Škola umeleckého priemyslu – výsledky prijímacieho konania

8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

8641 M       propagačné výtvarníctvo

8610 M       odevný dizajn

8604 M      grafický dizajn

8603 M       grafický a priestorový dizajn


Kritériá prijímania žiakov na UMELECKÉ ODBORY


Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré sa týkajú vyučovania umeleckých študijných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Od 1.9.2020 vzniká nová stredná škola – Škola umeleckého priemyslu Banská Štiavnica, ktorá bude sídliť v pôvodných budovách na Akademickej ulici č.13 a bude poskytovať vzdelanie v umeleckých študijných odboroch:

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M      grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn

Na Akademickej ulici č.13 budú existovať dve samostatné školy. Pôvodná SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorá už nebude prijímať žiakov na umelecké odbory a Škola umeleckého priemyslu. Kód školy 662506.

Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho zostáva pôvodný kód školy 664506 a aj naďalej bude vyučovať technické študijné odbory:

– 2840 M biotechnológia a farmakológia

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster

– 3916 M životné prostredie

Tak, ako sa nemenia priestory pre umelecké odbory, tak sa nezmenia ani jednotliví vyučujúci odborných a všeobecno – vzdelávacích predmetov. Uvedenú zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe legislatívnych zmien vo vyučovaní umeleckých odborov, ktoré sa musia vyučovať na školách umeleckého priemyslu.

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©