36. ročník krajského kola SOČ

Dňa 4.3.2014 sa v Žarnovici na SOŠ drevárskej konal 36. ročník Krajského kola SOČ. Do súťaže postúpilo viac ako 150 súťažiacich so 133 prácami v 17 odboroch.

Zo SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo do krajského kola 10 študentov z tiedy 4G,4BZ odborov životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Svoju odbornosť a pripravenosť dokázali pri obhajobe svojich prác a výhercovia 1.a 2. miesta postupujú na celoštátne kolo , ktoré sa bude konať 22-25.4.2014 v Starej Ľubovni.Výhercom srdečne blahoželáme a prajem im veľa úspechov v ďalšej súťaži.

Odbor 03

Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami

Jedináková Norika  1.miesto

Alkaloidy v nápojoch

Lieszkovszká Timea  3.miesto

Odbor 04

Proteíny krvnej plazmy

Tulipánová Alexandra  2.miesto

Výskyt chránených druhov živočíchov v CHKO Banská Štiavnica

Balogová Zuzana.

Odbor 05

Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II.

Suchárová Petra  2.miesto

Vplyv cestovného ruchu Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na ŽP

Kotvasová Simona

Odbor 07

Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej elektrárni Mochovce

Hrnčiarová Slávka  2.miesto

Využitie banskoštiavnických tajchov na rybolov

Bačik Mário  3.miesto

Odbor 10

Príprava geodetických podkladov pre projektanta

Šalkovský Adam

Porealizačné zameranie inžinierských sietí

Červenák Jakub

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©