Rodičovské združenie 25.10.2019

POZVÁNKA

Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a Výbor združenia rodičov Vás pozývajú na plenárnu schôdzu rodičovského združenia (RZ), ktorá sa bude konať

v piatok 25. októbra 2019.

RZ sa uskutoční vo veľkej posluchárni (II. budova ) o 14:00 hod.

Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky RZ v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych vyučujúcich, ktorí Vám poskytnú informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke Vášho syna (dcéry).

 Vaša účasť na zasadnutí RZ je nutná.

Ing. Miroslav Jausch, v. r.

        riaditeľ školy

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©