Rodičovské združenie

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať online

v piatok 22. októbra 2021 o 15.00 hod.

Na rodičovskom združení Vám triedni učitelia poskytnú informácie o študijných výsledkoch Vášho syna (dcéry).

Link na pripojenie Vám bude doručený do rodičovského konta v Edupage.

Ing. Miroslav Jausch, v. r.
riaditeľ školy

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©