Nezisková organizácia
ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.
Aj 2% (3%) pomôžu.

Aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich daní 2 % čiastku.
Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie ACADEMIA MIKOVÍNI n.o. je:

- skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy,
- rozvoj a podpora aktivít študentov,
- organizovanie vzdelávacích, výchovných a športových podujatí.
Všetkým nám záleží na mladých ľuďoch, ktorým sa snažíme pomáhať, dbáme na ich vzdelanie a výchovu.
Finančný vklad do mladej generácie je investícia, ktorá sa nám v budúcnosti určite niekoľko násobne zhodnotí v odbornosti a celkovej vzdelanosti.

ACADEMIA MIKOVÍNI n.o. splnila všetky podmienky a je právnickou osobou oprávnenou prijímať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Ak ste sa rozhodli venovať nám 2 % svojich daní, treba postupovať nasledovne:

a/ ak ste zamestnaní u jedného zamestnávateľa, stačí vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a k vyhláseniu priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov , ktoré Vám vystavia v mzdovej učtárni. Tieto dve vyplnené tlačivá treba odovzdať čo najskôr /najneskôr však do 30.4.2024/ na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho bydliska. Prípadne ich doručte našej škole do 24.4.2024.

b/ ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, súčasťou tohto priznania je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – termín do 31.3.2024. Údaje o našej neziskovej organizácii, ktoré budete vpisovať, sú uvedené na konci tohto textu.

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom potvrdenie. Ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete poukázať 2%.

c/ ak ste právnická osoba, tak

1) ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
2) ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

K vyplneniu tohto vyhlásenia sú potrebné nasledovné údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 31936873
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.
Sídlo – Ulica: Akademická
Číslo: 13
PSČ: 969 15
Obec: Banská Štiavnica

Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©