Prednes poézie a prózy

Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica

Po dlhých neúrodných rokoch sa nám konečne podarilo prekonať ostych študentov zo živého vystúpenia pred spolužiakmi a mohli sme zorganizovať školské kolo v prednese poézie a prózy. Z pôvodných 14 prihlásených študentov sa do jazykovej učebne NEJ dostavila rovná polovička. Divákmi boli prváci a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: PhDr. Dana Bartošová a Mgr. Beata Chrienová, ktoré zároveň tvorili aj porotu. Výsledky školského kola:

POÉZIA: 1. miesto: Lucia Zelenáková II.PG

2. miesto: Veronika Štirblová I.P

3. miesto: Lukáš Kocian II.G

Recitátorov chválime za prednes spamäti, Veronika nás prekvapila náročným a dlhým textom od P. O. Hviezdoslava: Krvavé sonety, ktorý je výzvou aj pre skúsených interpretov. Lucia precítene predniesla smutnú báseň od G. A. Bechtera. L. Kocian z II. G zaujal výberom básne od „prekliateho básnika“: J. A. Rimbauda: Moja bohéma a pekne zafarbeným hlasom.

PRÓZA:

Rozhodovanie poroty bolo ťažké, výkony vyrovnané a výber textov nesmierne zaujímavý.

1. miesto: Nikola Beňová III. B
Miroslava Vicianová II.G

2. miesto: Martin Bíreš III.B
3. miesto: Daniela Vojtková II.B (Tieň choroby v našej rodine od Petra Lenarta)

Do regionálnej súťaže v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica postúpila Lucia Zelenáková (19.4. 2017). Zechenterovu Kremnicu 12.4. 2017 navštívili a svojím výkonom zaujali prví traja zo školského kola v prednese poézie. Nikola Beňová recitovala úryvok z populárnej Anny zo zeleného domu. Mirka Vicianová stavila na doporučenú literatúru: Timravinu novelu Ťapákovci. Martin Bíreš pobavil Jáánošíkom od Stanislava Štepku. Daniela Vojtková sa predstavila prózou Tieň v našej rodine od Petra Lenárta.

Kremnica v stredu tesne pred veľkonočnými prázdninami privítala recitátorov prózy dôstojne: prijatím u primátora mesta. Samotná súťaž sa konala v miestnom múzeu. V silnej konkurencii sme obstáli, hoci sa nám neušlo postupové miesto, určite sme zanechali svojou účasťou dobrý dojem.

V Banskej Štiavnici to v deň konania regionálnej súťaže vypadalo ako pred Vianocami, keď sme sa brodili snehom po členky do kaviarne Libresso... Tlmené svetlo v miestnosti umocnilo komornú atmosféru a vynikajúce výkony súťažiacich potrápili štvorčlennú porotu v rozhodovaní. Naša Lucia zožala pochvalu, i keď stupienok víťazov sa jej neušiel...ale máme silnú motiváciu na budúci rok...

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©