100 ročnica chemického školstva

Vážení absolventi, priatelia a sympatizanti našej školy…

Na jeseň 2021 uplynie 100 rokov od založenia 1. strednej chemickej školy na Slovensku. Krásne jubileum chceme náležite osláviť 14. októbra 2021 slávnostným zhromaždením, odhalením pamätných tabúľ a vydaním publikácie k storočnici.

Chcete sa podieľať na spoluvytváraní a spolufinancovaní Pamätnice k 100. výročiu založenia stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici?

Môžete tak urobiť pomocou finančného príspevku na bankový účet Občianskeho združenia Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho. Číslo účtu: SK11 0900 0000 0004 1166 3925

Po ukončení zbierky uverejníme sumu a položky, na ktoré boli vynaložené vyzbierané peniaze.
Začiatok zbierky: 19. 4. 2021
Ukončenie zbierky: 7. 10. 2021
Za pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©