Erbovú listina rodiny Eperješi, ktorú vydal Ferdinand II. a mnohé ďalšie dokumenty na papieri i pergamene. Návštevníkov iste pobavil Výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého adresovaný mestu Bardejov so sugestívnou kresbou obesencov. Konzervátorské oko stredoškoláka i pedagóga spočinulo na všetkom hodnotnom a krásnom, čo ukrývajú slovenské archívy. Na záver sa možno len stotožniť so záverečným citátom:“ Pamäť národa uložená v archívnych dokumentoch predstavuje významnú súčasť jeho identity, jeho kultúry, jeho kolektívneho vedomia.“

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©